bài 2 gdcd lop 6 siêng năng kiên trì

30 40 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:18

... Khơng nãn trí Kiên trì học tập CÁCH HỌC CỦA BÁC THỂ HIỆN ĐỨC TÍNH GÌ? Bác người siêng năng, kiên trì EM RÚT RA BÀI HỌC GÌ? KIÊN TRÌ MỚI THÀNH CƠNG Khái niệm kiên trì Thế siêng năng, kiên trì? cần... mài, SIÊNG NĂNG biểu làm việc thường xuyên, đặn là tâm làm đến KIÊN TRÌ dù có gặp khó khăn gian khổ Q trình tập luyện Nick Vujic THẢO LUẬN NHÓM Biển Hành vi trái siêng với siêng năng, kiên kiên... kiên trì? trì? - Biển siêng năng, kiên trì Cần cù, tự giác làm việc Miệt mài, làm việc thường xuyên, đặn Ln tìm việc để làm Tận dụng thời gian để làm việc… - Biển Hành vi trái với siêng kiên trì
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 2 gdcd lop 6 siêng năng kiên trì , bài 2 gdcd lop 6 siêng năng kiên trì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay