SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ VÀ VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ ĐỐI VỚI AN SINH XÃ HỘI

72 30 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:54

... 45 7.2 Vai trò HTX việc cải thiện thị trường lao động 49 7.3 Vai trò HTX việc thực thi sách bảo hiểm 50 7.4 Vai trò HTX việc thực thi sách ưu đãi xã hội 51 7.5 Vai trò HTX việc... vốn khác HTX theo quy định pháp luật" Sự khác biệt quan niệm HTX dẫn đến đánh giá khác định hướng phát triển HTX vai trò HTX an sinh xã hội (ASXH) Theo ILO, HTX tổ chức cá nhân theo Luật HTX năm... Khu vực mậu dịch tự ASEAN ANGKASA Tổ chức HTX Malaixia ASXH An sinh xã hội ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CLT Liên đồn HTX Thái Lan CN/TTCN Cơng nghiệp/Tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ VÀ VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ ĐỐI VỚI AN SINH XÃ HỘI, SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ VÀ VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ ĐỐI VỚI AN SINH XÃ HỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay