Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

12 85 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:04

... đồng dạng với tam giác MNQ theo trường hợp học? A M TH2 AB AC = MN MQ µ µ A=M Q N ∆MNQ (c.c.c) ⇒ ∆ABC S TH1 AB AC BC = = ⇒ ∆ABC MN MQ NQ C S B ∆MNQ (c.g c) Tiết 46 - §7 TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ... khơng thể tới C A B HƯỚNG DẪN VỀ Ở NHÀ - Học thuộc, nắm vững định lí ba trường hợp đồng dạng hai tam giác - So sánh với ba trường hợp hai tam giác - Bài tập nhà: Bài 36; 37; 38 ( SGK ) Bài 39; 40... Hai tam giác đồng dạng với Đ Hai tam cân có cặp góc đỉnh đồng dạng với Đ ∆ABC S 4.Nếu hai tam giác ABC v DEF cú DEF àA = D ả ;B µ =F µ S Bài tập Chứng minh tam giác A’B’C’ đồng dạng theo tỉ số
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba, Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay