Bai tap dien phan hay va kho nam 2017 có DA

43 37 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:47

... dịch có khối lượng giảm so với ban đầu 17,15 gam Giá trị a A 0,2 B 0,5 C 0,3 D 0,4 Câu 26: (THPT Phan Sào Nam 2015) Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 a (M )và NaCl 0,5 (M) dòng điện có cường... phương pháp A điện phân dung dịch NaCl, khơng có màng ngăn điện cực B điện phân dung dịch NaNO3, khơng có màng ngăn điện cực C điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực D điện phân NaCl nóng... Điện phân dung dịch có chứa 0,1 mol CuSO4 0,2 mol FeSO4 bình điện phân khơng có màng ngăn Sau thời gian thu 2,24 lít khí anot dừng lại, để n bình điện phân đến catot khơng thay đổi Khối lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap dien phan hay va kho nam 2017 có DA, Bai tap dien phan hay va kho nam 2017 có DA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay