Chương IV. §3. Đơn thức

15 70 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:04

... ) Tìm bậc đơn thức vừa tìm Củng cố kiến thức Định nghĩa Hệ số Đơn thức Đơn thức thu gọn Biến Bậc đơn thức Nhân hai đơn thức Bài tập nhà Học thuộc định nghĩa: - Đơn thức gì? - Đơn thức thu gọn... 2x    y x  2  2y xét đơn thức sau: 3 10x y  x y x Trong hai đơn thức sau có giống khác ? Đơn thức thu gọn xét đơn thức sau: 3 10x y  x y x Hệ số Biến Xét đơn thức sau: 5 2x y z X có mũ... với )(biến  xxyy z.9 y y ) 9x y = Ta nhân thành đơn thức thu gọn - Mỗi đơn thức đều 3có thể viết Chẳng hạn, viết đơn thức sau thành đơn thức thu gọn: =2  6x3 y z x y ( 2) xy (  3) x 
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương IV. §3. Đơn thức, Chương IV. §3. Đơn thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay