Bài 2. Trường từ vựng

31 45 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:04

KÍNH CHÀO Q THẦY CƠ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP Kiểm tra cũ: Câu hỏi: Nêu đặc điểm hình thức, chức câu phủ định? Cho ví dụ? - Câu phủ định câu có từ phủ định: không, chẳng, chả, chưa, (là), (là) đâu có phải (là), đâu có, - Câu phủ định dùng để: + Thông báo, xác nhận vật, việc, tính chất, quan hệ (câu phủ định miêu tả) VD : Hơm không học + Phản bác ý kiến, nhận định (câu phủ định bác bỏ) VD : Khơng phải ! Hơm tơi học TIẾT 95: HÀNH ĐỘNG NĨI A TÌM HIỂU CHUNG I Hành động nói gì? 1.Xét ví dụ SGK trang/62 • Đọc đoạn trích sau: Mẹ Lý Thơng ngủ, nghe tiếng gọi cửa Ngỡ hồn oan Thạch Sanh về, mẹ hoảng sợ, van lạy rối rít Khi Thạch Sanh vào nhà kể cho nghe chuyện giết chằn tinh, chúng hoàn hồn Nhưng Lý Thơng nảy kế khác Hắn nói : −Con trăn vua nuôi lâu Nay em giết nó, tất khơng khỏi bị tội chết Thơi, nhân trời chưa sáng em trốn Có chuyện để anh nhà lo liệu Thạch Sanh lại thật tin Chàng vội vã từ giã mẹ Lý Thông, trở túp lều cũ gốc đa, kiếm củi nuôi thân (Thạch Sanh) Mục đích: Lí Thông đuổi Thach Sanh nhằm cớp công Thạch Sanh nhân trời cha sáng em Thôi, trốn đi. - Lí Thông đạt đợc mục đích Chàng vội vã từ giã mẹ LÝ Th«ng, trë vỊ tóp lỊu cò díi gèc đa, kiếm củi nuôi thân. - Bằng phơng tiện lời nói -> Lời nói Lí Thông hành động Vì có tính mục đích => Hành động Lí Thông hành động nói 2.Ghi nh SGK/ Trang 62 Hành động nói hành động thực lời nói nhằm mục đích định II.Một số kiểu hành động nói thường gặp: Mẹ Lý Thông ngủ, nghe tiếng gọi cửa Ngỡ hồn oan Thạch Sanh về, mẹ hoảng sợ, van lạy rối rít Khi Thạch Sanh vào nhà kể cho nghe chuyện giết chằn tinh, chúng hồn hồn Nhưng Lý Thơng nảy kế khác Hắn nói : -Con trăn vua ni lâu Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết Thôi, nhân trời chưa sáng em trốn Có chuyện để anh nhà lo liệu Thạch Sanh lại thật tin Chàng vội vã từ giã mẹ Lý Thông, trở túp lều cũ gốc đa, kiếm củi ni thân (Thạch Sanh) Hỏi - Trình bày (báo tin, …) - Điều khiển (cầu khiến, đe doạ, thách thức…) - Hứa hẹn - Bộc lộ cảm xúc - Ghi nhớ SGK/ Trang 63 Ngêi ta dựa theo mục đích hành động mà đặt tên cho Những kiểu hành động thờng gặp hỏi, trình bày( báo tin, kể, tả, ý kiến , dự đoán, ), điều khiển( cầu khiến đe dọa, thách thức, ), høa hĐn, béc lé c¶m B LUYỆN TẬP 1.Bài tập1 -Viết “ Hịch tướng sĩ” nhằm mục đích khích lệ tướng sĩ học tập “Binh thư yếu lược lòng yêu nước tướng sĩ” “ Nay ta bảo thật ngươi…làm rữa thịt Vân Nam Vương Cảo Nhai” -Khích lệ lòng u nước tướng sĩ việc bảo vệ đất nước Bài tập 2: Chỉ hành động nói mục đích hành động nói a Tiếng chó sủa vang xóm Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang: -Bác trai ? -Cảm ơn cụ, nhà cháu tỉnh táo thường Nhưng xem ý lề bề lệt chừng mỏi mệt Này, bảo bác có trốn đâu trốn Chứ nằm đấy, chốc họ vào thúc sưu, khơng có, họ lại đánh trói khổ Người ốm rề rề lại phải trận đòn, ni tháng cho hồn hồn -Vâng, cháu nghĩ cụ Nhưng để cháo nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp Nhịn sng từ sáng hơm qua tới -Thế phải giục anh ăn mau lên đi, người ta sửa kéo vào ! Rồi bà lão lật đật trở với vẻ mặt băn khoăn Ngô Tất Tố - Tắt đèn ) (1) Bác trai ? => Hỏi (2) Cảm ơn cụ, nhà cháu tỉnh táo thường Nhưng xem ý lề bề lệt chừng mỏi mệt => Cảm ơn, trình bày (3) Này, bảo bác có trốn đâu trốn => Cầu khiến ( khuyên bảo ) (4)Chứ nằm đấy, chốc họ vào thúc sưu, khơng có, họ lại đánh trói khổ Người ốm rề rề thế, lại phải trận đòn, ni tháng cho hồn hồn => Trình bày ( dự đốn tình hình ) (5) Vâng, cháu nghĩ cụ Nhưng để cháo nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp Nhịn suông từ sáng hôm qua tới => Trình bày - (6) Thế phải giục anh ăn mau lên đi, người ta sửa kéo vào ! => Điều khiển ( thúc giục, khuyên bảo ) b “Lê Thận nâng gươm lên ngang đầu nói với Lê Lợi: - Đây trời phó thác cho minh công làm việc lớn Chúng nguyện đem xương thịt theo minh cơng, với gươm thần để báo đền Tổ quốc!” (Sự tích Hồ Gươm) Hành động nói Mục đích Đây trời có ý làm việc lớn Trỡnh by Chúng nguyện tổ quốc! Ha hn c Hôm sau lão Hạc sang nhà Vừa thấy tôi, lão báo ngay: - Cậu Vàng đời rồi, ông giáo ạ! - Cụ bán ? - Bán ! Họ vừa bắt xong ( ) - Thế cho bắt ? Mặt lão co rúm lại Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nớc mắt chảy Cái đầu lão ngoẹo bên miệng móm mém l·o mÕu nh nÝt L·o hu hu khãc … - Khốn nạn Ông giáo ! Nó có biết đâu ! Nó thấy gọi chạy về, vẫy đuôi mừng Tôi cho ăn cơm Nó ăn thằng Mục nấp nhà, đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau dốc ngợc lên (Nam Cao Lão Hạc) Trỡnh bày (Báo tin) - Cậu Vàng đời rồi, ông giáo ! - Cụ bán ? Hỏi - Bán ! Trình bày (Xác nhận) Họ vừa bắt xong Trình bày (Báo tin) - Thế cho bắt ? Hỏi - Khốn nạn Bộc Lộ Cảm Xúc Bộc lộ cảm xúc(than thở) Ông giáo ! Trình bày (Nhận định) Nó có biết đâu! Nó thấy tơi,… mừng Trình bày (Tả) Tơi cho ăn cơm Trình bày (Kể) Nó ăn thằng Mục nấp nhà, …, dốc ngược lên Trình bày (Kể, tả) Bài :Đoạn trích có ba câu chứa từ hứa Hãy xác định kiểu hành động nói câu Em nhanh giường, đặt Em Nhỏ quàng tay vào Vệ Sĩ - Em để lại - Giọng em hoảnh - Anh phải hứa với em không để chúng ngồi cách xa Anh nhớ chưa? Anh hứa - Anh xin hứa Tôi mếu máo trả lời đứng chơn chân xuống đất, nhìn theo bóng bé nhỏ liêu xiêu em tơi trèo lên xe ( Khánh Hồi) - Anh ph¶i høa với em không để hành động điều khiển chúng ngồi cách xa - Anh hứa hành ®éng ®iỊu khiĨn - Anh xin høa hµnh ®éng høa Bài tập mở rộng: Cậu vừa du lịch à? B (Gật đầu.) A Có vui không? B (Lắc đầu.) Em cho biết đoạn văn có hành động nói nào? -> Có hành động hỏi hành động gật đầu, lắc đầu ( xác nhận bác bỏ) A => Nh vy hnh ng núi diễn lời nói tương ứng với kiểu câu, cử chỉ, điệu bộ, dạng điển hình hành động nói lời nói Củng cố Hành động nói gì? Các kiểu hành động nói thường gặp? thách thức, Khái niệm Hứ a Hỏi Là hành ®éng ®ỵc thùc hiƯn b»ng lêi nãi nh»m mơc ®Ých định hẹ n nêu ý kiến, dự đoán, Điều khiển Cầu khiến, đe doạ, h n Trì y bà Báo tin, kể, tả, ảm c ộ l Bộc xúc Các kiểu hành động nói thờng gặ Hành động nãi C HƯỚNG DẪN TỰ HỌC -Học bài, học thuộc ghi nhớ -Làm tập lại -Xem bài: “Hành động nói TT” ... vội vã từ giã mẹ Lí Thông, trở túp lều cũ dới gốc đa, kiếm củi nuôi thân. - Bằng phơng tiện lời nói -> Lời nói Lí Thông hành động Vì có tính mục đích => Hành động Lí Thông hành động nói 2.Ghi... ? U không cho nhà ? Khốn nạn thân ! Trời ! - Thảo luận nhóm phút -Nhóm 1,2 Từ Cái Tí …………….Cụ Nghị thơn Đồi -Nhóm 3,4 Từ Cái Tí nghe nói… Trời ơi! Chỉ hành động nói cho biết mục đích hành động... cơm Trình bày (Kể) Nó ăn thằng Mục nấp nhà, …, dốc ngược lên Trình bày (Kể, tả) Bài :Đoạn trích có ba câu chứa từ hứa Hãy xác định kiểu hành động nói câu Em nhanh giường, đặt Em Nhỏ quàng tay
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2. Trường từ vựng, Bài 2. Trường từ vựng, - Câu phủ định là câu có những từ phủ định: không, chẳng, chả, chưa, không phải (là), chẳng phải (là) đâu có phải (là), đâu có, ... - Câu phủ định dùng để: + Thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó (câu phủ định miêu tả). V

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay