BÀI 7 TIẾT 1

38 68 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:14

... đại từ nước Sai X X X Kinh tế nước ta trước năm 19 86 Em có nhận xét kinh tế nước ta trước vá sau đổi mới? Kinh tế nước ta sau năm 19 86 TIẾT 14 BÀI THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG... lực vai trò quản lí kinh tế quản lí kinh tế kinh Nhà tế Nhà nước nước cường vai trò nước Nhà TIẾT 1 Thực kinh tế nhiều thành phần a) Khái niệm thành phần kinh tế tính tất yếu khách quan kinh... nước ta ? Kinh tế Tư nhân Các hình biểu cho thành phần kinh tế nước ta Kinh tế Tập thể CỦNG CỐ BÀI CŨ Phương án chọn Đúng Ở nước ta sau tiến hành CNH thực HĐH Xây dựng cấu kinh tế hợp lí, đại
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 7 TIẾT 1 , BÀI 7 TIẾT 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay