HINH VE THI NGHIEM FULL

33 34 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:41

... C2H2; CO2 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – Sở GD ĐT Nam Định, năm 2016) Câu 9: Hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí X phòng thí nghiệm X khí khí sau: A N2 B HCl C CO2 D NH3 (Đề thi thử THPT Quốc... N2 C Cu(NO3)2; (NO2, O2) D KMnO4; O2 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, năm 2016) Câu 16: Chất khí Z điều chế phòng thí nghiệm thi t bị hóa chất hình vẽ : Cho cặp hóa chất... vàng nâu (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Lê Lợi – Thanh Hóa, năm 2016) Câu 18: Điện phân dung dịch chứa HCl, NaCl, FeCl3 (điện cực trơ, có màng ngăn) Đồ thị sau biểu diễn biến thi n pH dung
- Xem thêm -

Xem thêm: HINH VE THI NGHIEM FULL, HINH VE THI NGHIEM FULL

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay