BAI 12

51 7 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:15

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGUYÊN 1 Cơ cấu dân số nước ta hợp lý, phân bố đồng S Mật độ dân số nước ta thuộc vào nước đông giới Đ Chất lượng lao động nước ta tương đối thấp, chưa đáp ứng yêu cầu trình hội nhập kinh tế giới Đ Mỗi gia đình nên có từ đến Đ Hiện gia đình cần thiết phải có trai để nối dõi tơng đường S NỘI DUNG BÀI HỌC Tình hình tài nguyên môi trường nước ta I II III Mục tiêu phương hướng sách bảo vệ tài nguyên môi trường Trách nhiệm công dân sách tài ngun mơi trường I- TÌNH HÌNH TÀI NGUN VÀ MƠI TRƢỜNG Ở NƢỚC TA HIỆN NAY Tình hình tài nguyên Nhận xét tài nguyên thiên nhiên nước ta nay? Quặng sắt Than Rừng phong phú Biển rộng lớn Kết luận Nước ta có nguồn tài nguyên phong phú, biết khai thác sử dụng hợp lý mang lại nhiều lợi ích 10 Tăng tỉ lệ che phủ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia Cát Tiên Phong Nha - Kẻ Bàng (Bố Trạch, Quảng Bình) 37 Khai thác hợp lý, tiết kiệm tài nguyên Khai thác dầu khí Khai thác than 38 Xử lý chất thải, rác, bụi, tiếng ồn… bng cụng ngh cao 39 40 bảo vệ môi trờng trách nhiệm tất ngời toµn x· héi 41 III- TRÁCH NHIỆM CỦA CƠNG DÂN ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH TÀI NGUN VÀ MƠI TRƢỜNG Cơng dân có trách nhiệm sách trên? 42 Chấp hành sách pháp luật Trách nhiệm cơng dân Tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường Tuyên truyền, vận động người thực 43 Là học sinh em phải có trách nhiệm nào? 44 Tham gia tổng vệ sinh lớp, trƣờng học Tổng vệ sinh nơi công cộng 45 Tuyên truyền vận động người tham gia 46 Câu 1: Những hành vi sau công dân thực quy định sách bảo vệ tài ngun mơi trƣờng? a) Tham gia ngày Tết trồng b) Không săn bắt động vật hoang dã c) Thường xuyên vệ sinh khu dân cư d) Lấp ao hồ để xây nhà e) Đốt rừng làm rẫy 47 Câu 2: Chọn câu sai nói mơi trƣờng - Nước tài sản vô tận không cần tiết kiệm - Tàn phá rừng nguyên nhân gây lũ lụt, hạn hán - Tàn phá tài nguyên thiên nhiên ý thức người dân chưa cao - Bảo vệ tài nguyên môi trường trách nhiệm Nhà nước - Hoàn chỉnh pháp luật bảo vệ tài nguyên, môi trường việc cần thiết S Đ Đ S Đ 48 Câu 3: Theo em việc bảo vệ tài nguyên môi trƣờng trách nhiệm ai? A.Của cá nhân B Của Nhà nước C Của lực lượng kiểm lâm D Của người toàn xã hội 49 Câu 4: Hành vi sau thực quan điểm sách tài nguyên bảo vệ môi trường? AA- Vệ sinh trường lớp B- Vứt giấy rác bừa bãi C- Chặt phá rừng D- Dùng thuốc bảo vệ thực vật nhiều 50 Đ Ồ N G B À O D Â N T Ộ C G I A Đ Ì N H T R Ư Ờ N G T I Ê M V Ắ C X I N R Á C M Ụ C T I Ê U Ô N H I Ễ MMÔ I T R ƯỜN G 51 ... thác sử dụng hợp lý mang lại nhiều lợi ích 10 11 Khai thác vàng bừa bãi Khai thác than bừa bãi 12 13 14 Khai thác cá voi 15 I- TÌNH HÌNH TÀI NGUN VÀ MƠI TRƢỜNG Ở NƢỚC TA HiỆN NAY Tình hình mơi
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 12 , BAI 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay