HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT TƯ VẤN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG QUY HOẠCH

182 38 0
  • Loading ...
1/182 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:53

... 6584-10; - Fax: +49 (0) 421 6584-110; - Website: www.inros-lackner .de - Email: bremen@inros-lackner .de; - Tài khoản: (EUR) số: DE0 2130700000164544900 Viện Nghiên cứu định cư (SHI) - Đại diện: Nguyễn... Điện thoại: +49 (0)421 6584-10 Fax: +49 (0)421 6584-110; Website: www.inros-lackner .de Email: bremen@inros-lackner .de; Bằng văn này, Công ty ủy quyền cho ông Torsten Illgen hộ chiếu số C5M1KN7HJ... bố Quy hoạch chi tiết khu resort – vui chơi giải trí cao cấp Hồ Cẩm Quỳ, tỷ lệ 1/500 Địa điểm: Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần FLC Golf & Resort Quy mô: 248,3 Giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT TƯ VẤN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG QUY HOẠCH, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT TƯ VẤN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG QUY HOẠCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay