Chương IV. §3. Đơn thức

15 40 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:04

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CƠ GIÁO CÙNG TỒN BỘ CÁC EM HỌC SINH GVHD: Lê Thị Bạch Tuyết Giáo sinh: Nguyễn Thị Ngọc Sương KIỂM TRA BÀI CŨ Để tính giá trị biểu thức đại số giá trị cho trước biến ta phải làm nào? 1xếp   3chúng biểu thức sau 2sắp Cho 4xy ;  y; 5( x  y ) ; x    y x; thành nhóm:  2 10x  y ; 3  x y x; 2x y ;  2y Nhóm gồm biểu thức chứa phép cộng trừ Nhóm biểu thức lại ĐẠI SỐ TIẾT 53: § 3: ĐƠN THỨC Cho biểu thức sau: 4xy  2x    Nhóm ( biểu thứcĐơn chứa thức phép cộng, trừ) 3 3 2y  x yx 10x  y 1 y x 2x y  2y 5( x  y )  2 Nhóm ( biểu thức lại) Nhóm Nhóm Chúchứa ý: Số đơn không ( biểu thức phép0cộng, trừ)được gọi ( biểulàKhơng thức cònthức lại) phải 5( x  y ) 3 2y 10x  y thức 3 đơn  x y x 4xy 2 1 2x y 2x    y x  2  2y xét đơn thức sau: 3 10x y  x y x Trong hai đơn thức sau có giống khác ? Đơn thức thu gọn xét đơn thức sau: 3 10x y  x y x Hệ số Biến Xét đơn thức sau: 5 2x y z X có mũ Hệ số Biế n Y có mũ là bậc đơn thức 2x y z Z có mũ Tổng số mũ biến: x y = + z Cho hai biểu thức số A 3 16 16 A.B  16 B 3 16 16    16 vào tính giao Dựa hoán, kết hợp phép 3nhân 16   16  quy tắc nhân lũy thừa 13 số 3 16 n m a a a n m 6 2 Tìm tích đơn thức sau đây:  xy z 9x y Chú ý: - Để nhân hai đơn thức, ta nhân hệ số với nhân 2các phần  2biếnvới 2 hệx.nhân số hệ số zcơ số với  (Ta x với )(biến  xxyy z.9 y y ) 9x y = Ta nhân thành đơn thức thu gọn - Mỗi đơn thức đều 3có thể viết Chẳng hạn, viết đơn thức sau thành đơn thức thu gọn: =2  6x3 y z x y ( 2) xy (  3) x  5( 2)( 3)  ( x x.x )( y y ) 30 x y 1.Tìm tích ( x ) ( xy ) Tìm bậc đơn thức vừa tìm Củng cố kiến thức Định nghĩa Hệ số Đơn thức Đơn thức thu gọn Biến Bậc đơn thức Nhân hai đơn thức Bài tập nhà Học thuộc định nghĩa: - Đơn thức gì? - Đơn thức thu gọn gì? - Bậc đơn thức Và ý Làm 11, 12, 13, 14/32 sgk Chuẩn bị trước Cảm ơn quý thầy cô em đến dự tiết học hôm Điền vào chỗ trống: ĐT Hệ số Biến Bậc 4xy  x y 4  , x, y xy 3 ,  9x y 9 , ... ) Tìm bậc đơn thức vừa tìm Củng cố kiến thức Định nghĩa Hệ số Đơn thức Đơn thức thu gọn Biến Bậc đơn thức Nhân hai đơn thức Bài tập nhà Học thuộc định nghĩa: - Đơn thức gì? - Đơn thức thu gọn... 2x    y x  2  2y xét đơn thức sau: 3 10x y  x y x Trong hai đơn thức sau có giống khác ? Đơn thức thu gọn xét đơn thức sau: 3 10x y  x y x Hệ số Biến Xét đơn thức sau: 5 2x y z X có mũ... với )(biến  xxyy z.9 y y ) 9x y = Ta nhân thành đơn thức thu gọn - Mỗi đơn thức đều 3có thể viết Chẳng hạn, viết đơn thức sau thành đơn thức thu gọn: =2  6x3 y z x y ( 2) xy (  3) x 
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương IV. §3. Đơn thức, Chương IV. §3. Đơn thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay