Kỹ thuật bào chế thuốc bột

55 286 2
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:21

... lượng thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền dạng bột + Thuốc bột để uống: phải đạt độ tan hay độ phân tán nước + Thuốc bột dùng : phải đạt độ vô khuẩn, độ mịn KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC BỘT 5.1 Kỹ thuật bào chế. .. khái niệm thuốc bột , phân loại, ưu nhược điểm thuốc bột Kể tiêu chuẩn thuốc bột Trình bày kỹ thuật bào chế thuốc bột Kể cách phân liều thuốc bột NỘI DUNG Phân loại Ưu – Nhược điểm thuốc bột Khái... thuốc bột Khái niệm Tiêu chuẩn chất lượng thuốc bột Kỹ thuật bào chế thuốc bột Đóng gói Bảo quản Một số cơng thức thuốc bột KHÁI NIỆM - Thuốc bột dạng thuốc rắn, gồm hạt nhỏ, khơ tơi, có độ mịn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật bào chế thuốc bột, Kỹ thuật bào chế thuốc bột

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay