Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã hương chữ, thị xã hương trà, tỉnh TT huế

48 119 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:08

... xuất nông nghiệp xã Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017” 1.2 Mục đích - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp xã Hương Chữ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế. .. kinh tế xã hội bàn xã Hương Chữ, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Đánh giá hiệu sử dụng đất mặt: kinh tế, xã hội môi trường - Đề xuất định hướng giải pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp. .. phố Huế có tuyến đường tỉnh lộ 12B + Phía đơng tiếp giáp với xã Hương An xã Hương Sơ (Thành phố Huế) + Phía Tây giáp xã Hương Xuân + Phía Nam giáp xã Hương Hồ Xã Hương An + Phía Bắc giáp xã Hương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã hương chữ, thị xã hương trà, tỉnh TT huế, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã hương chữ, thị xã hương trà, tỉnh TT huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay