xây dựng bản đồ cho các ngành,phân ngành lĩnh vực

64 31 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:53

... ninh quốc phòng, tên gọi đồ gắn liền với tên lĩnh vực hoạt động Ví dụ, Bản đồ biên giới lãnh thổ, Bản đồ giao thông, Bản đồ du lịch,… Việc lập đồ (hay gọi xây dựng đồ hay vẽ đồ) dựa số nguyên tắc... nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Các liệu từ nhiệm vụ đánh giá trạng công nghệ tập hợp, hệ thống hóa để xây dựng nên đồ cơng nghệ cho ngành, lĩnh vực tập hợp thành đồ công nghệ quốc gia .Bản đồ công nghệ... hệ gi đồ cơng nghệ, lộ trình cơng ngh nghệ đổi công nghệ Hệệ thống đồ công nghệ quốc gia l tập ập hợp đồ công nghệ ngành, lĩnh ĩnh vực Các đồ công nghệ ngành, ng lĩnh ĩnh vực chứa nhiều đồ cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng bản đồ cho các ngành,phân ngành lĩnh vực, xây dựng bản đồ cho các ngành,phân ngành lĩnh vực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay