TOM TAT KIM LOAI FULL RAT HAY

35 47 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:39

... tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt có ánh kim D Tính dẻo, có ánh kim, cứng (Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD ĐT Kiên Giang, năm 2016) Câu 115: Trong số kim loại sau, kim loại dẫn điện tốt : A Cu B Fe... Ag C Ba, Li, K, Al D Au Ag, Cu Câu 17: Kim loại sau tác dụng với axit sunfuric loãng thu muối kim loại có hóa trị III? A Ag B Al C Au D Fe Câu 18: Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch HCl không... chất khơng tan Giá trị m A 2,0 B 3,6 C 2,7 D 0,35 120 câu hỏi kim loại  Tài Dương Không muộn để bắt đầu! II CHỦ ĐỀ KIM LOẠI KIỀM, OXIT KIM LOẠI KIỀM + DUNG DỊCH MUỐI  KẾT TỦA  Những đặc điểm lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: TOM TAT KIM LOAI FULL RAT HAY, TOM TAT KIM LOAI FULL RAT HAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay