Phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh hải dương

141 145 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:04

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀITrong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, đòi hỏi mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi quốc gia không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, phát huy lợi thế so sánh để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nước ta là một nước nông nghiệp với hơn 80% dân số bằng nghề nông, vì vậy cần phải xác định nông nghiệp là một thế mạnh cần phải khai thác trong điều kiện hiện nay.Trong nông nghiệp thì ngành nuôi trồng thủy sản đã và đang mang lại lợi ích kinh tế lớn và là một mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao. Phát triển nuôi trồng thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, từng bước trở thành một trong những ngành sản xuất hàng hóa chủ lực. Nuôi trồng thủy sản không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với việc gia tăng sản lượng thuỷ sản, mang lại nguồn thu cho quốc gia, cải thiện đời sống mà còn giúp tái tạo và bảo vệ nguồn gen và môi trường sinh thái. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa như hiện nay, việc sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được sở thích của người tiêu dùng là một yêu cầu có tính sống còn của nền kinh tế. Vì vậy phải nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất thủy sản nói riêng, áp dụng những biện pháp khoa học kỹ thuật, tìm ra những giải pháp phát triển sản xuất bền vững để các sản phẩm thủy sản có thể cạnh tranh được với thị trường trong nước cũng như nước ngoài. Nhiều chính sách lớn khuyến khích phát triển sản xuất thủy sản đã ra đời, trong đó có Nghị định số 672014NĐCP ngày 772014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Quyết định số 1445QĐTTg ngày 1682013 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đó là những yếu tố hết sức thuận lợi cho sự phát triển thủy sản trong tương lai.Hải Dương là tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng có nhiều lợi thế được bao bọc bởi một hệ thống các con sông lớn như sông Thái Bình, sông Thương, sông luộc, sông kinh thầy, ... cung cấp cho tỉnh Hải Dương một lượng nước, lượng phù sa dồi dào, tạo lên những cánh đồng màu mỡ có nhiều vùng ruộng trũng nhất là vùng ven sông tạo cơ sở cho việc nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Đây là một trong những tỉnh có tiềm năng phát triển NTTS nước ngọt phát triển mạnh nhất khu vực phía Bắc nước ta; và là tỉnh có phong trào NTTS nước ngọt phát triển mạnh đứng đầu về năng suất nuôi cá nước ngọt của đồng bằng Sông Hồng. Huyện Kim Thành là một trong những huyện nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh của tỉnh Hải Dương. Trong những năm gần đây, nhiều hộ trong huyện đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt trong cơ cấu kinh tế. Xu hướng chuyển đổi này góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì nuôi trồng thủy sản của huyện trong những năm gần đây còn gặp nhiều khó khăn như: hoạt động sản xuất kinh doanh thuỷ sản vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán, sản phẩm hàng hoá không tập trung; chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế nên chưa tham gia thị trường xuất khẩu được, dịch bệnh trên đàn cá ngày càng có xu hướng tăng, việc sử dụng thuốc phòng trị bệnh cá chưa thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật... gây thiệt hại cho nông dân, đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành thuỷ sản còn thiếu và yếu. Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, tôi tiến hành đề tài: “Phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương” là cần thiết. ... Thành, tỉnh Hải Dương; + Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; + Đinh hướng giải phát phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Kim Thành,. .. phát triển ni trồng thủy sản gồm nội dung gì? Kinh nghiệm cho phát triển nuôi trồng thủy sản giới Việt Nam cho huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương? (2) Thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản huyện. .. phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương? (5) Những giải pháp nhằm ổn định phát triển nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương? 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh hải dương, Phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh hải dương, PHẦN 1. MỞ ĐẦU, Trong kinh tế, phát triển là quá trình chuyển biến về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, trong đó bao gồm cả sự tăng thêm về quy mô sản lượng sản phẩm, sự hoàn thiện về cơ cấu nền kinh tế và việc nâng cao chất lượng mọi mặt của cuộc sống, Như vậy, phát triển là sự tăng lên về quy mô, làm tăng giá trị sản lượng của vật chất, dịch vụ và sự biến đổi tích cực về cơ cấu kinh tế, tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý, đồng thời là quy luật tiến hoá, tiến trình đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hộ, * Phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Hải Dương, PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Bảng 3.2 Giá trị sản xuất của các ngành trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2016, Nghề nuôi trồng thủy sản của tỉnh cũng như của huyện Kim Thành hiện nay còn mang nặng yếu tố tự phát, sản xuất nhỏ, tự cung, tự cấp, manh mún, thiếu tính chuyên nghiệp, công nghệ còn yếu kém, thiếu quy hoạch đồng bộ làm ảnh hưởng tới các ngành khác và ảnh, Bảng 3. 4 Cơ cấu mẫu điều tra theo quy mô nuôi và công thức nuôi, PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, 1 .THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở HUYỆN KIM THÀNH, Bảng 4. 4 Bảng phân loại số hộ và diện tích theo công thức nuôi, + Diện tích mặt nước lớn: Là sông cụt, đầm, hồ có diện tích mặt nước từ 05ha trở lên., Như vậy qua số liệu thống kê ta có thể thấy diện tích nuôi càng lớn cho năng suất và sản lượng càng cao, diện tích nuôi nhỏ cho năng suất nuôi và sản lượng nuôi càng thấp. Do các hộ nuôi quy mô lớn thường là các hộ có nhiều kinh nghiệm, áp dụng khoa học k, Về phía các nhà quản lý, mặc dù việc kiểm soát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản rất khó khăn so với các ngành khác nhưng khi có dịch còn chậm trong khâu tuyên truyền và xử lý dịch bệnh; không thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho người nuôi n, Như vậy qua bảng số liệu ta thấy các hộ nuôi theo công thức 3 nuôi chuyên canh cá rô phi cá ít bị mắc bệnh hơn so với nuôi ghép theo công thức 2:Trắm, chép,mè, trôi, rô phi và công thức 1: trắm, chép, mè, trôi. Do những hộ nuôi theo công thức 3 nuôi chuyê, Đặc biệt cuối năm 2016 đầu năm 2017 do khủng hoảng của ngành chăn nuôi lớn đã làm ảnh hưởng lớn đến ngành nuôi trồng thủy sản, sản phẩm nuôi ra tiêu thụ rất châm, giá rẻ hơn nhiều so với những năm trước. Vì vậy, cần phải thực hiện phát triển chuyên môn hó, Qua kết quả điều tra, phỏng vấn trực tiếp các hộ nuôi trồng thủy sản về giá bán. Cho thấy, giá cá bán tại ao nuôi của các hộ cơ bản là giống nhau, chênh lệch không nhiều giữa các xã, các thời điểm có thể thay đổi theo giá thị trường, phụ thuộc phần lớn và, Giá trị sản xuất trung bình của 03 quy mô nuôi là 187,2 triệu đồng, cao nhất là quy mô nuôi lớn đạt 246,49 triệu đồng/ha/năm, thấp nhất là quy mô nuôi nhỏ 147,54 triệu đồng/ha/năm., Kết quả điều tra 90 hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện cho thấy: Những hộ có diện tích lớn thường những hộ có nhiều kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản, đầu tư vốn lớn và chủ yếu sản xuất theo hướng thâm canh hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn,, Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra (2016), Các chính sách đưa ra nhằm phát huy vai trò của các cơ quan Nhà nước đối với người dân. Chính sách đưa ra có thể có tác động tích cực và cũng có thể có ảnh hưởng tiêu cực đối với hoạt động kinh doanh nói chúng của mỗi người dân và các hộ nuôi trồng thủy s, Thiếu quy hoạch đồng bộ, quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản tập trung của huyện Kim Thành nói riêng của tỉnh Hải Dương nói chung có tốc độ chậm nguồn vốn đầu tư từ ngân sách những năm qua thường bị cắt giảm...dẫn đến cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, đư, - Phân vùng Quy hoạch tổng thể, vùng nuôi phải đảm bảo tính bền vững bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong NTTS, tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm thủy sản, cần có những khung hình phạt nặng với c, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC I PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, Một số bệnh thường gặp ở cá, Cá Trắm, chép, mè, trôi, rô phi (Tr.đ/ha)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay