BÀI 3 NGUYÊN QLGT

51 82 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:13

... xuất 15 áo 5h TGLĐXHCT 3h 3h 1h TGLĐ CÁ BIỆT Trong người sản xuất người có lời, người lỗ? 5h TGLĐXHCT 3h 3h 1h TGLĐ CÁ BIỆT (1) TGLĐCB = TGLĐ XHCT => Thực QLGT - lợi nhuận - trung bình (2) TGLĐCB... bình (2) TGLĐCB < TGLĐ XHCT => Thực tốt QLGT - lợi nhuận - cao (3) TGLĐCB > TGLĐ XHCT => Vi phạm QLGT - thua lỗ Nội dung quy luật giá trị Lưu thông Dựa nguyên tắc ngang giá Cung – cầu Trên thị... KIỂM TRA BÀI CŨ Câu Để có ưu lợi đảm cạnh bảo hàng hóa A A giảm giảm B tăng C giữ nguyên D tùy thời điểm Câu Hãy đâu hình thái tiền tệ? A gà
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 3 NGUYÊN QLGT , BÀI 3 NGUYÊN QLGT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay