BÀI 2 k11

75 85 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:13

Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY KIỂM TRA BÀI CŨ Câu Sản xuất cải vật chất giữ vai trò đến tồn xã hội? A Cơ sở B Động lực C Đòn bẩy D Nền tảng Câu Hoạt động trung tâm, xã hội loài người hoạt động A trị - xã hội B kinh tế - văn hóa C thực nghiệm khoa học D sản xuất cải vật chất Câu Đối với người thợ may, đối tượng lao động A máy khâu B kim C vải D áo, quần Nghe truyện Chi tiết truyện nói đến nội dung nào? BÀI 2: HÀNG HÓA - TIỀN TỆ THỊ TRƯỜNG Em cho biết người nguyên thủy làm để sống tồn tại? Trong xã hội nguyên thủy, người dân sống phụ thuộc chủ yếu vào tự nhiên, với kinh tế tự cung, tự cấp Nền kinh tế gọi gì? Kinh tế tự nhiên Ví dụ Người nguyên thủy chuyên săn bắt thú để cung cấp thịt bữa ăn hàng ngày Theo em hình ảnh thuộc kinh tế nào? Thị trường có nhân tố nào? Các nhân Hàng hóa Hàng hóa - tiền tệ Tiền tệ Mua - bán Người mua Cung - cầu Người bán Giá HH tố thị trường Người mua, người bán Hàng hóa THỊ TRƯỜNG Tiền tệ Thị trường có chức nào? Thực (thừa nhận) giá trị sử dụng giá trị hàng hóa CHỨC NĂNG Chức thơng tin Điều tiết, kích thích hạn chế tiêu dùng Thực (thừa nhận) giá trị sử dụng giá trị hàng hóa Các loại điện thoại di động Các loại xe tay ga Là nơi kiểm tra cuối chủng loại, hình thức, mẫu mã, sản lượng chất lượng hàng hoá Mua hàng siêu thị Khi sản phẩm bán có nghĩa thị trường thừa nhận giá trị sử dụng giá trị sản phẩm Chức thông tin Cung cấp thông tin Người bán Quy mô Cung - cầu Giá Người mua Chất lượng Chủng loại Cơ cấu Điều kiện mua bán Điều tiết, kích thích hạn chế tiêu dùng Điều tiết? Kích thích? Điều tiết, kích thích hạn chế tiêu dùng Là chức điều tiết yếu tố sản xuất từ ngành sang ngành khác, luân chuyển hàng hoá từ nơi sang nơi khác Hàng hoá từ nơi luân chuyển đến nới khác Giá Giá Sản xuất Sản xuất Tiêu dùng Tiêu dùng Sơ đồ biến thiên giá tiêu dùng KẾT LUẬN Như hiểu vận dụng chức thị trường giúp cho người sản xuất tiêu dùng giành lợi ích kinh tế lớn Nhà nước cần ban hành sách kinh tế phù hợp nhằm hướng kinh tế vào mục tiêu xác định CỦNG CỐ LUYỆN TẬP Câu Lưu thơng tiền tệ quy định? A Lưuthơng thơnghàng hàng hóa A Lưu hố B Giá C Chất lượng hàng hoá D Cả đáp án sai ... lao động A máy khâu B kim C vải D áo, quần Nghe truyện Chi tiết truyện nói đến nội dung nào? BÀI 2: HÀNG HĨA - TIỀN TỆ THỊ TRƯỜNG Em cho biết người nguyên thủy làm để sống tồn tại? Trong xã hội... KIỂM TRA BÀI CŨ Câu Sản xuất cải vật chất giữ vai trò đến tồn xã hội? A Cơ sở B Động lực C Đòn bẩy D Nền... phẩm hàng hóa Có kiểu tổ chức xã hội Sơ đồ hai kiểu tổ chức sản xuất Gà lớn Ông A bán 80 Giữ lại 20 để giết thịt Ông A nuôi 100 gà Phần gà gọi hàng hóa? Em nêu ví dụ thực tiễn chứng minh thiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 2 k11 , BÀI 2 k11 , Câu 1. Hàng hóa có những thuộc tính là

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay