GAME 10a2

24 8 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:06

GV: NGUYỄN THỊ NGUYÊN TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD - NH - QP1 Ơ CHỮ BÍ MẬT Thể lệ sau:  Có hàng ngang đưa  Mỗi bạn chọn hàng ngang  Thời gian để trả lời giây sau nghe câu hỏi  Trả lời nhận phần quà  Sau hàng ngang bạn đưa tay nhanh giành quyền trả lời hàng dọc Trả lời 10 điểm (15 phút) T HỰC T I Ễ N K I Ế P ĐỎĐ E N B I Ệ N C HỨNG MA T Ú Y L AOĐỘNG SẢNXUẤT VẬTCHẤT B Ạ O L Ự C H Ọ C Đ ƯỜ N G V ẬNĐỘNG T R I Ế T HỌC 4: “Tên loại chất kích thích dùng 2: Nghe đoạn nhạc cho tên hát Câu Câu 8: 6: “Mọi Sản xuất biến vật đổi chất, (biến hóa) trịbiết nói xã hội, chung thực nghiệm Câu “Hệ thống quan điểm líhoạt luận Câu 3: “Sự phủ diễn ravà phát triển Câu 1:9: ………………… toàn động vật chất, mang tính Câu Bác Hồ nói: “………… vinh quang” Câu 7:5: Hình ảnh nói lên điều gì?trọng lịch sử xã hội người nhằm cải tạo tự nhiên xã hội vật, khoa tượng học Hoạt giới động tự quan nhiên xã hội” Gọi làlà người vị trí người giới đó” Gọi gì? lần gây nghiện”? thân vật, tượng” Gọi Tệ nạn xã hội gì? Là tượng xã hội có tính phổ biến Trong xã hội có giai cấp biểu hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội vi phạm đạo đức pháp luật Gây hậu xấu mặt, cản trở tiến xã hội, văn hóa lành mạnh CỜ BẠC MẠI DÂM MA TÚY     Thể lệ sau: Có 12 số tương ứng với 12 câu hỏi Lớp có nhóm lớn, nhóm lớn chia thành nhóm nhỏ Lần lượt nhóm nhỏ chọn số cho nhóm thời gian trả lời 10 giây (viết đáp án lên bảng phụ) Nhóm chọn gói câu hỏi trả lời 10 điểm Các nhóm khác điểm 9 Câu Đáp hỏi án Tệ nạn đường ngắn làm lây truyền HIV/AID? Ma túy, mại dâm 10 11 Câu Đáphỏi án2 • Hủy hoại sức khỏe Tác hại tệ nạn xã phẩm chất đạo đức hội với thân? • Sa sút tinh thần • Vi phạm pháp luật… 10 12 Câu Đáphỏi án Phòng Phòngchống chốngtệ tệnạn nạn xã xãhội hộilàlàtrách tráchnhiệm nhiệm củangười, ai? có 10 13 Câu Đáphỏi án4 Lười lao động; ham chơi; muốn tìm cảm Nguyên nhân hiểu dẫn giác lạ; thiếu conýngười vào tệ biết, thứcsachưa cao, nạn xã hội? bạn bè xấu rủ rê… 10 14 Đáphỏi án5 Câu - Ảnh hưởng kinh tế Các tệ nạn xã hội gây - Suy giống ảnhthối hưởng nhưnòi xã hội? - Mất trật tự an toàn xã hội 10 15 Câu Đáphỏi án6 - CóHọc lối sống giảnlàm dị sinh để - phòng Tuân theochống qui định tệ củanạn pháp xã luật - Tham gia phòng chống TNXH hội? - Biết giữ khơng sa vào TNXH 10 16 Đáphỏi án7 Câu Em chối nói Emsẽ sẽtừ làm tìnhtác sau:thuốc “Bạn rủlá: ảnh uống hại nước đưa cho hưởng đếnthuốc sứclákhỏe; em hút? người xung quanh; tốn tiền 10 17 Câu Đáphỏi án Có người cho người TNXH Khơng, chuyện xã hội khơng liên có trách nhiệm quan đến học sinh, em có phòng, đồng ý với chống ý kiến đóTNXH khơng? sao? đóVìcó học sinh 10 18 Đáphỏi án Câu thấy bạn lớp EmNếu ngăn cảncùng giải chơi “lôbạn tô” ăn tiềnđó thìlà thích cho hiểu làm gì? TNXH, em nếusẽkhông em nhờ thầy cô can ngăn 10 19     Thể lệ sau: Có tranh bị cắt Trong vòng phút nhóm ghép tranh lại, dán lên bảng phụ chuẩn bị tuyên truyền Tối đa phút để trình bày nội tranh Ghép tranh trình bày nội dung 10 điểm Thuyết trình hay cộng điểm 20 Thể lệ sau:  HS xem clip viết nội dung + lời kết cho đoạn clip  Thời gian phút sau kết thúc tiểu phẩm  GV gọi bạn để trình bày viết  Bài viết hay ý nghĩa cộng 10 điểm cho nhóm 21 22 CHÀO TẠM BIỆT! HẸN GẶP LẠI! 23 24
- Xem thêm -

Xem thêm: GAME 10a2 , GAME 10a2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay