ĐỘNG THÁI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 9 tháng ĐẦU NĂM 2015

23 9 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:55

PHỊNG THƯƠNG MẠI VÀ CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM VIỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (EDF) BÁO CÁO TỔNG HỢP “ĐỘNG THÁI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM tháng ĐẦU NĂM 2015” Hà nội, 10/2014 Mục lục I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DANH NGHIỆP II ĐỘNG THÁI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 9THÁNG ĐẦU NĂM 2015 2.1 Một số kết khảo sát sau: 2.2 Điểm sáng bật chuyển biến tốt (theo trình tự mức độ chuyển biến): III PHÂN TÍCH CHI TIẾT 3.1 Khái niệm số động thái (CSĐT) 3.2 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tháng đầu năm 2015 3.3 Các yếu tố tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 3.4 Chính sách kinh tế điều hành kinh tế vĩ mô 10 3.4.1 Đánh giá yếu tố liên quan đến sách điều hành vĩ mô 10 3.4.2 Vấn đề phát triển sản phẩm có lợi cạnh tranh 11 3.4.3 Đánh giá doanh nghiệp vấn đề hội nhập 14 3.5 Một số vấn đề khác liên quan đến doanh nghiêp̣ 16 3.5.1 Mức độ hoàn thành kế hoạch tháng đầu năm 2015 16 3.5.2 Trạng thái hoạt động doanh nghiệp 18 3.5.3 Kế hoạch doanh nghiệp tháng cuối năm 2015 18 VI MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 20 4.1 Đối với doanh nghiệp 20 4.1.2 Kiến nghị với nhà nước 21 I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DANH NGHIỆP Về tình hình chung: Trong tháng đầu năm 2015, nước có 68.347 doanh nghiệp thành lập với tổng số vốn đăng ký 420.932 tỷ đồng, tăng 28,5% số doanh nghiệp tăng 31,4% số vốn đăng ký so với kỳ năm trước (So sánh 2014/2013: doanh nghiệp giảm 8,7%; vốn tăng 13,9%) Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào kinh tế tháng đầu năm 2015 1.029.869 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký doanh nghiệp đăng ký thành lập 420.932 tỷ đồng tổng số vốn đăng ký tăng thêm doanh nghiệp thay đổi tăng vốn 608.937 tỷ đồng Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân doanh nghiệp tháng đầu năm 2015 đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với kỳ năm trước Số lao động dự kiến tạo việc làm doanh nghiệp thành lập tháng đầu năm 2015 999.253 lao động, tăng 25,7% so với kỳ năm trước Thống kê số doanh nghiệp đăng ký thành lập theo Quý cho thấy Quý III/2015 nước có 22.941 doanh nghiệp thành lập với số vốn đăng ký 138.537 tỷ đồng, giảm 13,0% số doanh nghiệp giảm 19,1% số vốn đăng ký so với Quý II/2015 (do Quý III/2015 có tháng âm lịch nên tháng số doanh nghiệp đăng ký thành lập thường so với tháng khác); so với Quý I/2015, tăng 20,4% số doanh nghiệp tăng 24,6% số vốn đăng ký; so với kỳ năm trước, tăng 44,5% số doanh nghiệp tăng 54,9% số vốn đăng ký Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập theo vùng lãnh thổ: So với kỳ năm 2014, tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập tháng đầu năm 2015 chia theo vùng lãnh thổ cho thấy khu vực Tây Nguyên có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm; Ở chiều ngược lại, khu vực khác có tỷ lệ doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia bao gồm khu vực Đồng Sông Hồng tăng 33,5%; tiếp đến Đông Nam Bộ tăng 31,3%; khu vực Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung tăng 26,1%; khu vực Trung du miền núi phía Bắc tăng 25,7% Đồng Sơng Cửu Long tăng 20,5% Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập phân theo ngành, lĩnh vực hoạt động: Trong tháng đầu năm 2015, tình hình doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng tất ngành so với kỳ năm 2014, số ngành có tỷ lệ tăng cao, cụ thể: Nghệ thuật, vui chơi giải trí tăng 95,3%; Kinh doanh bất động sản tăng 78,7%; Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản tăng 55,3%; Vận tải kho bãi tăng 52,3%; Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng dịch vụ hỗ trợ khác tăng 38,0%; Xây dựng tăng 36,6%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo chuyên môn khác tăng 33,7% II ĐỘNG THÁI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 9THÁNG ĐẦU NĂM 2015 Trong tháng 9/2015, Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam tiến hành khảo sát nhanh động thái doanh nghiệp Việt Nam tháng đầu năm 2015 quy mơ tồn quốc để đánh giá cảm nhận doanh nghiệp tình hình sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2015và dự cảm cho năm 2016 2.1 Một số kết khảo sát sau: a) Tình hình sản xuất –kinh doanh (SX-KD) chung doanh nghiệp tháng đầu năm 2015 cải thiện so với năm 2014, mức cải thiện chưa đáng kể Sự cải thiện kết qủa tăng lên yếu tố thành phần suất lao động , tổng doanh số, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, số lượng công nhân viên lượng đơn đặt hàng Bên cạnh yếu tố tăng lên, tồn số yếu tố giảm lợi nhuận đơn vị sản phẩm giá bán sản phẩm Các doanh nghiệp dự cảm rằng, tình hình SX-KD năm 2016 tốt nhiều so với năm 2015 b) Các điều kiện SX-KD tháng đầu năm 2015 cải thiện so với năm 2014 Các yếu tố việc tiếp cận thông tin thị trường công nghệ, điều kiện hạ tầng tiện ích điều kiện hạ tầng giao thông tiếp tục yếu tố cải thiện với mức cải thiện trội Tương tự CSĐT thực thấy, CSĐT dự cảm điều kiện SX-KD cải thiện với mức độ cải thiện lớn năm 2016 so với năm 2015 c) Các doanh nghiệp đánh giá tổng thể mơi trường sách điều hành vĩ mô tháng đầu năm 2015cải thiện so với năm 2014 Đây kết tổng hợp từ cải thiện yếu tố thành phần như: chất lượng quy định pháp lý, hiệu lực thực thi sách, thủ tục hành liên quan tới doanh nghiệp, cải thiện thái độ ý thức trách nhiệm cán công quyền, ổn định môi trường pháp lý điều hành kinh tế.Trong đó, mức độ cải thiện thủ tục thuế hải quan tiếp tục số có mức cải thiện lớn Chỉ số liên tiếp đánh giá cải thiện lớn đợt khảo sát vào cuối năm 2014 tháng đầu năm 2015 d) Trong tháng đầu năm 2015 dường doanh nghiệp có quy mơ lớn hoạt động hiệu doanh nghiệp có quy mơ nhỏ Doanh thu doanh nghiệp lớn tăng mạnh, tuyển dụng thêm nhiều lao động, doanh nghiệp có quy mơ nhỏ hơn, doanh thu có tăng khơng đáng kể mức độ tuyển dụng thấp, chí doanh nghiệp siêu nhỏ có xu hướng cắt giảm lao động Lợi nhuận đơn vị sản phẩm tất loại hình quy mơ doanh nghiệp giảm so với năm 2014, nhiên mức độ giảm doanh nghiệp lớn thấp doanh nghiệp có quy mơ nhỏ e) Đánh giá mức độ hồn thành kế hoạch theo quy mô doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn có tỷ lệ vượt mức hồn thành kế hoạch cao nhất, tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ thấp 2.2 Điểm sáng bật chuyển biến tốt (theo trình tự mức độ chuyển biến): Bảng 1: Điểm sáng bật chuyển biến tốt STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Các yếu tố Mức độ cải thiện thủ tục thuế, hải quan Tiếp cận thông tin thị trường, công nghệ Thái độ, ý thức trách nhiệm cán cơng chức Chất lượng sách, quy định pháp lý Điều kiện hạ tầng giao thông Hiệu lực thực thi sách, quy định pháp lý Điều kiện hạ tầng tiện ích Nhu cầu thị trường quốc tế Sự ổn định môi trường pháp lý, kinh tế vĩ mô Tiếp cận vốn vay Nhu cầu thị trường nước Năng suất lao động bình quân Cung ứng lao động theo yêu cầu Cấp đất, giải phóng mặt mở rộng sx Tổng doanh số Số lượng công nhân viên Hiệu suất sử dụng máy móc Lượng đơn đặt hàng Giá thành sản xuất Điểm 61 46 43 40 38 36 33 25 24 23 20 19 14 14 12 12 12 2.3 Điểm đáng quan ngại bật chuyển biến khơng thuận lợi (theo trình tự mức độ nghiêm trọng giảm dần): Lợi nhuận đơn vị sản phẩm; Giá bán bình qn III PHÂN TÍCH CHI TIẾT 3.1 Khái niệm số động thái (CSĐT) Chỉ số động thái (CSĐT) tính cách lấy tỷ lệ doanh nghiệpcó đánh giá (cảm nhận) “tình hình tốt lên” trừ tỷ lệ doanh nghiệp có đánh giá (cảm nhận) “tình hình xấu đi” Chỉ số dương phản ánh xu cải thiện Chỉ số âm cho thấy tình hình xấu Nếu số khơng, tình hình coi khơng thay đổi Giá trị tuyệt đối CSĐT cho thấy mức độ cải thiện hay giảm sút tiêu chí khảo sát Trong phân tích đây, báo cáo xem xét ba loại CSĐT: a CSĐT Thực thấy (VBiSO): số xây dựng dựa đánh giá kỳ khảo sát so với kỳ trước b CSĐT Dự cảm (VBiSE): số xây dựng dựa cảm nhận doanh nghiệp kỳ tới so với kỳ khảo sát c CSĐT Tổng hợp (VBiSI): trung bình tích hợp VBiSO VBiSE1 3.2 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tháng đầu năm 2015 Theo Hình 1, CSĐT thực thấy tháng đầu năm 2015 đạt điểm, điều cho thấy tình hình sản xuất –kinh doanh (SX-KD) chung doanh nghiệp tháng đầu năm 2015 cải thiện so với năm 2014, mức cải thiện chưa đáng kể Sự cải thiện kết qủa tăng lên yếu tố thành phần suất lao động (19 điểm), tổng doanh số (12 điểm), hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị (12 điểm), số lượng cơng nhân viên (12 điểm) lượng đơn đặt hàng (8 điểm) Các doanh nghiệp dự cảm rằng, tình hình SX-KD năm 2016 tốt nhiều so với năm 2015 Điều phản ánh tăng lên CSĐT dự cảm năm 2016, đạt + 30 điểm Nguyên nhân tất yếu tố thành phần dự cảm tốt lên, bao gồm yếu tố lợi nhuận giá bán bình quân Trong mức độ cải thiện thể chủ yếu tổng doanh số (+ 37 điểm), lượng đơn đặt hàng (+36 điểm), suất lao động ( +36 điểm) Sự cải thiện số dự cảm góp phần hỗ trợ Chỉ số động thái tổng hợp tổng thể tình hình sản xuất kinh đạt +16 điểm.(Hình 2) Hình Tình hình SX-KD: CSĐT thực thấy tháng đầu năm 2015 CSĐT dự cảm năm 2016 Đơn vi ̣: Điể m VBiSI=[(100 +VBiSO)(100 + VBiSE)]1/2 – 100 Các chữ O, E, I hàm ý viết tắt tương ứng cho “Observed”, “Expected”, “Index” CSĐT thực thấy tháng đầu năm 2014 40 CSĐT dự cảm năm 2016 37 36 30 30 28 25 20 19 17 16 12 36 12 12 10 -10 -7 -11 -20 Tổng thể Tổng doanh Giá bán bình Lợi nhuận Hiệu suất sử Số lượng quân tình hình sxsố đơn vị dụng máy cơng nhân kd sản phẩm móc viên Năng suất Lượng đơn lao động đặt hàng bình quân Về yếu tố thành phần phản ánh tình hình sản xuấ t kinh doanh, nhìn chung, bên cạnh yếu tố có CSĐT thực thấy tháng đầu năm 2015 tăng lên nói trên, số yếu tố có CSĐT thực thấy bị giảm lợi nhuận đơn vị sản phẩm giá bán bình quân Hình 2.Tình hình SX-KD: CSĐT tổng hợp Đơn vị: Điểm 30 27 24 25 20 20 21 18 16 15 10 Tổng thể tình hình sx-kd Giá bán Lợi nhuận Hiệu suất Số lượng Năng suất Lượng đơn Tổng doanh số bình quân đơn vị sử dụng công nhân lao động đặt hàng sản phẩm máy móc viên bình qn • CSĐT thực thấy tổng doanh số tăng lên tháng đầu năm 2015 Chỉ số dự cảm tăng lên với mức tăng lớn năm 2016 (CSĐT thực thấy đạt +2 điểm, CSĐT dự cảm đạt + 31 điểm) • Giá bán bình qn tháng đầu năm 2015 giảm so với giá bán năm 2014 (CSĐT thực thấy đạt – điểm) Tuy nhiên, doanh nghiệp dự cảm giá bán bình quân năm 2016 tăng nhẹ (CSĐT dự cảm đạt +4 điểm) • Lợi nhuận bình qn tiếp tục giảm vào tháng đầu năm 2015 so với năm 2014 (CSĐT thực thấy đạt -11 điểm), nhiên doanh nghiệp dự cảm yếu tố tăng lên vào năm 2016 (CSĐT dự cảm đạt +17 điểm) • Trong tháng đầu năm 2015, doanh nghiệp cảm nhận hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị tốt so với năm 2014 Các doanh nghiệp dự cảm yếu tố tiếp tục tốt vào năm 2016 Một nguyên nhân mang lại cải thiện nhu cầu thị trường thị tăng lên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất lượng sản phẩm lớn hơn, tận dụng công suất làm việc máy móc thiết bị • CSĐT thái thực thấy yếu tố việc làm (số lượng lao động) tháng đầu năm 2015 tăng lên Điều cho thấy tháng đầu năm 2015 doanh nghiệp có tuyển dụng thêm lao động Các doanh nghiệp dự tính tiếp tục tuyển dụng thêm lao động vào năm 2016 (CSĐT dự cảm năm 2016 đạt 28 điểm) Đây tín hiệu lạc quan hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp • Năng suất lao động bình qn cảm nhận có xu hướng cải thiện Chỉ số tăng lên vào tháng đầu năm 2015 tiếp tục dự cảm tăng lên năm 2016 (CSĐT dự cảm đạt +36 điểm) • Lượng đơn đặt hàng tăng lên tháng đầu năm 2015 so với năm 2014 Yếu tố dự cảm tiếp tục tăng cao năm 2016 ( CSĐT thực thấy đạt điểm, CSĐT dự cảm đạt 36 điểm Trong tháng đầu năm 2015 dường doanh nghiệp có quy mô lớn hoạt động hiệu doanh nghiệp có quy mơ nhỏ Doanh thu doanh nghiệp lớn tăng mạnh, tuyển dụng thêm nhiều lao động, doanh nghiệp có quy mơ nhỏ hơn, doanh thu có tăng khơng đáng kểm mức độ tuyển dụng thấp, chí doanh nghiệp siêu nhỏ có xu hướng cắt giảm lao động Lợi nhuận đơn vị sản phẩm tất loại hình quy mơ doanh nghiệp giảm so với năm 2014, nhiên mức độ giảm doanh nghiệp lớn thấp doanh nghiệp có quy mơ nhỏ Hình 3: CSĐT thực thấy tháng đầu năm 2015 tình hình SX-KD theo quy mô doanh nghiệp phân theo số lao động Tổng doanh số 70 60 50 40 30 20 10 -10 -20 Lợi nhuận Số lượng lao động 64 28 22 -9 -18 Doanh nghiệp siêu nhỏ -13 Doanh nghiệp nhỏ -6 -12 Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp lớn 3.3 Các yếu tố tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chỉ số động thái tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh có xu cải thiện rõ rệt Điều thể việc CSĐT tổng hợp đạt giá trị dương (+ 42 điểm: Hình 3) Đây kết tích hợp CSĐT thực thấy (đạt +30 điểm ) CSĐT dự cảm (đạt +50 điểm) Như vậy, tổng thể điều kiện sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2015tốt nhiều so với năm 2014 Kết dự cảm doanh nghiệp vào cuối năm 2014 Hình Các yếu tố tác động trực tiếp đến SX-KD: CSĐT tổng hợp Đơn vi ̣: Điể m 60 52 47 50 43 42 39 40 35 32 27 30 20 27 19 10 Tổng thể Nhu cầu thị Nhu cầu thị Giá thành Tiếp cận vốn Cung ứng Tiếp cận Điều kiện hạ Điều kiện hạ Cấp đất, giải điều kiện sx- trường trường quốc sản xuất vay lao động có thơng tin thị tầng tiện ích tầng giao phóng mặt kd nước tế tay nghề trường, cơng thơng mở nghệ rộng sx Hình Các yếu tố tác động trực tiếp đến SX-KD: CSĐT thực thấy tháng đầu năm 2015 CSĐT dự cảm năm 2016, Đơn vi ̣: Điể m 70 CSĐT thực thấy tháng đầu năm 2015 60 56 CSĐT dự cảm năm 2016 59 54 49 50 46 45 42 33 32 30 30 25 23 20 20 41 38 40 10 57 53 14 14 Tổng thể điều Nhu cầu thị Nhu cầu thị Giá thành sản Tiếp cận vốn Cung ứng lao Tiếp cận thông Điều kiện hạ kiện sx-kd trường trường quốc tế xuất vay động theo yêu tin thị trường, tầng tiện ích nước cầu công nghệ Điều kiện hạ Cấp đất, giải tầng giao phóng mặt thơng mở rộng sx CSĐT thực thấy yếu tố phản ánh điều kiện kinh doanh mang giá trị dương Điều cho thấy cải thiện điều kiện SX-KD tháng đầu năm 2015 so với năm 2014 Yếu tố điều kiện tiếp cận thông tin thị trường công nghệ, điều kiện hạ tầng tiện ích điều kiện hạ tầng giao thông tiếp tục yếu tố cải thiện với mức cải thiện trội Tương tự CSĐT thực thấy, CSĐT dự cảm điều kiện SX-KD cải thiện với mức độ cải thiện lớn Cụ thể: • Nhu cầu thị trường nước tháng đầu năm 2015 cải thiện so với năm 2014, kết dự cảm doanh nghiệp vào cuối năm 2014 Các doanh nghiệp dự cảm nhu cầu thị trường nước tiếp tục tăng lên năm 2016 với mức tăng gấp đôi so với năm 2015 (CSĐT thực thấy đạt +20 điểm CSĐT dự cảm đạt +45 điểm) • Nhu cầu thịtrường quốc tế tháng đầu năm 2015 có cải thiện so với năm 2014 (CSĐT thực thấy đạt +25 điểm) Các doanh nghiệp dự cảm nhu cầu thị trường quốc tế tiếp tục tăng lên mạnh mẽ n • Năm 2016 (CSĐT dự cảm đạt +54 điểm) Điều cho thấy dấu hiệu phục hồi kinh tế nước khác giới • Giá thành sản xuất giảm tháng đầu năm 2015 so với năm 2014 (CSĐT thực thấy đạt +7 điểm) Tuy nhiên, doanh nghiệp dự cảm giá thành sản xuất giảm mạnh vào năm 2016 (CSĐT dự cảm đạt +32 điểm) • Việc tiếp cận vốn vay tháng đầu năm 2015 doanh nghiệp đánh giá tiếp cận vốn vay dễ dàng (CSĐT thực thấy đạt +23 điểm) Các doanh nghiệp dự cảm yếu tố tiếp tục cải thiện lớn năm 2016 (CSĐT dự cảm đạt +49 điểm) • Tình hình cung ứng lao động tháng đầu năm 2015 cải thiện tháng đầu năm 2015và doanh nghiệp dự cảm yếu tố cải thiện mạnh mẽ vào năm 2016 • Các yếu tố tiếp cận thơng tin thị trường công nghệ, điều kiện hạ tầng tiện ích điều kiện giao thông tiếp tục đánh giá yếu tố cải thiện nhiều tháng đầu năm 2015và doanh nghiệp dự cảm yếu tố tiếp tục cải thiện tốt năm 2016 3.4 Chính sách kinh tế điều hành kinh tế vĩ mô 3.4.1 Đánh giá yếu tố liên quan đến sách điều hành vĩ mơ Các doanh nghiệp đánh giá tổng thể môi trường sách điều hành vĩ mơ tháng đầu năm 2015cải thiện so với năm 2014 Kết phù hợp với dự cảm doanh nghiệp vào cuối năm 2014 Hình Các điều kiện sản xuất kinh doanh khác: CSĐT thực thấy tháng đầu năm 2015 Đơn vi ̣: Điể m 70 61 60 50 40 30 40 40 43 36 24 20 10 Tổng thể môi Chất lượng Mức độ cải Thái độ, ý thức Hiệu lực thực Sự ổn định môi trường pháp lý sách, quy thiện thủ trách nhiệm thi sách, trường pháp lý, kinh tế vĩ định pháp lý tục thuế, hải cán công quy định pháp kinh tế vĩ mô mô quan chức lý Hình cho thấy cải thiện số tổng thể môi trường pháp lý kinh tế vĩ mô tháng đầu năm 2015 Đây kết tổng hợp từ cải thiện yếu tố thành phần như: chất lượng quy định pháp lý, hiệu lực thực thi sách, thủ tục hành liên quan tới doanh nghiệp, cải thiện thái độ ý thức trách nhiệm cán công quyền, ổn định môi trường pháp lý điều hành kinh tế.Trong đó, mức độ cải thiện thủ tục thuế hải quan tiếp tục số có mức cải thiện lớn Chỉ số liên tiếp 10 đánh giá cải thiện lớn đợt khảo sát vào cuối năm 2014 tháng đầu năm 2015 3.4.2 Vấn đề phát triển sản phẩm có lợi cạnh tranh Ngày 13/1/2015, Thủ tướng phủ ký Quyết đinh 32/DQQ-TTG việc phê duyệt Chương trình đồng phát triển nâng cấp cụm ngành chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm có lợi cạnh tranh: Điện tử cơng nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp, du lịch dịch vụ liên quan Quyết định ban hành với quan điểm để phát triển nâng cấp cụm ngành chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm có lợi cạnh tranh góp phần phát huy lợi cạnh tranh ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế địa phương; coi trọng phát huy lợi nông nghiệp, công nghiệp, phát triển mạnh kinh tế dịch vụ, du lịch; hướng đến xây dựng cấu kinh tế với ngành kinh tế chủ lực làm trọng tâm phát triển đa dạng loại hình ngành, nghề kinh doanh có khả thích ứng với thay đổi nhanh chóng tình hình phát triển kinh tế, xã hội nước nước theo mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh, ổn định bền vững Đồng thời, để phát triển đồng cụm sản xuất liên ngành nhằm góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cấu, nâng cao hiệu liên kết ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế gắn với việc hình thành chuỗi giá trị sản xuất nâng cao giá trị nước; phát huy lợi vùng, chuyển đổi hình thành cấu vùng kinh tế hợp lý, đa dạng ngành, nghề trình độ phát triển Mục tiêu chung chương trình đồng phát triển nâng cấp cụm ngành chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm có lợi cạnh tranh thuộc năm ngành: Điện tử công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp, du lịch dịch vụ liên quan Trong đó, nêu rõ mục tiêu cụ thể là: Trong năm 2015: Hoàn thành nghiên cứu, xác định vùng tiềm năng, sản phẩm có lợi cạnh tranh mơ hình cụm ngành phù hợp để triển khai thí điểm phát triển cụm ngành cho lĩnh vực: Điện tử công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp, du lịch dịch vụ liên quan; hồn thành rà sốt chiến lược, quy hoạch phát triển ngành/lĩnh vực vùng kinh tế để xác định định hướng thu hút đầu tư theo hướng hình thành phát triển cụm ngành Đến 2020: Về hình thành cụm ngành thí điểm vùng tiềm xác định; hoàn chỉnh chế, sách thu hút đầu tư, nâng cao lực doanh nghiệp, hỗ trợ liên kết, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ phục vụ việc nâng cấp chuỗi giá trị hình thành cụm ngành công nghiệp Nhiệm vụ cụ thể nêu định nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm có lợi cạnh tranh thuộc ngành điện tử công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp, du lịch dịch vụ liên quan Về ngành điện tử công nghệ thông tin: Xây dựng định hướng phát triển dài hạn định hướng thu hút đầu tư doanh nghiệp vào công nghệ nguồn, sản xuất số linh phụ kiện chủ chốt; Khuyến khích thu hút đầu tư từ nước ngồi để hình thành cụm ngành điện tử, tạo sức hấp dẫn cho nhà đầu 11 tư khác, đồng thời khuyến khích, thu hút doanh nghiệp nước tham gia cụm ngành theo hướng cung ứng linh, phụ kiện điện tử gắn kết vào chuỗi sản xuất, cung ứng quốc tế; Nâng cao lực nghiên cứu, phát triển cho lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin; đầu tư tăng cường lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm trọng điểm điện tử, công nghệ thông tinđáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thử nghiệm phục vụ sản xuất; khuyến khích doanh nghiệp liên kết với nhà khoa học, tổ chức khoa học, nghiên cứu, ứng dụng nghiên cứu vào sản xuất sản phẩm điện tử thông qua nguồn hỗ trợ từ chương trình khoa học công nghệ quốc gia; Tập trung phát triển đội ngũ nhân lực cơng nghệ thơng tin có trình độ cao lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin; trọng tăng cường liên kết đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, làm chủ công nghệ sở đào tạo doanh nghiệp; Khuyến khích phát triển sản phẩm phần cứng điện tử; phần mềm; nội dung số dịch vụ cơng nghệ thơng tin có giá trị gia tăng cao Về ngành dệt may: Phát triển, thu hút đầu tư đổi công nghệ, thiết bị vào khâu sản xuất nguyên phụ liệu ngành dệt may, đặc biệt khâu dệt, nhuộm hoàn thiện để doanh nghiệp chuyển sản xuất từ phương thức gia công từ khâu đầu đến khâu cuối (CMT) sang hình thức khác gia công phần (OEM), mua nguyên liệu - sản xuất - bán thành phẩm (FOB) thiết kế - sản xuất - cung cấp sản phẩm dịch vụ liên quan (ODM), tiến tới sản xuất sản phẩm với thương hiệu riêng (OBM); Khuyến khích hình thành phát triển cụm ngành dệt may khu vực/địa phương có tiềm năng; thúc đẩy liên kết sản xuất doanh nghiệp chuỗi từ khâu cung ứng nguyên liệu đến phân phối sản phẩm may mặc; Xây dựng trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thành phố lớn để cung ứng kịp thời cho doanh nghiệp ngành; Củng cố hệ thống đào tạo chuyên ngành dệt may, đặc biệt lĩnh vực dệt, nhuộm, thiết kế thời trang Về ngành chế biến lương thực, thực phẩm: Rà sốt, hồn thiện quy hoạch vùng nguyên liệu, quy hoạch mạng lưới chế biến ngành theo hướng tập trung phát triển ngành hàng có lực cạnh tranh giá trị gia tăng cao; Xây dựng hoàn thiện chế, sách để gắn kết nhà máy, sở chế biến với vùng nguyên liệu thông qua hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ nông dân tiếp cận áp dụng tiến kỹ thuật, tạo liên kết chặt chẽ toàn chuỗi sản xuất, chế biến tiêu thụ; Nâng cao lực nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ cho tổ chức nghiên cứunông nghiệp, đặc biệt viện nghiên cứu liên quan đến sản phẩm có lực cạnh tranh cao như: Lúa gạo, cà phê, thủy sản Về ngành máy nông nghiệp: Tập trung triển khai dự án sản xuất máy móc nơng nghiệp, dự án sản xuất loại linh phụ kiện quan trọng, dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao;Thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu với doanh nghiệp hoạt động nghiên cứu ứng dụng; hình thành trung tâm trình diễn khí hóa nơng nghiệp chợ cơng nghệ thực hành để tập trung lực ứng dụng, trình diễn kỹ thuật, quảng bá sản phẩm, sớm phổ biến đại trà thiết bị cơng nghệ tiên tiến; Khuyến khích, thu hút hãng sản xuất máy nông nghiệp 12 nước đầu tư, hợp tác với doanh nghiệp nước sản xuất máy nông nghiệp tham gia cung ứng chi tiết, linh kiện theo hướng gắn với phát triển cụm ngành khí, máy nơng nghiệp; Ban hành sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp nước đầu tư sản xuất máy, thiết bị nông nghiệp linh phụ kiện nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ngành Về ngành du lịch dịch vụ liên quan: Nâng cấp sở hạ tầng du lịch, đặc biệt hệ thống cảng thương mại, đường bay quốc tế kết nối với thị trường tiềm dịch vụ cơng cộng; Cải thiện sách thị thực khách du lịch; triển khai hệ thống cấp thị thực điện tử, cấp thị thực cửa khẩu; mở rộng đối tượng miễn thị thực cho thị trường du lịch tiềm năng; đơn giản hóa thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh; Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức đào tạo ngắn hạn cho đối tượng tham gia chuỗi giá trị du lịch; tổ chức hình thức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đối tượng lao động sở dịch vụ du lịch; Đẩy mạnh biện pháp quản lý liên ngành sở ăn uống, sở mua sắm du lịch, hỗ trợ địa phương phát triển thương hiệu sản vật địa phương, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng hóa lưu niệm phục vụ du lịch Trong định nêu cần nâng cấp hình thành cụm ngành đặc trưng số địa phương sau: - Cụm ngành điện tử gia dụng Bình Dương; cụm ngành điện tử nghe nhìn khu vực tỉnh/thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hà Nội, Hải Dương; cụm sản phẩm công nghệ thông tin dịch vụ liên quan Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; - Cụm ngành dệt sợi may mặc khu vực tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang; cụm ngành may mặc Thành phố Hồ Chí Minh (chuyên cung ứng nguyên phụ liệu dịch vụ) khu vực miền Trung (chuyên ODM); - Cụm ngành chế biến sản phẩm thủy sản tỉnh vùng Tây Nam bộ; cụm ngành chế biến thủy sản nông sản tỉnh duyên hải cao nguyên miền Trung; cụm ngành chế biến nông sản tỉnh trung du phía Bắc; - Cụm ngành máy thiết bị nông nghiệp khu vực tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng cụm ngành khu vực tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai; - Cụm du lịch Hải Phòng - Quảng Ninh phát triển sản phẩm du lịch tham quan thưởng ngoạn thắng cảnh sinh thái biển; cụm du lịch Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam phát triển cụm sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển gắn với vui chơi giải trí, tham quan thắng cảnh, tìm hiểu di sản văn hóa; cụm du lịch Khánh Hòa - Bình Thuận phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển dài ngày, vui chơi giải trí thị, tham quan khám phá cảnh quan, thể thao biển; cụm du lịch Bình Định - Phú Yên - Ninh Thuận phát triển theo sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển gắn với thiên nhiên hoang sơ; cụm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa Vũng Tàu phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng biển giải trí thị; cụm du lịch đảo Phú Quốc với sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, khám phá đảo 13 Khi hỏi liệu doanh nghiệp có biết đến Quyết định 32/QĐ-TTg khơng, có 41,6% doanh nghiệp trả lời “Có”, 58,4% doanh nghiệp trả lời “Không” Điều cho thấy hầu hết doanh nghiệp chưa biết đến Quyết định nói doanh nghiệp nhân tố định thành cơng Quyết định Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp nắm tinh thần Quyết định, hưởng ứng thực nội dung mà định đưa Trong ngành tập trung để phát triển Quyết định, đa số doanh nghiệp đánh giá ngành điện tử cơng nghệ thơng tin có lợi cạnh tranh cao (31,7%), xếp thứ ngành dệt may (22,9%), xếp thứ ngành thực phẩm (19,8%), tiếp đến ngành du lịch (16,1%), ngành máy nông nghiệp đánh giá có lợi cạnh tranh thấp ngành (12,1%) 3.4.3 Đánh giá doanh nghiệp vấn đề hội nhập Đảng Nhà nước có chủ trương chủ động hội nhập quốc tế, chuẩn bị tốt điều kiện để khai thác tối đa hội thuận lợi, hạn chế thấp tác động tiêu cực trình hội nhập quốc tế Thực chủ trương này, Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế, liệt triển khai đột phá chiến lược, tái cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mơ hình tăng trưởng; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, doanh nghiệp kinh tế Cùng với nỗ lực Chính phủ, nhiều doanh nghiệp chủ động đổi quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia chuỗi sản xuất khu vực đa dạng hoá thị trường xuất nhập Sau FTA có hiệu lực, hoạt động đầu tư, kinh doanh đạt mức tăng trưởng rõ rệt Cụ thể, xuất Việt Nam vào Hàn Quốc sau có FTA (mới tính FTA Hàn Quốc kí với ASEAN có Việt Nam; chưa tính FTA song phương có hiệu lực tháng 01/2016) tăng bình qn 38%/năm (trước FTA 16%/năm); vào Nhật Bản tăng 28%/năm (trước FTA 26%/năm); vào Hoa Kỳ vươn lên đứng đầu nước ASEAN sau 10 năm thực Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA)2 Đến nước ta ký kết 10 Hiệp định thương mại tự tiếp tục đàm phán FTA khác Số lượng Hiệp định ta tương đương với Trung Quốc, đứng đầu ASEAN thuộc loại dẫn đầu giới Mức độ tích cực hội nhập Việt Nam thuộc loại giới, nhiên hội nhập sâu, khả cạnh tranh kinh tế Việt Nam không theo kịp Chúng ta trọng hội nhập ký kết, đổi bên chậm trễ nên không tận dụng nhiều hội vượt qua khó khăn q trình hội nhập tạo Đánh giá thuận lợi hội nhập mang lại, phần lớn doanh nghiệp cho hội nhập giúp tạo thêm việc làm cho người lao động, thúc đẩy nguồn nhân Cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2015 14 lực, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường xuất dễ dàng hơn, dòng đầu tư thương mại gia tăng, đẩy nhanh tốc độ cấu kinh tế, tiếp cận nguyên vật liệu đầu vào giá rẻ có chất lượng… Trong đó, tỷ lệ lớn doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hội nhập tạo giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường xuất dễ dàng tiếp cận nguồn nguyên vật liệu có chất lượng tốt hơn, tỷ lệ 60,4% 55,4% Hình Đánh giá doanh nghiệp thuận lợi hội nhập mang lại cho Việt Nam Không thuận lợi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50 52.5 36 36.9 14 10.6 60.4 53.6 32.8 38.4 6.8 Tạo Thúc Giúp Các thêm đẩy nângcho DN dòng việc làm cao chất tiếp cận đầu tư cho lượng thị người nguồn trường thương lao động nhân lực XK dễ mại gia dàng tăng Bình thường 46.7 45.3 48 40 41.8 34.5 13.3 12.9 17.5 Thuận lợi 55.4 32 12.6 45.6 40.3 39.3 40.9 15.1 18.8 49.2 37.9 12.9 Đẩy Tăng NVL NVL Chuyển Thúc Môi nhanh đầu vào đầu vào giao đẩy DN trường tốc độ suất lao với giá có chất cơng tham gia kinh thay đổi động rẻ lượng nghệ từ công tác doanh cấu tốt bảo vệ cải kinh tế doanh môi thiện nghiệp trường minh FDI bạch Đánh giá khó khăn hội nhập mang lại, 50,7% doanh nghiệp lo lắng hội nhập gây sức ép cạnh tranh khắc nghiệt thị trường nước Đây lo lắng lớn hầu hết doanh nghiệp hội nhập Hiểu thách thức doanh nghiệp mở rộng hội nhập, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, Đảng chủ động đổi mơ hình tăng trưởng từ chủ yếu dựa vào xuất vốn đầu tư sang đồng thời dựa vào vốn đầu tư, xuất thị trường nước Hình Đánh giá doanh nghiệp khó khăn hội nhập gây cho Việt Nam 15 Gây khó khăn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31.4 25.1 32.6 37.7 36 37.2 Tỷ lệ thất Làm gia nghiệp tăng tăng bất bình đẳng người làm cơng việc có chất lượng thấp Khơng gây khó khăn Bình thường 20.2 18.5 20 18.9 15.9 29.1 37 41.1 38.8 40.4 50.7 44.5 38.9 42.3 43.7 23 38.2 38.8 Sức ép Gây Lạm phát Gia tăng tỷ Các DN Làm suy cạnh tranh bất tăng cao lệ DN nước thoái nguồn khắc nghiệt lợi cho Việt nước thị tài nguyên Nam va ngừng hoạt trường thị chạm, tranh động nước trường nội chấp giải thể cho đối địa thủ nước 3.5 Một số vấn đề khác liên quan đến doanh nghiêp̣ 3.5.1 Mức độ hoàn thành kế hoạch tháng đầu năm 2015 Trong tháng đầu năm 2015, kế hoạch doanh thu 6,1% doanh nghiệp vượt kế hoạch, số vào thời điểm cuối năm 2014 cao nhiều (14,1%) , 38,5% doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch, 39,3% doanh nghiệp hoàn thành từ 75% - 99% kế hoạch có 16,1% doanh nghiệp đạt 75% kế hoạch tỷ lệ vào cuối năm 7,6% Đối với kế hoạch thị trường, 4,9% doanh nghiệp vượt kế hoạch, 37,6% doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch, doanh nghiệp 36,5% hoàn thành từ 75% - 99% kế hoạch có 21,1% doanh nghiệp đạt 75% kế hoạch, tỷ lệ vào thời điểm cuối năm 2014 9,4%, 48,5%, 28,8% 13,4% Nhìn chung, tỷ lệ vượt kế hoạch hồn thành kế hoạch tháng đầu năm 2015 thấp so với năm 2014 Đối với kế hoạch lợi nhuận có 5,1% số doanh nghiệp trả lời khảo sát thực vượt kế hoạch, 34,3% doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch, 36,3% doanh nghiệp hoàn thành từ 75% - 99% kế hoạch có 24,3% doanh nghiệp đạt 75% kế hoạch, tỷ lệ năm 2014 9,5%, , 43,2%, 31,2%, 16,1% Như vậy, mức độ hoàn kế hoạch doanh nghiệp tháng đầu năm 2015 thấp so với năm 2014 Hình 9: Mức độ hoàn thành kế hoạch doanh nghiệp tháng đầu năm 2015 Đơn vị: % 16 Kế hoạch lợi nhuận 21.1 24.3 16.1 KH phát triển thị trường 4.9 5.1 6.1 Vượt kế hoạch Hoàn thành kế hoạch 34.337.6 38.5 Hoàn thành 75% -99% kế hoạch 39.3 Dưới 75% kế hoạch 36.5 36.3 Kế hoạch doanh thu Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch theo quy mơ doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn có tỷ lệ vượt mức hoàn thành kế hoạch cao nhất, tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ thấp Đối với kế hoạch doanh thu, tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ hoàn thành vượt mức kế hoạch 36,3%, doanh nghiệp nhỏ 41,5%, doanh nghiệp vừa 45,8% doanh nghiệp lớn 51,2% Đối với kế hoạch lợi nhuận, tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ hoàn thành vượt mức kế hoạch 33%, doanh nghiệp nhỏ 37,1%, doanh nghiệp vừa 37,5% doanh nghiệp lớn 44,9% Đối với kế hoạch thị trường, tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ hoàn thành vượt mức kế hoạch 32,7%, doanh nghiệp nhỏ 36,8%, doanh nghiệp vừa 40,8% danh nghiệp lớn 52,9% Hình 10: Mức độ vượt mức hoàn thành kế hoạch doanh nghiệp tháng đầu năm 2015 theo quy mô doanh nghiệp Đơn vị: % Kế hoạch doanh thu Kế hoạch lợi nhuận Kế hoạch phát triển thị trường 52.9 51.2 44.9 60 50 40 36.3 33 32.7 41.5 37.1 36.8 45.8 37.5 40.8 30 20 10 Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp lớn 17 3.5.2 Trạng thái hoạt động doanh nghiệp Trong tháng năm 2015, có khoảng 3,3% doanh nghiệp trả lời khảo sát phải tạm thời ngừng hoạt động, tỷ lệ năm 2014 2,2% Thời gian ngừng hoạt động trung bình 2,25 tháng, doanh nghiệp có thời gian ngừng hoạt động ngắn tháng dài tháng Doanh nghiệp phải ngừng hoạt động thời gian qua giá nguyên vật liệu đầu vào cao chiểm tỷ lệ cao 33,4% Tuy nhiên, doanh nghiệp phải ngừng hoạt động dài tháng khơng tìm đầu ra, khơng phải giá nguyên vật liệu đầu vào cao Kết điều tra cuối năm 2014, tỷ lệ nguyên nhân khơng tìm thị trường đầu chiếm tỷ lệ cao (40%) Hình 11: Nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động Đơn vị: % 33.4 35 30 20.8 25 16.7 20 15 10 12.5 8.3 8.3 Hàng tồn Khơng vay Khơng tìm Giá Không Ngừng kho cao vốn thị NVL đầu tuyển dụng hoạt động trường đầu vào cao công để mở nhân theo rộng sản yêu cầu xuất 3.5.3 Kế hoạch doanh nghiệp tháng cuối năm 2015 Trong năm 2016, có 37,5% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, 58,5% doanh nghiệp giữ nguyên quy mô kinh doanh, 2,7% doanh nghiệp giảm quy mơ kinh doanh, 0,8% doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động 0,2 doanh nghiệp đóng cửa, giải thể Hình 12: Kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tháng cuối năm 2015 18 2.7 0.8 0.2 Mở rộng quy mô kinh doanh Kinh doanh bình thường 37.5 Giảm quy mơ kinh doanh 58.8 Tạm dừng hoạt động Đóng cửa, giải thể Doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng đầu tư, kinh doanh doanh nghiệp nhận thấy triển vọng kinh tế thuận lợi (16,7%), hội xuất nước gia tăng (15,7%), doanh nghiệp hi vọng vào mở cửa thị trường (13,3%) Hình 13: Nguyên nhân khiến doanh nghiệp mở rộng đầu tư/ kinh doanh Đơn vị: % 18 16 14 12 10 16.7 15.7 13.3 12.1 9.5 8.9 7 6.3 2.8 0.7 Triển Cơ hội Mở cửa Sẵn có Nhà Thị vọng xuất thị lao động nước có trường kinh tế trường có tay thuận lợi nước cải nghề với sách ưu nước cà gia cách chi phí đãi thuế khu vực tăng cạnh tăng tranh mạnh Nhà Mơi Cơ sở hạ nước có trường tầng chương pháp lý cải trình hỗ cải thiện trợ phát thiện triển doanh nghiệp Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tăng cường chống hàng giá Lý khác Bên cạnh doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng đầu tư kinh doanh vào năm 2016, phần lớn doanh nghiệp dự tính giữ nguyên quy mô kinh doanh giảm quy mô kinh doanh Nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp không mở rộng đầu tư kinh doanh chi phí kinh doanh nói chung cao triển vọng kinh tế giới không thuận lợi Hình 14: Ngun nhân khiến doanh nghiệp khơng mở rộng đầu tư/ kinh doanh 19 18.9 20 18 16 13.5 14 11.8 12 9.3 10 8.4 5.7 5.3 5.3 5.1 4.2 2.2 Chi phí Triển Triển Thiếu lao Chính Cơ sở hạ Tệ quan Thực thi Chậm đổi Bất lợi Tiếp cận Thiếu bảo kinh vọng kinh vọng kinh động có sách đối tầng liêu tham pháp luật thể thuế đất đai quyền doanh nói tế giới tế Việt kỹ với DN nhũng gia kém, thiếu chế mặt sở hữu trí chung không Nam không ổn tăng đồng luật pháp sản xuất tuệ cao thuận lợi không định thuận lợi quán 1.3 Lý khác Tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ mở rộng sản xuất tháng đầu năm thấp so với doanh nghiệp có quy mơ lớn Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ giảm quy mô kinh doanh cao Điều cho thấy điều kiện kinh doanh doanh nghiệp siêu nhỏ không thuận lợi doanh nghiệp có quy mơ lớn VI MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 4.1 Đối với doanh nghiệp 1) Chủ động tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra, đa dạng hóa thị trường xuất để khơng bị phụ thuộc vào thị trường, tránh rủi ro thị trường xuất gây 2) Đạt mục tiêu tham gia vào chuỗi cung ứng để từ có ý thức khắc phục hạn chế doanh nghiệp Nguyên nhân lớn cản trở doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng chưa tiếp cận công nghệ phù hợp quy mô doanh nghiệp nhỏ Vì thế, doanh nghiệp cần chủ động việc tìm kiếm tiếp cận thơng tin cơng nghệ có chiến lược để mở rộng quy mơ 3) Tập trung nâng cao lực tiếp cận mở rộng thị trường bao gồm thị trường đầu vào thị trường đầu ra, đặc biệt ý tới thị trường mới, giàu tiềm Xây dựng thiết lập hệ thống kênh phân phối hiệu Cụ thể: Đẩy mạnh khai thác thị trường ngồi nước; chủ động tìm kiếm, ký kết hợp đồng với thị trường mới; tăng cường phát triển thị trường nước thông qua xúc tiến bán hàng, đưa hàng nông thôn, vùng sâu, vùng xa,… nhằm mở rộng thị trường giải hàng tồn kho 20 4.1.2 Kiến nghị với nhà nước 1) Các doanh nghiệp có quy mơ siêu nhỏ nhỏ gặp nhiều khó khăn doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, cụ thể doanh thu lợi nhuận giảm mạnh, số lượng lao động bị cắt giảm Do đó, phủ nên có chương trình hỗ trợ riêng để doanh nghiệp bắt kịp với tốc độ phục hồi chung kinh tế 2) Tăng cường biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường đầu hầu hết doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động tháng đầu năm 2015là không tiêu thụ sản phẩm 3) Việc thay đổi sách cần có lộ trình, tránh tình trạng thay đổi đột ngột để doanh nghiệp không bị động việc tiếp nhận thay đổi Như vậy, hạn chế rủi ro thiệt hại gây cho doanh nghiệp sách thay đổi 21
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỘNG THÁI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 9 tháng ĐẦU NĂM 2015, ĐỘNG THÁI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 9 tháng ĐẦU NĂM 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay