SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

27 51 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:08

... XỬ LÝ NỮ C – NHỮNG CÂU NĨI GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT Sự sáng ngôn ngữ kết phấn đấu Trong sáng dính liền nhau…” Xuân Diệu Tiếng Việt giàu Tiếng Việt đẹ p Giàu kinh nghiệm đấ u tranh... NHIỆM GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT Muốn đạ t đượ c sáng sử dụng tiếng Việt, cá nhân cần có tình cảm quý trọng, có hiểu biết tiếng Việt, có ý th ức thói quen sử dụng tiếng Việt theo chuẩn... THUYẾT I SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT Sự sáng phẩm chất tiếng Việt Phẩm chất biểu phương diện chủ yếu như: tính chuẩn mực, có quy tắc tiếng Việt ; không lai căng, pha tạp tính lịch sự, văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT, SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay