bài 2 gdcd lop 6 siêng năng kiên trì

30 18 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:18

KiÓm tra KiÓm tra (Bên xe gạch) Bác hồ tự học ngoại ngữ nào? KHI LÀM PHỤ BẾP TRÊN TÀU LÀM VIỆC ĐẾN 4H SÁNG VÀ NGỒI HỌC THÊM 2H NỮA GẶP TỪ KHÔNG HIỂU BÁC HỎI NGÀY VIẾT 10 TỪ VÀO TAY THỜI KÌ Ở LN ĐƠN BUỔI SÁNG SỚM + CHIỀU => BÁC HỌC Ở VƯỜN HOA NGÀY NGHỈ BÁC HỌC VỚI GIÁO SƯ NGƯỜI ITALIA KHI TUỔI ĐÃ CAO? BÁC TRA TỪ ĐIỂN BÁC GẶP KHĨ KHĂN GÌ? Khơng học trường Học điều kiện vất vả cần cù, tự giác, miệt mài, SIÊNG NĂNG biểu làm việc thường xuyên, đặn tâm làm đến KIÊN TRÌ dù có gặp khó khăn gian khổ Q trình tập luyện Nick Vujic THẢO LUẬN NHÓM Biển Hành vi trái siêng với siêng năng, kiên kiên trì? trì? - Biển siêng năng, kiên trì Cần cù, tự giác làm việc Miệt mài, làm việc thường xun, đặn Ln tìm việc để làm Tận dụng thời gian để làm việc… - Biển Hành vi trái với siêng kiên trì Lười biếng Làm đâu bỏ Làm qua lo cho xong Làm cầm chừng, trốn việc SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ MANG LẠI Ý NGHĨA GÌ? DỄ THÀNH CƠNG TRONG CUỘC SỐNG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI XUNG QUANH YÊU MẾM LÀ HỌC SINH EM CẦN RÈN LUYỆN TÍNH SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ NHƯ THẾ NÀO? TRONG HỌC TẬP TRONG LAO ĐỘNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI KHÁC - Dẫu chí thiểu tài hèn Chịu khó nhẫn nại nên đồ - Năng nhặt chặt bị - Có chí nên - Có cơng mài sắt có ngày nên kim - Cần cù bù thơng minh - Siêng làm có, siêng học hay - Ghét kẻ lười, không cười kẻ lấm gối - Đi lâu xa đâu tới - Hay làm đắp ấm vào thân - Bới đất nhặt cỏ - Kiến tha lâu đầy tổ - Bàn tay ta làm nên tất Có sức ngừơi sỏi đá thành cơm ... Khơng nãn trí Kiên trì học tập CÁCH HỌC CỦA BÁC THỂ HIỆN ĐỨC TÍNH GÌ? Bác người siêng năng, kiên trì EM RÚT RA BÀI HỌC GÌ? KIÊN TRÌ MỚI THÀNH CƠNG Khái niệm kiên trì Thế siêng năng, kiên trì? cần... mài, SIÊNG NĂNG biểu làm việc thường xuyên, đặn là tâm làm đến KIÊN TRÌ dù có gặp khó khăn gian khổ Q trình tập luyện Nick Vujic THẢO LUẬN NHÓM Biển Hành vi trái siêng với siêng năng, kiên kiên... kiên trì? trì? - Biển siêng năng, kiên trì Cần cù, tự giác làm việc Miệt mài, làm việc thường xuyên, đặn Ln tìm việc để làm Tận dụng thời gian để làm việc… - Biển Hành vi trái với siêng kiên trì
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 2 gdcd lop 6 siêng năng kiên trì , bài 2 gdcd lop 6 siêng năng kiên trì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay