BÀI 11

44 60 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:15

... dân số? Bài 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ơ nhiễm mơi trường 10 Bài 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Kinh tế, văn hoá phát triển Mức sống thấp Thiếu việc làm 11 Chất... 2005 - 2 011 Năm Dân số (%) 2005 59,7 2010 60,7 2 011 61,98 Dân số độ tuổi lao động tăng cao 26 Số người lao động thất nghiệp Sinh viên trường 63% Sinh viên tốt nghiệp có việc làm 27 Bài 11: CHÍNH... thổ định I- CHÍNH SÁCH DÂN SỐ Tình hình dân số nước ta Nhận xét tình hình dân số nước ta nay? Bài 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng nhanh Tình Mật độ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 11 , BÀI 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay