Bài 42. Hệ sinh thái

54 134 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:01

... CỦA HỆ SINH THÁI: III CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: Hệ sinh thái tự nhiên: Quan sát hình ảnh sau kể tên hệ sinh thái tự nhiên? Hệ sinh thái cạn Hệ sinh thái nước I KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI:... KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Quần Hệ sinh x thái sinhlàvật gì?+ Sinh cảnh = Hệ sinh thái Sơ đồ bên mô tả cấp độ tổ chức sống nào? I KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI: Khái niệm: Tại nói hệ sinh thái sinhcủa quần... Các hệ sinh thái cn Thảo nguyên Các hệ sinh thái Rng lỏ rng ụn i cnnhit i Rng ma Các hệ sinh thái cn HST sa mạc Hoang mạc III CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI TRÊN TRÁI ĐẤT: Hệ sinh thái tự nhiên: a Các hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 42. Hệ sinh thái, Bài 42. Hệ sinh thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay