BÀI 3 NGUYÊN QLGT

51 62 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY KIỂM TRA BÀI CŨ Câu Để có ưu lợi đảm cạnh bảo hàng hóa A A giảm giảm B tăng C giữ nguyên D tùy thời điểm Câu Hãy đâu hình thái tiền tệ? A gà = 9kg thóc = 5m vải B 0.1g 0.1g vàng B vàng == 5m 5m vải vải==5kg 5kgchè chè C gà + 9kg thóc + 5m vải D 0.1gam vàng + 5m vải + 5kg chè nhuận tranh cao người …………………… giành sản giá trị xuất phải cá biệt MỜI XEM TRANH CHỢ NỔI - MIỀN TÂY NĨI LÊN ĐIỀU GÌ? BÀI QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA Nhà nước vận dụng ị th quy luật giá tr ế nào? Xây dựng phát triển mơ hình kinh tế tị trường định hướng XHCN Nhà nước Điều tiết thị trường nhằm phát huy mặt tích cực hạn chế tiêu cực Đổi kinh tế - Kinh tế thị trường Nhà nước ban hành Luật để điều tiết kinh tế Công dân vận dụng ị th quy luật giá tr ế nào? Chuyển dịch cấu phù hợp với nhu cầu Cơng dân Phấn đấu giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận Cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng suất lao động Chuyển dịch cấu Ng ườ i nô ng dâ n Thêu tay >< thêu máy Dệt tay >< dệt máy Em vận dụng quy luật giá trị nào? Ôn tập Bài tập củng cố Câu Để may A may Thời gian lao động để may áo bán với giờ? A B C D A áo, áo xã giá hết hội cần thiết Vậy tương A ứng Bài tập củng cố Câu Bác A trồng rau khu vực ngoại thành Hà Nội Bác mang rau vào khu vực nội thành để bán giá nội thành cao Vậy hành vi bác A chịu tác động quy luật giá trị? A Điều tiết sản xuất B Điều tiết lưu thông C Tự phát từ quy luật giá trị D Tỷ suất lợi nhuận cao quy luật giá trị B Điều tiết lưu thông Bài tập củng cố Câu Quy quy luật A cung cầu B cạnh tranh C giá trị D kinh tế C Giá trị luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hóa ... xuất 15 áo 5h TGLĐXHCT 3h 3h 1h TGLĐ CÁ BIỆT Trong người sản xuất người có lời, người lỗ? 5h TGLĐXHCT 3h 3h 1h TGLĐ CÁ BIỆT (1) TGLĐCB = TGLĐ XHCT => Thực QLGT - lợi nhuận - trung bình (2) TGLĐCB... bình (2) TGLĐCB < TGLĐ XHCT => Thực tốt QLGT - lợi nhuận - cao (3) TGLĐCB > TGLĐ XHCT => Vi phạm QLGT - thua lỗ Nội dung quy luật giá trị Lưu thông Dựa nguyên tắc ngang giá Cung – cầu Trên thị... KIỂM TRA BÀI CŨ Câu Để có ưu lợi đảm cạnh bảo hàng hóa A A giảm giảm B tăng C giữ nguyên D tùy thời điểm Câu Hãy đâu hình thái tiền tệ? A gà
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 3 NGUYÊN QLGT , BÀI 3 NGUYÊN QLGT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay