Kỹ thuật bào chế viên tròn

47 166 1
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:24

... chia: bào chế theo phương pháp chia viên viên tròn tây y, hồn mềm, hồn sáp - Viên bồi: bào chế theo phương pháp bồi viên loại thủy hoàn, hồ hoàn 2.3 Dựa vào tá dược dính dùng bào chế viên Viên nước:... viên tròn nhỏ, đường kính từ 0,1 – 0,5 mm , viên uống + Hồn mềm (viên tễ): viên tròn to (boli), đường kính từ 10 mm – 20 mm, viên nhai 2.2 Dựa theo phương pháp bào chế Có loại: - Viên chia: bào. ..VIÊN TRỊN MỤC TIÊU HỌC TẬP Trình bày định nghĩa, phân loại ưu nhược điểm viên tròn 2.Kể thành phần tiêu chuẩn chất lượng viên tròn 3.Trình bày kỹ thuật điều chế viên tròn phương pháp chia viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật bào chế viên tròn, Kỹ thuật bào chế viên tròn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay