HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT TƯ VẤN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG QUY HOẠCH

182 12 0
  • Loading ...
1/182 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:53

LIÊN DANH VARIC+ILSE+SHI - HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT TƯ VẤN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG QUY HOẠCH Dự án: KHU ĐÔ THỊ MỚI TIẾN XUÂN Địa điểm: XÃ ĐÔNG XUÂN VÀ TIẾN XUÂN, HUYỆN THẠCH THẤT VÀ QUỐC OAI, HÀ NỘI Chủ đầu tư: CƠNG TY TNHH MTV SUDICO TIẾN XN BẢN CHÍNH Hà Nội, tháng 11 năm 2015 Mẫu số ĐƠN ĐỀ XUẤT CHỈ ĐỊNH THẦU Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: Cơng ty TNHH thành viên SUDICO Tiến Xuân Sau nghiên cứu hồ sơ yêu cầu gói thầu ‘Tư vấn thiết kế ý tưởng quy hoạch Khu đô thị Tiến Xuân, huyện Quốc Oai Thạch Thất, Hà Nội’ theo hình thức định thầu; chúng tôi, Liên danh tư vấn VARIC+ILSE+SHI, cam kết cung cấp dịch vụ Tư vấn thiết kế ý tưởng quy hoạch Khu đô thị nêu theo yêu cầu hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là: 11.657.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ sáu trăm năm mươi bảy triệu đồng chẵn) Thời gian thực hợp đồng 120 ngày làm việc Chúng cam kết: Khơng q trình giải thể; khơng bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản nợ khơng có khả chi trả theo quy định pháp luật Không vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu Những thông tin kê khai hồ sơ đề xuất trung thực không thực hành vi tham nhũng, hối lộ tham dự gói thầu Không thay đổi nhân thời gian hồ sơ đề xuất có hiệu lực 90 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu Đại diện hợp pháp thành viên nhà thầu Liên danh tư vấn VARIC + ILSE + SHI Công ty Cổ phần kiến trúc đầu tư thương mại Việt Nam (VARIC) Công ty Inros Lackner (ILSE) Viện Nghiên cứu định cư (SHI) Nguyễn Văn Minh Tổng giám đốc VARIC Torsten Illgen Giám đốc Inros Lackner SE Vietnam LLC Nguyễn Hồng Thục Viện trưởng Viện NC Định cư Mẫu số GIẤY ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY INROS LACKNER SE Berlin, ngày 11 tháng 11 năm 2015 Tôi Uwe Lemcke, hộ chiếu số: 044403152 (ngày 02/03/2004) , Chủ tịch Ban giám đốc điều hành, đại diện theo pháp luật công ty INROS LACKNER SE (ILSE) – CHLB Đức, có thơng tin liên hệ sau: Địa chỉ: Linzer Straße 3, D-28359 Bremen, Germany; Điện thoại: +49 (0)421 6584-10 Fax: +49 (0)421 6584-110; Website: www.inros-lackner.de Email: bremen@inros-lackner.de; Bằng văn này, Công ty ủy quyền cho ông Torsten Illgen hộ chiếu số C5M1KN7HJ ngày 28/08/2008, giám đốc chi nhánh Việt NamCông ty Inros Lackner Vietnam LLC, thực cơng việc sau q trình tham gia định thầu gói thầu ‘Tư vấn thiết kế ý tưởng quy hoạch Khu đô thị Tiến Xuân’, thuộc Dự án ‘Khu đô thị Tiến Xuân, huyện Quốc Oai Thạch Thất, thành phố Hà Nội’, Công ty TNHH thành viên SUDICO Tiến Xuân tổ chức: - Ký đơn đề xuất định thầu; - Ký thỏa thuận liên danh; - Ký văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trình tham gia định thầu, kể văn giải trình, làm rõ Hồ sơ đề xuất; - Tham gia trình thương thảo hợp đồng; - Tham gia q trình hồn thiện hợp đồng; - Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư định thầu Người ủy quyền nêu thực công việc phạm vi ủy quyền với tư cách đại diện hợp pháp công ty Inros Lackner SE Chúng tơi chịu trách nhiệm hồn tồn công việc ông Torsten Illgen thực phạm vi ủy quyền Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2015 đến ngày ký kết hợp đồng định thầu Giấy ủy quyền lập thành 02 có giá trị pháp lý nhau, người ủy quyền giữ 01 bản, người ủy quyền giữ 01 Người ủy quyền Người ủy quyền Torsten Illgen Uwe Lemcke Giám đốc Inros Lackner SE Vietnam LLC Chủ tịch Inros Lackner SE – CHLB Đức Mẫu số THỎA THUẬN LIÊN DANH Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015 Gói thầu: Dự án: - Tư vấn thiết kế ý tưởng quy hoạch Khu đô thị Tiến Xuân, huyện Quốc Oai Thạch Thất, Hà Nội Khu đô thị Tiến Xuân, huyện Quốc Oai Thạch Thất, Hà Nội Căn Luật Đấu thầu 43/2013/QH2013; Căn Nghị định 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06/2014, Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Căn hồ sơ yêu cầu gói thầu Thiết kế ý tưởng quy hoạch Khu đô thị Tiến Xuân phê duyệt theo Quyết định số 46/QĐ-CT-HĐQT công ty TNHH MTV SUDICO Tiến Xuân ngày 03 tháng 04 năm 2015 Chúng tôi, đại diện cho bên, ký thỏa thuận thành lập liên danh, gồm ba đơn vị sau: Công ty Cổ phần kiến trúc đầu tư thương mại Việt Nam (VARIC) - Đại diện: Nguyễn Văn Minh - Chức vụ: Tổng giám đốc - Địa chỉ: 19, 1/62/46 phố Bùi Xương Trạch, Q Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.63276804 - Fax: 042.220.1415 - E-mail: varic.jsc@gmail.com - Tài khoản: 12010000402044; Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, chi nhánh sở giao dịch I - thành phố Hà Nội - Mã số thuế: 0104778644 Công ty Inros Lackner SE – CHLB Đức (ILSE) - Đại diện: Torsten Illgen - Chức vụ: Giám đốc Inros Lackner Vietnam LLC - Địa chỉ: Linzer Straße 3, D-28359 Bremen, Germany; - Điện thoại: +49 (0) 421 6584-10; - Fax: +49 (0) 421 6584-110; - Website: www.inros-lackner.de - Email: bremen@inros-lackner.de; - Tài khoản: (EUR) số: DE02130700000164544900 Viện Nghiên cứu định cư (SHI) - Đại diện: Nguyễn Hồng Thục - Chức vụ: Viện trưởng Viện nghiên cứu định cư - Địa chỉ: 26 phố Lê Ngọc Hân, Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: +84 (04)39784654 - Fax: +84 (04)36418574 - E-mail: viendinhcu2014@gmail.com - Tài khoản: 0021002254165, Ngân hàng Vietcombank, số 344 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Các bên (sau gọi thành viên) thống ký thỏa thuận liên danh với nội dung sau: Điều Nguyên tắc chung Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham gia định thầu gói thầu Tư vấn thiết kế ý tưởng quy hoạch Khu đô thị Tiến Xuân Các thành viên thống tên gọi liên danh cho giao dịch liên quan đến gói thầu là: VARIC+ILSE+SHI Các thành viên cam kết không thành viên tự ý tham gia độc lập liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu Trường hợp trúng định thầu, khơng thành viên có quyền từ chối thực trách nhiệm nghĩa vụ quy định hợp đồng từ đồng ý văn thành viên liên danh Trường hợp thành viên liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng thỏa thuận thành viên bị xử lý sau: - Bồi thường thiệt hại cho bên liên danh Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu hợp đồng Hình thức xử lý khác (nêu rõ hình thức xử lý khác) Điều Phân công trách nhiệm Các thành viên thống phân công trách nhiệm để thực gói thầu Tư vấn thiết kế ý tưởng quy hoạch Khu đô thị Tiến Xuân thành viên sau: Thành viên đứng đầu liên danh Các bên trí ủy quyền cho Cơng ty Cổ phần kiến trúc đầu tư thương mại Việt Nam (VARIC) làm thành viên đứng đầu, đại diện cho liên danh phần việc sau: - - Ký đơn đề xuất định thầu; Ký văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trình tham gia định thầu, kể văn đề nghị làm rõ HSYC văn giải trình, làm rõ HSĐX; Tham gia trình thương thảo, hồn thiện hợp đồng; Các cơng việc khác trừ việc ký kết hợp đồng Phân công trách nhiệm thành viên liên danh Công ty Inros Lackner SE cử chuyên gia đến Việt Nam tham gia công tác: chủ nhiệm thiết kế khái niệm quy hoạch không gian, tham gia số môn hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, tham gia báo cáo theo lịch trình thỏa thuận Tỷ lệ trách nhiệm Inros Lackner SE chiếm khoảng 25% khối lượng công việc Cơng ty VARIC sử dụng nguồn lực mời chuyên gia thực hiện: khảo sát trạng, đề xuất chiến lược, đề xuất dự án, thể hồ sơ quy hoạch khơng gian, tồn cơng việc lại Tỷ lệ trách nhiệm VARIC chiếm khoảng 40% khối lượng công việc Viện Nghiên cứu định cư cử chuyên gia làm công tác nghiên cứu sở khoa học cho phương án Tỷ lệ trách nhiệm Viện chiếm khoảng 35% khối lượng công việc Điều Hiệu lực thỏa thuận liên danh Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký; Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trường hợp sau: - Các bên hoàn thành trách nhiệm tiến hành lý hợp đồng; - Các bên thỏa thuận chấm dứt; Nhà thầu liên danh không trúng định thầu; Hủy định thầu gói thầu Tư vấn thiết kế ý tưởng quy hoạch Khu đô thị Tiến Xuân, theo thông báo bên mời thầu Thỏa thuận liên danh lập thành 02 bản, thành viên liên danh giữ 01 bản, có giá trị pháp lý ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY VARIC - THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH ThS KS Nguyễn Văn Minh Tổng giám đốc VARIC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY INROS LACKNER SE - THÀNH VIÊN LIÊN DANH Torsten Illgen Giám đốc Inros Lackner Vietnam LLC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊNH CƯ – THÀNH VIÊN LIÊN DANH Nguyễn Hồng Thục Viện trưởng Viện nghiên cứu định cư Mẫu số 4A CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT NAM - THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH A CƠ CẤU TỔ CHỨC Thơng tin chính1 Tên giao dịch: Cơng ty cổ phần kiến trúc đầu tư thương mại Việt Nam; Tên viết tắt: VARIC.JSC; Trụ sở văn phòng: Số 19, 1/62/46 phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại: 04.63276804; Fax: 042.220.1415; Email: varic.jsc@gmail.com; varic@vnn.vn; Giấy chứng nhận kinh doanh số 0104778644, sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nôi cấp; Mã số thuế : 0104778644; Tài khoản số: 12010000402044; Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, chi nhánh sở giao dịch I - thành phố Hà Nội; Năng lực tài chính: Vốn điều lệ : 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng) Các ngành nghề kinh doanh Lập quy hoạch xây dựng; Khảo sát, đo đạc, lập đồ địa hình Kinh doanh, sàn giao dịch bất động sản; Tư vấn, lập hồ sơ mời thầu, chọn thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng; Tư vấn đầu tư; Quản lý dự án; Xây dựng, kiểm tra dự án đầu tư; Thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự tốn, hồ sơ vẽ thi cơng, cơng trình hạ tầng kỹ thuật ; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thiết kế, giám sát thi công, xây dựng, hồn thiện cơng trình dân dụng cơng nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế thi công nội ngoại thất Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện, cấp nước, thơng tin liên lạc, lò sưởi, điều hòa hệ thống xây dựng khác; Khai thác, xử lý cung cấp nước; Vận tải hành khách đường nội ngoại thành; In ấn dịch vụ có liên quan đến in ấn; Dịch vụ thương mại Các giấy tờ chứng minh đính kèm phụ lục gồm: - Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Báo cáo tài năm 2012, 2013, 2014 - 03 hợp đồng dự án so sánh - Văn bằng, chứng hành nghề chuyên gia Tổ chức công ty Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Các Phó tổng giảm đốc Phòng kế hoạch tổng hợp Phòng tài kế tốn Trung tâm tư vấn kiến trúc, quy hoạch Trung tâm giám sát thi cơng xây dựng Phòng kinh doanh Sàn giao dịch bất động sản Nhân Nhân Công ty gồm 36 người, đó: - Tiến sỹ: Thạc sỹ: Đại học: Phổ thông: Cộng tác viên: 02 người 04 người 16 người 01 người 13 người B KINH NGHIỆM Sau danh mục hợp đồng tiêu biểu Công ty thực năm gần đây, với thể loại tư vấn lập quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết quy hoạch chuyên ngành khác Điều chỉnh quy hoạch chung thị Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 Địa điểm: Thành phố Nình Bình, tỉnh Ninh Bình Chủ đầu tư: UBND TP Ninh Bình Quy mơ: 21.052 Giá trị hợp đồng: 2.340.000.000 đồng Tư cách tham dự: Tư vấn phụ Thời gian thực hiện: tháng, phê duyệt 2014 Công việc: thực toàn dịch vụ tư vấn quy hoạch đến công bố Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ huyện Sơn Dƣơng, tỷ lệ 1/5.000 Địa điểm: Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Chủ đầu tư: UBND huyện Sơn Dương Quy mô: 549 Giá trị hợp đồng: 828.000.000 đồng Tư cách tham dự: Tư vấn độc lập Thời gian thực hiện: tháng, phê duyệt 2015 Cơng việc: thực tồn dịch vụ tư vấn quy hoạch đến công bố Hiệu chỉnh bổ sung quy hoạch chung thị trấn La Hai đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000 Địa điểm: Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Chủ đầu tư: UBND huyện Đồng Xuân Quy mô: 450 Giá trị hợp đồng: 981.901.000 đồng Tư cách tham dự: Tư vấn độc lập Thời gian thực hiện: tháng, phê duyệt 2014 Công việc: thực toàn dịch vụ tư vấn quy hoạch đến cơng bố Quy hoạch ngầm hóa hệ thống HTKT thị xã Tây Ninh, tỷ lệ 1/10.000 Địa điểm: Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Chủ đầu tư: UBND thành phố Tây Ninh Quy mô: 14.000,81 Giá trị hợp đồng: 660.810.000 đồng Tư cách tham dự: Tư vấn độc lập Thời gian thực hiện: tháng, phê duyệt 2014 Cơng việc: thực tồn dịch vụ tư vấn quy hoạch đến công bố Mẫu số 8: SHI-CG-08 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA Đào Xuân Học Viện nghiên cứu định cư Tiến sĩ xây dựng Ngày sinh: 11/10/1952 Quốc tịch: Việt Nam Địa chỉ: số 124 đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 0913923306 Email: hocdx@wrd.gov.vn; hocdx1952@gmail.com Số năm kinh nghiệm: 46 năm Chun gia kinh tế nơng nghiệp Trình độ học vấn hoạt động nghề nghiệp - - 2013: Cố vấn Quốc gia Việt Nam Liên Hợp Quốc biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai Đào tạo Giảng viên cho Trường Đại học Thủy lợi 2013: Thành viên Uỷ ban tư vấn văn phòng Chính phủ 2007-2012: Thứ trưởng Bộ NN & PTNT, chịu trách nhiệm lĩnh vực nước, đào tạo, quản lý thiên tai biến đổi khí hậu  2012 kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia biến đổi khí hậu  2010 - 2011 kiêm Giám đốc Tổng cục Thủy lợi  2009 kiêm Giám đốc Học viện Thủy lợi Việt Nam  2008 kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi 2005-2007: Hiệu trưởng Trường Đại học thủy lợi 1997-2005: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi  2000-2005 kiêm Giám đốc thứ hai sở Trường Đại học Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh - 2002: Giáo sư Thủy lợi - 1997: Trưởng khoa Kế hoạch quản lý WR giảng viên Đại học Thủy Lợi, Giảng viên - 1996: Phó Giáo sư Thủy lợi - 1995: Phó Trưởng khoa Kế hoạch quản lý giảng viên Đại học Thủy Lợi WR, Giảng viên - 1991: Tiến sĩ Sofia Kiến trúc Đại học Kỹ thuật Xây dựng, Bulgaria - Kinh nghiệm giảng dạy: - Hướng dẫn học viên nghiên cứu: 32 năm  Hướng dẫn tiến sĩ nghiên cứu:  Hướng dẫn thạc sĩ nghiên cứu: 15 143 Thành viên hiệp hội - Ban lãnh đạo Hiệp hội Thủy lợi Việt Nam - Chủ tịch hội quản lý tổng hợp Thủy lợi cơng trình Việt Nam (VIETCAPNET) Ngoại ngữ Tiếng Anh Mô tả công việc Tôi hợp tác tốt với UNISDR, WB JICA thực số công việc liên quan đến quản lý thiên tai, chiến lược thiên tai, CBDRM, cấp nước vệ sinh nông thơn, tọa đàm sách, quốc tế diễn đàn quốc gia thiên tai biến đổi khí hậu ) Các dự án tiêu biểu Các dự án xuất phẩm - Đào Xuân Học, năm 1995, biện pháp thủy lợi cho khu vực miền núi phòng chống xói mòn Việt Nam, giảng, xuất phòng truyền thơng trường đại học Thủy lợi - Đào Xuân Học, Nguyễn Trọng Hà, biện pháp thủy lực để bảo vệ đất chống xói mòn khu vực miền núi Việt Nam, giảng - xuất phòng truyền thơng Đại học Thủy Lợi - Đào Xuân Học, 1998, Acid sulphuric loại đất môi trường đất sulfuric acid, giảng, xuất phòng truyền thơng trường đại học thủy lợi - Đào Xuân Học, Hà Lương Thuận, Vũ Văn Trọng, năm 1998, có tham gia quản lý cơng trình thủy lợi, sách, xuất phòng truyền thơng Nơng nghiệp - Đào Xn Học, 1999, Acid sulphuric loại đất, sách, xuất phòng truyền thơng Nơng nghiệp - Đào Xn Học, 2003, hạn hán biện pháp để giảm thiểu hạn hán, xuất phòng truyền thơng Nông nghiệp Tham luận tiêu biểu - Đồng sông Cửu Long: Thách thức giải pháp điều khoản CC dâng nước biển, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế khu vực ven biển cửa sông, 9-11 / 10/2012 VN - Quản lý lũ lụt, độ mặn rủi ro thiên tai đồng sông Cửu Long Việt Nam, Căn vào Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ Marseille 3/2012 - Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Kế hoạch Hành động, Khoa học-Cơng nghệ Nơng nghiệp Tạp chí Phát triển nông thôn, tháng 10/2009 - Đào Xuân Học, 1998, cung cấp nước nông thôn trạng giải pháp, Khoa học – Cơng nghệ- Nơng nghiệp Tạp chí Phát triển nông thôn 144 Đào Xuân Học, năm 1997, tình hình kinh tế nơng thơn, xã hội hạ tầng Việt Nam, hội thảo: "Xây dựng lực phát triển nông thôn bền vững Việt Nam” Các dự án nghiên cứu thực Viện nghiên cứu định cư - - Tổ chức giải pháp phát triển dịch vụ cộng cộng đô thị Việt Nam tương quan Vùng đô thị (2009-2011) - Chủ trì đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu bảo tồn phát triển mơ hình định cư đô thị nông thôn Việt Nam điều kiện thị hóa, biến đổi khí hậu yêu cầu phát triển bền vững (2011-2015) Tôi xin cam đoan thông tin nêu thật Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015 KT Chuyên gia Đào Xuân Học Nguyễn Hồng Thục Viện trưởng 145 Mẫu số 8: SHI-CG-09 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN Nguyễn Đức Truyến Viện nghiên cứu định cư Tiến sĩ Chuyên gia xã hội học Ngày sinh: 01/05/1931 Quốc tịch: Việt Nam Địa chỉ: số ngõ 203/36 Thanh Lương, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 0936571385 Email: ndttruyen@yahoo.com Số năm kinh nghiệm: 37 năm Trình độ học vấn - Cử nhân lịch sử, 1978 - Thạc sĩ xã hội học, 1992 - Tiến sĩ xã hội học, 2006 Đào tạo, thành tích - Tốt nghiệp cử nhân lịch sử ĐH Tổng hợp Hà Nội năm 1978 - Tốt nghiệp thạc sĩ xã hội học trường cao học khoa học xã hội Paris EHESS, Pháp năm 1992 - Bảo vệ luận án tiến sĩ trường cao học khoa học xã hội Paris EHESS, Pháp năm 2006 Ngoại ngữ Tiếng Anh tiếng Pháp Mô tả công việc Là chuyên gia lĩnh vực nghiên cứu sau: - Kinh tế xã hội - Xã hội học - Dự án xã hội Quá trình cơng tác 1978-1989 Nghiên cứu viên Viện xã hội học 1989-2006 Trưởng phòng xã hội Viện xã hội học 2003-2009 Trưởng nhóm dự án xã hội học Viện xã hội học 2009-nay Chuyên gia Viện nghiên cứu định cư Các dự án tiêu biểu Các cơng trình khoa học cơng bố liên quan tới dự án - Sách “Kinh tế hộ gia đình quan hệ hội nông thôn đồng sơng Hồng, thời kì đổi mới” (NXB Khoa học xã hội, 2003) 146 Bài viết: “Từ nghiên cứu lối sống đến nghiên cứu phong cách sống” (trong “Xã hội học từ nhiều hướng tiếp cận thành tựu bước đầu” – NXB KHXH, 1994) - Bài viết: “Phân tích kinh tế tiếp cận xã hội học” (Tạp chí Xã hội học, tháng 4/2002) - Bài viết: “Tiếp cận vùng sách phát triển vùng Que-bec, thành phố Hồ Chí Minh” (Tạp chí Khoa học xã hội, số 103 năm 2007) Các nghiên cứu tham gia - Đề tài cấp nhà nước “Đánh giá thành công đổi miền Bắc” (1994-1998) - Dự án hợp tác nghiên cứu Canada-Việt Nam thị hóa q trình phát triển nguồn nhân lực cộng đồng địa phương (2007-2008) - Đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu công trình phục vụ cơng cộng cấp huyện Hà Nội” (2009) - Đề tài cấp Nhà nước “Tổ chức giải pháp phát triển dịch vụ công cộng đô thị Việt Nam tương quan Vùng đô thị” (2009-2011) Các dự án nghiên cứu thực Viện nghiên cứu định cư - - Đề tài cấp Nhà nước: Tổ chức giải pháp phát triển dịch vụ cộng cộng đô thị Việt Nam tương quan Vùng đô thị (2009-2011) - Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu bảo tồn phát triển mơ hình định cư thị nơng thơn Việt Nam điều kiện thị hóa, biến đổi khí hậu yêu cầu phát triển bền vững (2011-2015) Tôi xin cam đoan thông tin nêu thật Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015 KT Chuyên gia Nguyễn Đức Truyến Nguyễn Hồng Thục Viện trưởng 147 Mẫu số 8: SHI-CG-10 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN Lê Trọng Bình Tiến sĩ Ngày sinh: 31/12/1950 Viện nghiên cứu định cư Chuyên gia Quy hoạch đô thị Quốc tịch: Việt Nam Địa chỉ: số 4, ngõ 103 Kim Mã, Q Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 0903950274 Email: duy_cuong114@yahoo.com Số năm kinh nghiệm: 39 năm Trình độ học vấn - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc – quy hoạch đô thị Cộng hòa Cu Ba năm 1974 - Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Quy hoạch đô thị Cộng hòa Hungary vào năm 1990 Đào tạo, thành tích - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc – quy hoạch thị Cộng hòa Cu Ba năm 1974 - Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Quy hoạch thị Cộng hòa Hungary vào năm 1990 Năng lực - Giảng viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội - Nguyên vụ phó vụ Quy hoạch-kiến trúc, Bộ Xây Dựng Ngoại ngữ Tiếng Anh tiếng Nga Mô tả công việc Là chuyên gia lĩnh vực sau: - Quản lý dự án quy hoạch - Đô thị du lịch - Quy chế quản lý phát triển Q trình cơng tác 1976-1997 Giảng viên, Trưởng phòng nghiên cứu khoa học trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội 1997-2003 Phó vụ trưởng Vụ Quy hoạch – kiến trúc, Bộ xây dựng 2004-2009 Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển du lịch, Tổng cục du lịch 148 Các dự án tiêu biểu Các cơng trình khoa học cơng bố - Một số vấn đề quản lí đầu tư xây dựng khu du lịch Việt Nam (Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Bộ Xây Dựng, 6/2006) - Một số ý kiến Dự án quy hoạch phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội (Tạp chí Kiến trúc Việt Nam – Hội KTS VN, 9/2008) - Một số giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng sân golf theo hướng xây dựng xanh bền vững (Tạp chí Xây dựng – thị, Học viện Quản lý xây dựng đầu tư, 7/2009) - Tổ chức hoạt động dịch vụ du lịch Quy hoạch xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội (Báo cáo Hội thảo quy hoạch xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội với cội nguồn, 4/2009) - Quy chế quản lý phát triển du lịch khu vực di sản giới Việt Nam, nhiệm vụ cấp bách (Tạp chí Du lịch – Bộ VHTTDL, 10/2009) - Một số giải pháp gắn kết quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch đô thị để phát triển bền vững (Báo cáo Hội thảo Quy hoạch hệ thống cơng trình cơng cộng thị, 12/2009) Các đề tài, dự án chủ trì tham gia - Tiêu chí thị du lịch (2004-2005) - Tiêu chuẩn khách sạn (Bộ VHTT&DL ban hành quy chuẩn xếp hạng khách sạn, 2009) - Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch khu du lịch (Bộ KHCN ban hành, 2010) - Chuyên đề thuộc đề tài Quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội: Tổ chức không gian du lịch Thủ đô Hà Nội; Bảo vệ tài nguyên du lịch Thủ đô Hà Nội; Nghiên cứu định hướng hệ thống dịch vụ, thương mại thủ đô Hà Nội (2006) Các dự án nghiên cứu thực Viện nghiên cứu định cư - Tổ chức giải pháp phát triển dịch vụ cộng cộng đô thị Việt Nam tương quan Vùng đô thị (2009-2011) - Chủ trì đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu bảo tồn phát triển mơ hình định cư đô thị nông thôn Việt Nam điều kiện thị hóa, biến đổi khí hậu u cầu phát triển bền vững (2011-2015) Tôi xin cam đoan thông tin nêu thật Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015 KT Chuyên gia Lê Trọng Bình Nguyễn Hồng Thục Viện trưởng 149 Mẫu số 8: SHI-CG-11 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN Trần Thục Hân Tiến sĩ Ngày sinh: 10/12/1982 Viện nghiên cứu định cư Chuyên gia Phát triển bền vững Quốc tịch: Việt Nam Địa chỉ: Chung cư số 93 đường Lò Đúc, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 0984084753 Email: hanthuc@gmail.com (tranthuc@myvuw.ac.nz) Số năm kinh nghiệm: 14 năm Trình độ học vấn - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc – quy hoạch đô thị trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2005 - Tốt nghiệp thạc sĩ trường ĐH Auckland, New Zealand năm 2008 - Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc trường Đại học Victoria Zealand vào năm 2014 Đào tạo, thành tích - Tháng năm 2000 - Tháng năm 2005: Cử nhân Kiến trúc, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam - Tháng năm 2007 - tháng năm 2008: Thạc sĩ Kiến trúc thiết kế bền vững, Khoa Kiến trúc Quy hoạch, trường Đại học Auckland, New Zealand Chương trình hồn tồn dựa nghiên cứu, thông qua văn luận án giám sát - Ocober 2008 - Tháng năm 2014: Tiến sỹ Khoa Kiến trúc Thiết kế, Đại học Victoria Wellington, New Zealand Tiêu đề: "Mơ hình bền vững sống dựa dấu vết nghiên cứu: nghiên cứu ba thành phố Hà Nội-Việt Nam, Wellington-New Zealand, Oulu-Phần Lan - Tháng 10 năm 2013: Thông qua học bổng tiến sĩ - Tháng 10 năm 2008 đến tháng năm 2013: Học bổng Tiến sĩ - Học bổng Vice Chancellor, Đại học Victoria Wellington, New Zealand - Tháng năm 2010: Nghiên cứu chiến lược - Khoa Khoa học Kỹ thuật Kiến trúc, Đại học Victoria Wellington, New Zealand - Tháng năm 2008: Thạc sĩ Kiến trúc thiết kế bền vững, Khoa Kiến trúc Quy hoạch, trường Đại học Auckland, New Zealand - Tháng năm 2005: Cử nhân kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam - Tháng năm 2002 Học bổng chương trình DAAD, cho nghiên cứu "Lịch sử di sản" Dresden, Đại học Công nghệ Dresden, Đức 150 Năng lực Khả thiết lập khóa học tài liệu giảng dạy Kinh nghiệm nghiên cứu liên ngành, báo cáo, phân tích vấn đề phức tạp liệu; tổ chức, phát triển công bố kết nghiên cứu Khả thực nhiệm vụ quản lý Có khả làm việc độc lập hợp tác với người khác hai môi trường nghiên cứu công nghiệp Khả phát triển hội dự án mới, phối hợp trì mối quan hệ với nhà nghiên cứu nghiên cứu liên ngành Khả tạo liên kết hợp tác với nhà nghiên cứu viện quốc tế Ngoại ngữ Tiếng Anh tiếng Nga Mô tả công việc Nghiên cứu đánh giá lĩnh vực: Cư trú bền vững Tiêu hao, đánh giá vòng đời, Dấu chân sinh thái, kinh tế bền vững, hình thức bền vững đô thị, Kiến trúc bền vững, Giao thông vận tải bền vững, hiệu lượng lượng tái tạo, tiêu thụ thực phẩm, sản xuất chất thải, nhà xã hội, Văn hóa lối sống Quá trình cơng tác Tháng năm 2014 - nay: tham gia vào việc phát triển hợp tác nghiên cứu cộng đồng Artic bền vững Viện Thule, Đại học Oulu: providing conceptual and planning cung cấp cách tiếp cận khái niệm lập kế hoạch để tìm kiếm cho yếu tố sống Artic, and xác định thành phần bền vững cộng đồng Artic Tháng năm 2009 - tham gia vào số dự án nghiên cứu Viện nghiên cứu định cư, Hà Nội, Việt Nam Lĩnh vực nghiên cứu: nghiên cứu phát triển bền vững sử dụng đất bối cảnh Việt Nam cho dự án sau:  Dự án 1: "Quản lý Tổ chức Dịch vụ công cộng thành phố Việt Nam", tài trợ Bộ Khoa học Công nghệ, phân tích lối sống nhu cầu người dân khu vực đô thị Hà Nội để đánh giá lực sở cơng cộng thành phố, hồn thành vào năm 2011  Dự án 2: "Bảo tồn phát triển hình thức truyền thống giải bối cảnh biến đổi khí hậu thị hóa", tài trợ Bộ Khoa học Công nghệ đánh giá số bền vững đề xuất dấu chân sinh thái công cụ đo lường cho bền vững, sử dụng phương pháp tiếp cận dấu chân sinh thái việc phân tích địa bền vững mơ hình sinh hoạt khu vực đồng Bắc Bộ Trung tâm thành phố Việt Nam, dự kiến hoàn thành vào năm 2014  đề xuất dự án, tới: "Kế thừa phát triển di sản địa cho tăng trưởng bền vững thị trấn Hà Văn ", tài trợ UN-Habitat, phân tích mối liên hệ mơ hình sống địa cấu kinh tế-xã hội thị trấn Vạn Hà ước tính sinh thái dấu chân Văn Hà, bắt đầu vào năm 2014 151 Tháng năm 2005 - Tháng năm 2006: Kiến trúc sư, Văn phòng Tư vấn xây dựng - văn phòng Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam làm hai dự án thực tế nghiên cứu Involved in:  Thiết kế dự án: Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh (hoàn thành năm 2006), dự án nhà xã hội Khu dân cư Pháp Vân (tổng kế hoạch cho khu dân cư 25ha, thiết kế tòa nhà 22 10 tầng năm 2006 chưa hoàn thành)  hỗ trợ giảng dạy: Phát triển tài liệu giảng dạy cho môn học: nguyên tắc kiến trúc dân dụng (B.Arch năm 2) Tháng năm 2001 - Tháng năm 2005 Hỗ trợ kiến trúc (Thực tập), Văn phòng Tư vấn Xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam Involved in:  Dự án Thiết kế: Thư viện tỉnh Bắc Ninh (hoàn thành năm 2005), Khu đô thị Linh Đàm (thiết kế khái niệm cho khu vực định cư đô thị Hà Nội có nhóm thu nhập hỗn hợp đề xuất truy cập địa phương cửa hàng, dịch vụ, việc làm cho khu vực đô thị, thiết kế tòa nhà chung cư cảnh quan cho khơng gian mở trung tâm, hoàn thành năm 2005)  "Dự án Cải thiện bảo tồn phục nhà truyền thống dân gian Việt Nam", thực Chương trình JICA Đối tác - Nhật Bản, Cục Bảo tồn Bảo Tàng - Việt Nam, Đại học Kiến trúc Hà Nội Tài liệu khảo sát hoàn thành 35 nhà truyền thống nhiều tỉnh (2002) Các dự án tiêu biểu Các ấn phẩm xuất Tháng năm 2014: Trần, H T (2014) Mơ hình bền vững cho sống dựa điều tra footprint Hà Nội-Việt Nam, Wellington-New Zealand Oulu-Phần Lan Khoa Kiến trúc Thiết kế Wellington, New Zealand, Đại học Victoria Wellington Tiến sĩ Triết học Kiến trúc Tháng năm 2013: “Một nghiên cứu Hà Nội, Việt Nam”, chương sách“Living within a Fair Share Ecological Footprint”, sửa lại Robert Vale Brenda Vale, Routledge Tháng 11 năm 2010: Trần, H T., B Vale & R Vale (2010) Nhà bền vững: dấu chân so sánh Hội nghị Các nhà nghiên cứu Nhà Australiasian lần thứ ' Đại học Auckland, New Zealand Tháng 10 năm 2010: Tran, H T., B Vale & R Vale (2010) Hệ số đo lường tính bền vững mơi trường xây dựng: Carbon hay đất? SB10 Hội nghị cơng trình bền vững Espoo, Phần Lan Tháng 11 năm 2009: Tran, H T., B Vale & R Vale (2009) Đo Tính bền vững: Carbon hay đất? Inta-Sega 2009 Bridging Innovation, Công nghệ Truyền thống Bangkok, Thái Lan, Đại học Kasetsart 152 September 2009: Tran, H T., B Vale & R Vale (2009) Nhà bền vững: Nghiên cứu Hà Nội Thành phố Auckland" AASA 2009 Hội nghị quốc tế Hiệp hội Kiến trúc trường học Úc Wellington, New Zealand, Đại học Victoria Wellington March 2008: Tran, H T (2008) Các thành phố châu Á loại đô thị vừa nhỏ: nghiên cứu Hà Nội Khoa Kiến trúc Quy hoạch Auckland, Đại học Auckland Luận văn thạc sĩ thiết kế bền vững April 2008: Tran, H T (2008) "Không gian sống cho người nghèo thành phố", Tạp chí Metropolitan, số 25, Viện Phát triển Cơ sở hạ tầng Việt Nam đô thị Các đề tài, dự án chủ trì tham gia Tháng năm 2013: Hội thảo IEA cơng tác 24 vòng tròn khép kín - thay đổi hành vi quản lí nhu cầu: Từ Lý thuyết đến sách thực tiễn ", thảo luận nhu cầu cụ thể New Zealand thay đổi hành vi lượng nhiều lĩnh vực bao gồm ngành công nghiệp, giao thông nhà Tháng năm 2012: "Phát triển bền vững đô thị phương pháp tiếp cận Dấu chân sinh thái", khóa học đào tạo Hội thảo thuyết trình Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi khí hậu tăng trưởng xanh giảm thiểu carbon Thành phố cho chuyên gia cán quyền Sở Tài ngun Mơi trường Hồ Chí Thành phố Minh, UN-Habitat, Việt Nam Tháng năm 2012: “Kiến trúc bền vững: Nhu cầu thành lập khái niệm rộng chủ đề ", giảng môn học chuyên ngành kiến trúc, Khoa học Nghiên cứu, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Việt Nam Tháng năm 2010: “Mơ hình bền vững cho sống dựa cách tiếp cận dấu chân: nghiên cứu Ba thành phố Hanoi_Vietnam, Wellington_New Zealand Oulu_Finland ", Bài giảng FIDIPRO hội thảo chuyên nghiên cứu hội thảo, Viện Thule, Đại học Oulu, Phần Lan Tháng 10 năm 2009: “Mô hình bền vững cho sống dựa cách tiếp cận dấu chân: nghiên cứu Ba thành phố Hanoi_Vietnam, Wellington_New Zealand Oulu_Finland ", giảng cho Trường Kiến trúc, Đại học Victoria Wellington Tháng năm 2007: “Thành phố nhỏ”, hội thảo Thiết kế bền vững giảng, Trường Kiến trúc Quy hoạch, Đại học Auckland Tháng 12 năm 2005: “Đề xuất Quản lý Ba Đình”, Field School of the UNESCO Asian Academy Quản lý di sản (với Dinh Quoc Phuong, Pamela Faylona, Debra Parry) 153 Các dự án nghiên cứu thực Viện nghiên cứu định cư - Tổ chức giải pháp phát triển dịch vụ cộng cộng đô thị Việt Nam tương quan Vùng đô thị (2009-2011) - Chủ trì đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu bảo tồn phát triển mơ hình định cư thị nông thôn Việt Nam điều kiện thị hóa, biến đổi khí hậu u cầu phát triển bền vững (2011-2015) Tôi xin cam đoan thông tin nêu thật Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015 KT Chuyên gia Trần Thục Hân Nguyễn Hồng Thục Viện trưởng Viện nghiên cứu định cư 154 Mẫu số 8: SHI-CG-12 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN Trịnh Minh Hiếu Thạc sĩ Ngày sinh: 27/11/1988 Viện NC Định Cư Kiến trúc - quy hoạch Quốc tịch: Việt Nam Địa chỉ: BT22, khu đô thị Meco, ngõ 102 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà nội Điện thoại: 0904377807 Email: mh.trinh88@gmail.com Số năm kinh nghiệm: năm Trình độ học vấn - Đại học kiến trúc Hà nội, 2012 - Đại học kiến trúc quốc gia Paris La Villette, CH Pháp, 2013 - Thạc sĩ quy hoạch, L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille, Université Lille 1, CH Pháp, 2014 Năng lực - năm kinh nghiệm tư vấn kiến trúc, thiết kế đô thị quy hoạch Việt Nam CH Pháp - Từng tham gia nhiều dự án kiến trúc quy hoạch - Từng tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước Ngoại ngữ Tiếng Pháp – ngôn ngữ thứ Mô tả công việc - Điều tra báo cáo tổng hợp trạng - Nghiên cứu cấu trúc, mơ hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu - Tham gia lập quy hoạch chiến lược, quy hoạch cấu trúc, quy hoạch không gian - Viết thuyết minh báo cáo tổng hợp Quá trình cơng tác 10-2010: 10-2011 Cộng tác viên, Hoạ viên, Cơng ty tư vấn thiết kế kiến trúc cơng trình VNIC, Hà Nội 12-2011: 06-2012 Cộng tác viên, Viện Nghiên Cứu Định Cư, Hà Nội 10-2014: 10-2014 Cộng tác viên, Nghiên cứu viên, Phòng nghiên cứu TVES, Đại học Lille1, CH Pháp 08-2015: 10-2015 KTS ý tưởng, Công ty tư vấn thiết kế S-Design, Hà Nội 155 11-2014 đến 12-2014 đến 10-2015 đến Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Định cư, Hà Nội Giảng viên thỉnh giảng Đồ án kiến trúc, khoa kiến trúc cơng trình, Đại học Phương Đông, Hà Nội Giảng viên Quy hoạch, khoa Quy hoạch phát triển, Học viện Chính sách Phát Triển, Hà Nội Các dự án tiêu biểu Viện NC Định Cư (2014-nay) - Chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu cấp Nhà Nước: Đề xuất mơ hình định cư đô thị bền vững Vùng trung du miền núi phía Bắc bối cảnh thị hố biến đổi khí hậu (Chủ trì chun đề), 2014 - Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu bảo tồn phát triển mơ hình định cư thị nơng thơn Việt Nam điều kiện thị hóa, biến đổi khí hậu yêu cầu phát triển bền vững (2011-2015) S-Design - Tham gia thi thiết kế trung tâm triển lãm quốc gia (quy hoạch, thiết kế cảnh quan),2015 - Tổ hợp chung cư – khách sạn Phúc Sơn (thiết kế ý tưởng, viết thuyết minh),2015 Phòng nghiên cứu TVES, Đại học Lille 1, CH Pháp - Luận án thạc sỹ: Đơ thị đại học: Vai trò trường đại học đô thị đương đại ảnh hưởng lĩnh vực kinh tế tri thức, 2014 - Tổ chức thi thiết kế quy hoạch Up Trouville, Trouville-sur-mer, CH Pháp, 2014 (thành viên ban tổ chức) VNIC - Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 2010 (thiết kế ngoại thất, hoạ viên) - Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Trùng Khánh , 2010 - Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Long Khánh , 2010 - Toà nhà văn phòng Agribank Đơng Anh, 2010 Tơi xin cam đoan thông tin nêu thật Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015 KT Chuyên gia Trịnh Minh Hiếu Nguyễn Hồng Thục Viện trưởng 156 Mẫu số TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC CHƯƠNG TRÌNH Tháng Tuần làm việc Ngày làm việc Hạng mục 1: Hiện trạng mục tiêu Điều chỉnh nhiệm vụ Điều tra, phân tích trạng Chủ đầu tư xem xét Hạng mục 2: Giải pháp chiến lược Nghiên cứu, đề xuất chiến lược Đề xuất kịch phát triển Đề xuất cấu không gian Chủ đầu tư xem xét Hạng mục 3: Giải pháp không gian Đề xuất không gian tổng thể Đề xuất không gian thành phần Đề xuất hạ tầng kỹ thuật Đề xuất lộ trình thực Chủ đầu tư xem xét Hạng mục 4: Hồ sơ sản phẩm Bản đồ quy hoạch không gian Bản vẽ minh họa cấu trúc thành phần Bản đồ hạ tầng kỹ thuật Thuyết minh tổng hợp Dự thảo quy định quản lý Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt PHÂN BỔ NHÂN CÔNG INROS LACKNER Carsten Nielsen Berndt Matthias Torsten Illgen Marion Radegast Rainer Israel Falk Pudschun Nils Mueller VARIC Nguyễn Xuân Anh Lê Anh Tuấn Phạm Công Binh Trần Văn Phú Vũ Minh Sáng Chu Phương Lan Nguyễn Văn Minh Tô Duy Long Nguyễn Đức Trường Nguyễn Thị Thanh Phương Võ Thanh Tùng Nguyễn Tiến Chung Nguyễn Kim Thoa Phạm Trung Thành Hồng Đình Giáp Vũ Tuấn Vinh Trương Thanh Tú SHI Nguyễn Hồng Thục Erik Van De Kooij Brenda Vale Ali Madanipour Thái Minh Hải Hà Phạm Sỹ Liêm Đặng Hùng Võ Đào Xuân Học Nguyễn Đức Truyến Lê Trọng Bình Trần Thục Hân Trịnh Minh Hiếu 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 10 42 43 44 45 46 11 47 48 49 50 51 12 52 53 54 55 56 13 57 58 59 60 61 14 62 63 64 65 66 15 67 68 69 70 71 16 72 73 74 75 76 17 77 78 79 80 81 18 82 83 84 85 86 19 87 88 89 90 91 20 92 93 94 95 96 21 97 98 22 23 24 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 6584-10; - Fax: +49 (0) 421 6584-110; - Website: www.inros-lackner .de - Email: bremen@inros-lackner .de; - Tài khoản: (EUR) số: DE0 2130700000164544900 Viện Nghiên cứu định cư (SHI) - Đại diện: Nguyễn... Điện thoại: +49 (0)421 6584-10 Fax: +49 (0)421 6584-110; Website: www.inros-lackner .de Email: bremen@inros-lackner .de; Bằng văn này, Công ty ủy quyền cho ông Torsten Illgen hộ chiếu số C5M1KN7HJ... bố Quy hoạch chi tiết khu resort – vui chơi giải trí cao cấp Hồ Cẩm Quỳ, tỷ lệ 1/500 Địa điểm: Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần FLC Golf & Resort Quy mô: 248,3 Giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT TƯ VẤN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG QUY HOẠCH, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT TƯ VẤN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG QUY HOẠCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay