BÀI 4

19 7 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:13

1 I CẠNH TRANH VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CẠNH TRANH II MỤC ĐÍCH CỦA CẠNH TRANH VÀ CÁC LOẠI CẠNH TRANH III TÍNH HAI MẶT CỦA CẠNH TRANH I Cạnh tranh nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh a Khái niệm cạnh tranh: Ganh đua Cạnh Tranh Chủ thể kinh tế Đấu tranh Tính chất cạnh tranh Giành điều kiện thuận lợi Chủ thể kinh tế tham gia cạnh tranh Thu nhiều lợi nhuận Mục đích cạnh tranh Cạnh tranh ganh đua, đấu tranh chủ thể kinh tế sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành điều kiện thuận lợi để thu nhiều lợi nhuận Một số hình ảnh cạnh tranh: Bột giặt Điện thoại b Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh Điều kiện sản xuất lợi ích khác Đơn vị kinh tế độc lập, tự sản xuất, kinh doanh Sự tồn nhiều chủ sở hữu II Mục đích cạnh tranh loại cạnh tranh  Mục đích cuối cạnh tranh sản xuất lưu Theo bạn thông hàng hóa nhằm gianh lợi nhuận nhiều mục đích cuối người khác cạnh tranh gi? Mục đích thể mặt sau: - Giành nguồn nguyên liệu nguồn lực sản xuất khác Và có tất bao - Giành ưu khoa học công nghệ.nhiêu loại cạnh tranh? - Giành thị trường, nơi đầu tư, hợp đồng đơn đặt hàng - Giành ưu chất lượng giá hàng hóa, kể lắp đặt, bảo hanh, sửa chữa, phương thức toán… Dầu gội III Tính hai mặt cạnh tranh a Mặt tích cực cạnh tranh Cạnh tranh giữ vai trò động lực kinh tế sản xuất lưu thơng hàng hóa Điều biểu hiện: Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học kĩ thuật phát triển suất lao động xã hội tăng lên III Tính hai mặt cạnh tranh a Mặt tích cực cạnh tranh Khai thác tối đa nguồn lực đất nước vào việc đầu tư xây dựng phát triển III Tính hai mặt cạnh tranh a Mặt tích cực cạnh tranh Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao lực cạnh tranh kinh tế III Tính hai mặt cạnh tranh b Mặt tiêu cực cạnh tranh Môi trường ô nhiễm Chạy theo lợi nhuận cách thiếu ý thức III Tính hai mặt cạnh tranh b Mặt tiêu cực cạnh tranh Sử dụng thủ đoạn phi pháp bất lương III Tính hai mặt cạnh tranh b Mặt tiêu cực cạnh tranh Đầu tích trữ gây rối loạn thị trường Câu 1: Những mặt hạn chế cạnh tranh kinh tế nước ta A bình ổn giá thị trường B nộp thuế đầy đủ C làm hàng giả, buôn lậu D khai thác tài nguyên hợp lý Chọn đáp án đúng: STT Nội dung: Mục đích cuối cạnh tranh giành điều kiện thuận lợi sản xuất kinh doanh gianh lợi nhuận Để thu lợi nhuận cho thân, ông Nam mua loại thịt chất lượng dùng thuốc tẩy để tẩy sạch, bán thị trường cho người tiêu dùng Điều kiện sản xuất khác kết sản xuất kinh doanh chủ thể khác Muốn giành thắng lợi cạnh tranh phải dùng manh khoe, thủ đoạn Cạnh tranh ganh đua, đấu tranh chủ thể kinh tế sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành điều kiện thuận lợi để thu nhiều lợi nhuận Đúng Sai
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 4 , BÀI 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay