Đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình

112 72 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:00

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾTĐất đai là yếu tố sản xuất không thể thiếu trong quá trình sản xuất nói chung, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp. Đất đai là nền tảng để định cư và tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội, nó không chỉ là đối tượng lao động mà còn là tư liệu sản xuất không thể thay thế được, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp. Đất là cơ sở của sản xuất nông nghiệp, là yếu tố đầu vào có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng là môi trường sản xuất ra lương thực, thực phẩm nuôi sống con người. Việc sử dụng đất có hiệu quả và bền vững cũng đang trở thành vấn đề cấp thiết với mỗi quốc gia nhằm duy trì sức sản xuất của đất đai cho hiện tại và tương lai.Xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo những đòi hỏi ngày càng tăng về lương thực thực phẩm, chỗ ở cũng như các nhu cầu về văn hóa, xã hội Vì vậy, con người đã tìm nhiều cách để khai thác đất nhằm giải quyết những thách thức này. Không những bị giới hạn về diện tích, sản xuất nông nghiệp còn đối mặt với nguy cơ suy thoái đất dưới tác động của thiên nhiên và sự thâm canh quá mức trong sản xuất nông nghiệp. Không những vậy, trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra ngày cành mạnh cùng với đó là sự mở rộng của các khu công nghiệp thì áp lực thu hẹp quỹ đất sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng.Quỳnh Phụ là huyện có nhiều tiềm năng trong phát triển nông nghiệp. Năm 2016 diện tích đất nông nghiệp là 14,7 nghìn ha chiếm 70% so với tổng diện tích tự nhiên của huyện. Thực tế, từ những năm đổi mới cho đến nay, sản xuất nông nghiệp của huyện đã giành được nhiều thắng lợi, tương đối toàn diện cả về trồng trọt, chăn nuôi phát triển tương đối mạnh cả về chất và lượng. Bộ mặt nông thôn ở huyện Quỳnh Phụ đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận trong nhiều lĩnh vực kinh tế, đời sống, văn hóa và xã hội.Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cũng không thể tránh khỏi những vấn đề về thoái hóa đất do sử dụng đất không hiệu quả cũng như quỹ đất nông nghiệp bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Bên cạnh đó, biến động nhu cầu thị trường, biến động giá đầu ra của nông sản, yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng tăng là những thách thức đặt ra đối với sản xuất nông nghiệp, cụ thể là ở huyện Quỳnh Phụ. Trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, người dân áp dụng một số mô hình sử dụng đất nông nghiệp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tuy nhiên, hiệu quả của các mô hình sử dụng đất này như thế nào, liệu có thực sự hiệu quả hay không, nhu cầu đầu ra cho các sản phẩm nông sản này có được đảm bảo hay không, có đáp ứng được các yêu cầu của thị trường hay không,.. là những câu hỏi đặt ra và cần được đánh giá một cách cụ thể.Hiện nay, đã có rất nhiều nghiên cứu về thực trạng sản xuất nông nghiệp, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Quỳnh Phụ. Các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng đất nói chung; tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể nào về các mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Để đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp, từ đó lựa chọn ra những mô hình hiệu quả để sử dụng theo quan điểm bền vững đang là vấn đề đặt ra. Do đó, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình”1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1.2.1. Mục tiêu chungTrên cơ sở hệ thống hóa lý luận, thực tiễn và kết quả đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả các mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.1.2.2. Mục tiêu cụ thểGóp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả của mô hình sử dụng đất nông nghiệp.Phân tích và đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU1.3.1. Đối tượng nghiên cứuNhững vấn đề lý luận và thực tiễn về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.Với chủ thể nghiên cứu là các hộ gia đình trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.1.3.2. Phạm vi nghiên cứu1.3.2.1. Phạm vi về không gianĐề tài được triển khai nghiên cứu trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với 3 xã có diện tích đất nông nghiệp lớn, có các mô hình sử dụng đất đặc trưng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của huyện, bao gồm: xã Quỳnh Hải, Quỳnh Hội và Quỳnh Minh.1.3.2.2. Phạm vi về thời gianThu thập số liệu thứ cấp cơ bản từ năm 2010 đến nay, những văn bản chính sách sẽ thu thập linh động hơn về thời gian, dựa trên tính hiệu lực của các văn bản chính sách.1.3.2.3. Phạm vi nội dungNhững lý luận về mô hình sử dụng đất nông nghiệp, hiệu quả của mô hình sử dụng đất nông nghiệp.Đề tài tập trung nghiên cứu hiệu quả của các mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện.Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở đánh giá và phân tích các mô hình sử dụng đất nông nghiệp. MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt BVTV ĐVT FAO GTSX HĐND HQKT HQSX HTX HTX/THT IPM KT-XH LĐ NN&PTNT NTTS RAT TTBQ UBND Nghĩa tiếng Việt Bảo vệ thực vật Đơn vị tính Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc Giá trị sản xuất Hội đồng nhân dân Hiệu kinh tế Hiệu sản xuất Hợp tác xã Hợp tác xã/tổ hợp tác Integrated Pest Management Kinh tế - xã hội Lao động Nông nghiệp phát triển nông thôn Nuôi trồng thủy sản Rau an tồn Tăng trưởng bình qn Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG DANH MỤC ĐỒ THỊ, HỘP TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Trình Thị Liên Tên luận văn: Đánh giá hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Ngành: Phát triển nơng thôn Mã số: 60.62.01.16 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp - Phân tích đánh giá hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu mơ hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu mơ hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp chọn điểm nghiên cứu - Phương pháp thu thập thông tin - Phương pháp xử lý phân tích thơng tin - Hệ thống tiêu nghiên cứu Kết kết luận - Huyện Quỳnh Phụ có tổng diện tích tự nhiên 20,96 nghìn ha, diện tích đất nơng nghiệp 14,7 nghìn chiếm 70% diện tích tự nhiên huyện - Huyện Quỳnh Phụ gồm có mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp là: mơ hình chun lúa, mơ hình chun màu, mơ hình hai lúa – màu, mơ hình hai màu – lúa, mơ hình cảnh mơ hình chăn nuôi - Kết nghiên cứu hiệu sử dụng đất: + Về hiệu kinh tế: Mơ hình cho hiệu kinh tế cao hai mơ hình cảnh (đào cảnh có GO đạt 300,54 triệu đồng/ha) mơ hình chun màu (cơng thức ln canh cà chua - ớt xn hè – bí xanh có GO đạt 513,82 triệu đồng/ha), mơ hình có hiệu kinh tế thấp mơ hình chun lúa (GO đạt 66 triệu đồng/ha), không đạt hiệu cao, mơ hình giúp ổn định an ninh lương thực cho địa phương chịu biến động mạnh thị trường nên chấp nhận Các mơ hình hai lúa – màu, mơ hình hai màu – lúa mơ hình chăn ni mang lại hiệu kinh tế cao + Về hiệu xã hội: mơ hình chun màu cho hiệu xã hội cao với mức độ thu hút lao động cao 1211 công/ha, giá trị sản xuất công lao động tạo lớn đạt 423,98 nghìn đồng/cơng Mơ hình chun lúa cho hiệu xã hội thấp với mức độ thu hút lao động 470 công/ha, giá trị sản xuất công lao động tạo đạt 140,43 nghìn đồng/cơng + Về mơi trường: Mơ hình chun màu sử dụng nhiều phân bón vơ so với mơ hình lại lúa – màu, chuyên lúa cảnh Mơ hình chun lúa sử dụng vượt định mức sử dụng phân bón sát so với khuyến nghị - Yếu tố ảnh hưởng hưởng đến hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp: + Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp cho thất có yếu tố bao gồm: Kỹ thuật sản xuất, quy mô sản xuất, vốn sản xuất, thị trường, điều kiện tự nhiên sở hạ tầng + Yếu tố kỹ thuật sản xuất không tác động đến suất chất lượng nông sản mà ảnh hưởng đến mơi trường thơng qua việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV hộ gia đình Quy mô sản xuất, thể mức độ phân mảnh ruộng đất, rằng, nhóm hộ có mức độ phân mảnh ruộng đất đất lớn 0,67 tiết kiệm chi phí từ 7,6 đến 10,6% so với hộ gia đình có mức độ phân mảnh ruộng đất nhỏ 0,33 + Về vốn sản xuất, mơ hình chun màu với đặc điểm chu kỳ sản xuất ngắn, lượng vốn đầu tư lớn yêu cầu hộ gia đình phải vay vốn nhiều so với mơ hình lúa màu, chun lúa, chăn ni Mức lãi vay tương đối cao, từ 10% đến 12% yếu tố cản trở phát triển sản xuất nông nghiệp hộ gia đình + Về thị trường, mơ hình chuyên màu mang lại hiệu cao phải đối mặt với biến động giá thị trường nhiều mơ hình chun lúa lúa màu chăn ni Việc đầu tư lớn vào mơ hình chun màu mạo hiểm điều kiện thị trường biến động + Điều kiện tự nhiên sở hạ tầng yếu tố bên ngoài, tương đối thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện theo hướng hàng hóa THESIS ABSTRACT Master candidate: Trinh Thi Lien Thesis title: Assess the efficiency of agricultural land use models in Quynh Phu district, Thai Binh province Major: Rural Development Code: 60.62.01.16 Educational organization: Vietnam National University of Agriculture (VNUA) Research Objectives - Systematizing therories and facts on efficiency of agricultural land use models - Analysing and assessing the efficiency of agricultural land use models in Quynh Phu province - Analysing factors affecting the agricultural land use models in Quynh Phu province - Proposing solutions to enhance the efficiency of agricultural land use models in Quynh Phu province Materials and Methods - Site selection method - Data collection method - Data proccessing and analysing method - Reseach indicators Main findings and conclusions - Quynh Phu has a total natural area of 20.96 thousand ha, in which, agricultural land is 14.70 thousand ha, accounts for 70% of the total area of the province - There are six major agricultural land use models in Quynh Phu province including rice intensification model, vegetable intensification model, rice-vegetable model, ornamental tree model and livestock production model - The efficiency of the agricultural land use model: + Economic efficiency: the two models bringing highest gross output (GO) are ornamental tree model (blossom cultivation gains GO of 300.54 million VND/ha) and vegetable model (Tomato-Chili- Green pumpkin crop rotation recipe gains GO of 513.82 million VND/ha) The model bringing lowest GO is rice intensification model (GO of 66 million VND/ha), although rice intensification model does not bring high GO but the model ensures food security and not strongly influenced by market fluctuation, therefore, rice intensification model is widely applied across the district + Social efficiency: vegetable intensification model brings highest social efficiency with the labour attraction of 1211 labour unit/ha, highest GO generated by a labour unit is 423.98 thousand VND/ labour unit The rice intensification model brings lowest social efficiency with the labour attraction of 470 labour unit/ha, GO generated by a labour unit is 140.43 thousand VND/ labour unit + Environmental efficiency: vegetable intensification model uses fertilizer most, compared to the ornamental tree model and rice intensification model Fertilizer application of the rice intensification model is close to the recommendation - Factors affecting agricultural land use efficiency: + Research finding has figured six main factors affecting the efficiency of agricultural land use model including production technique, production scale, capital, market, natural environment and infrastructure + Technical factor not only put an impact on quality, productivity but also affect the natural environment via fertilizer and plant protection product application Production scale, which is shown in fragmentation index (FI), figures that household who has FI bigger than 0.67 can save from 7.6% to 10.6% of production cost, compared to household who has FI smaller than 0.33 + Vegetable intensification model with the characteristic of short production cycle time and high production cost requires more capital than the other models The interest rate is from 10% to 12%, relatively high, and this is a constraint preventing farmers from expanding their production + The vegetable intensification model, which brings high GO, have to face higher fluctuation on price and market demand, compared to rice intensification model and rice-vegetable model as well as livestock production model Investment in vegetable intensification model is risky in terms of market fluctuation + Natural environment and infrastructure is an external factor affecting positively to the development of agricultural production in the district PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT Đất đai yếu tố sản xuất khơng thể thiếu q trình sản xuất nói chung, đặc biệt sản xuất nông nghiệp Đất đai tảng để định cư tổ chức hoạt động kinh tế xã hội, khơng đối tượng lao động mà tư liệu sản xuất thay được, đặc biệt sản xuất nông nghiệp Đất sở sản xuất nơng nghiệp, yếu tố đầu vào có tác động mạnh mẽ đến hiệu sản xuất nông nghiệp, đồng thời môi trường sản xuất lương thực, thực phẩm nuôi sống người Việc sử dụng đất có hiệu bền vững trở thành vấn đề cấp thiết với quốc gia nhằm trì sức sản xuất đất đai cho tương lai Xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo đòi hỏi ngày tăng lương thực thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa, xã hội Vì vậy, người tìm nhiều cách để khai thác đất nhằm giải thách thức Không bị giới hạn diện tích, sản xuất nơng nghiệp đối mặt với nguy suy thoái đất tác động thiên nhiên thâm canh mức sản xuất nông nghiệp Không vậy, bối cảnh thị hóa diễn ngày cành mạnh với mở rộng khu cơng nghiệp áp lực thu hẹp quỹ đất sản xuất nơng nghiệp ngày tăng Quỳnh Phụ huyện có nhiều tiềm phát triển nông nghiệp Năm 2016 diện tích đất nơng nghiệp 14,7 nghìn chiếm 70% so với tổng diện tích tự nhiên huyện Thực tế, từ năm đổi nay, sản xuất nông nghiệp huyện giành nhiều thắng lợi, tương đối toàn diện trồng trọt, chăn nuôi phát triển tương đối mạnh chất lượng Bộ mặt nông thôn huyện Quỳnh Phụ có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận nhiều lĩnh vực kinh tế, đời sống, văn hóa xã hội Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện khơng thể tránh khỏi vấn đề thối hóa đất sử dụng đất khơng hiệu quỹ đất nông nghiệp bị thu hẹp trình thị hóa diễn mạnh mẽ Bên cạnh đó, biến động nhu cầu thị trường, biến động giá đầu nông sản, yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày tăng thách thức đặt sản xuất nông nghiệp, cụ thể huyện Quỳnh Phụ Trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, người dân áp dụng số mơ hình sử dụng đất nông nghiệp giúp nâng cao hiệu sử dụng đất Tuy nhiên, hiệu mơ hình sử dụng đất nào, liệu có thực hiệu hay không, nhu cầu đầu cho sản phẩm nơng sản có đảm bảo hay khơng, có đáp ứng u cầu thị trường hay không, câu hỏi đặt cần đánh giá cách cụ thể Hiện nay, có nhiều nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp, hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào đánh giá thực trạng hiệu sử dụng đất nói chung; nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể mơ hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ Để đánh giá hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp, từ lựa chọn mơ hình hiệu để sử dụng theo quan điểm bền vững vấn đề đặt Do đó, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu mô hình sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở hệ thống hóa lý luận, thực tiễn kết đánh giá hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đề xuất giải pháp nâng cao hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp Phân tích đánh giá hiệu mơ hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Với chủ thể nghiên cứu hộ gia đình trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2.1 Phạm vi không gian Đề tài triển khai nghiên cứu địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với xã có diện tích đất nơng nghiệp lớn, có mơ hình sử dụng đất đặc trưng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp huyện, bao gồm: xã Quỳnh Hải, Quỳnh Hội Quỳnh Minh 1.3.2.2 Phạm vi thời gian Thu thập số liệu thứ cấp từ năm 2010 đến nay, văn sách thu thập linh động thời gian, dựa tính hiệu lực văn sách - 1.3.2.3 Phạm vi nội dung Những lý luận mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp, hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp - Đề tài tập trung nghiên cứu hiệu mô hình sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ - Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nơng nghiệp, sở đưa kiến nghị nhằm nâng cao hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn huyện - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp sở đánh giá phân tích mơ hình sử dụng đất nông nghiệp PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ MƠ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MƠ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP 2.1.1 Mơ hình sử dụng đất khái niệm liên quan 2.1.1.1 Đất đai đất nông nghiệp * Đất đai “Đất đai diện tích cụ thể bề mặt trái đất bao gồm yếu tố cấu thành môi trường sinh thái bên bề mặt như: khí hậu thời tiết, thổ nhưỡng, địa hình, mặt nước (hồ, sơng suối…), dạng trầm tích sát bề mặt với nước ngầm khống sản lòng đất, tập đồn thực vật, trạng thái định cư người, kết nghiên cứu khứ để lại” (Lê Văn Khoa, 1994) Từ nhận thức: đất đai khoảng khơng gian có giới hạn gồm: khí hậu, lớp đất bề mặt, thảm thực vật, động vật, diện tích mặt nước, nước ngầm khống sản lòng đất Trên bề mặt đất đai kết hợp yếu tố thổ nhưỡng, địa hình, thuỷ văn, thảm thực vật với thành phần khác có vai trò quan trọng ý nghĩa to lớn hoạt động sản xuất sống xã hội loài người Theo quan điểm FAO (FAO, 1976) đất đai nhìn nhận nhân tố sinh thái, với khái niệm đất đai bao gồm tất thuộc tính sinh học tự nhiên bề mặt trái đất có ảnh hưởng đến trạng tiềm sử dụng đất * Đất nông nghiệp Đất nông nghiệp đất xác định chủ yếu để sử dụng vào sản xuất nông nghiệp như: Đất trồng hàng năm (đất trồng lúa, đất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng hàng năm khác); đất trồng lâu năm; đất rừng sản xuất; đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất nơng nghiệp khác theo quy định Chính phủ (Quốc hội, 2013) Theo Tổ chức Nông lương giới (FAO) đất nơng nghiệp bao gồm loại: - Đất canh tác đất trồng hàng năm, chẳng hạn ngũ cốc, bông, khoai tây, rau, dưa hấu, loại hình bao gồm đất sử dụng nông 10 + Nghiên cứu lần sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ nói chung, mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp nói riêng sử dụng q nhiều yếu tố đầu vào phân, thuốc BVTV lao động, tỷ trọng sử dụng phân bón lao động chiếm từ 48% đến 72% tổng chi phí, tương ứng với loại trồng Tỷ lệ hộ gia đình tham gia lớp tập huấn kỹ thuật thấp, đặc biệt với loại trồng mang lại hiệu kinh tế cao rủi ro cao ớt, cà chua, bí xanh + Quy mô sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sản xuất mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp, hộ có số phân mảnh ruộng đất từ 0,67 đến tiết kiệm từ 7,7% đến 10,6% chi phí trung gian so với hộ có mức độ manh mún cao với số phân mảnh ruộng đất từ đến 0,33 + Hầu hết hộ gia đình phải vay vốn để sản xuất, mơ hình có chi phí đầu vào cao tỷ lệ số hộ vay vốn sản xuất nhiều Tuy nhiên, lãi suất hộ vay phải trả tương đối cao, từ 11% - 12%/năm + Về thị trường, lúa gạo, ngô, đậu tương trồng mang lại giá trị sản xuất thấp chịu rủi ro thị trường so với loại trồng khác sản phẩm thiết yếu có nhu cầu thị trường ổn định; ra, khả sơ chế, bảo quản sau thu hoạch sản phẩm dễ dàng so với rau màu, hoa cảnh khác 5.2 KIẾN NGHỊ Mặc dù có lợi điều kiện tự nhiên, xã hội người để phát triển sản xuất nông nghiệp nâng cao hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp, sản xuất nơng nghiệp địa bàn huyện gặp nhiều thách thức, đặc biệt yếu tố ảnh hưởng nêu Để nâng cao hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp, quyền địa phương cần tích cực tổ chức lớp tập huấn nâng cao lực sản xuất kinh doanh người sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Tích cực đẩy mạnh q trình tích tụ đất đai, liên kết với doanh nghiệp để xác định rõ đầu thị trường, qua tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, sử dụng mô hình sử dụng đất cách phù hợp để vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa cải thiện thu nhập cho người sản xuất nông nghiệp thông qua việc nâng cao hiệu sử dụng đất Chính quyền địa phương cần hình thành chế giúp người sản xuất tiếp cận nguồn vốn vay, nguồn vốn ưu đãi từ gói hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp 98 Bên cạnh đó, khuyến khích tham gia tổ hợp tác/HTX thông qua chế cho vay ưu đãi Tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm phát triển liên kết nông dân – doanh nghiệp, dần hình thành vùng sản xuất lớn mang tính hàng hóa Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại thơng qua việc hình thành sàn giao dịch nơng sản, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào sàn giao dịch nông sản để tăng cường trao đổi thông tin thị trường tác nhân sản xuất với tác nhân tiêu thụ, tăng cường tính minh bạch thị trường, giảm thiểu chi phí giao dịch cho người sản xuất doanh nghiệp 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Thị Chuyên (2016) Trung tâm Khuyến nông Thái Bình tổ chức nghiệm thu, tổng kết mơ hình chăn ni, Khuyến nơng tỉnh Thái Bình, Truy cập ngày 26/6/2017 http://khuyennongthaibinh.vn/Tin-Tuc/Left1/487_Trung-tam-Khuyen-nong- Thai-Binh-to-chuc-nghiem-thu,-tong-ket-mo-hinh-chan-nuoi Chi cục thống kê huyện Quỳnh Phụ (2016) Niên giám thống kê huyện Quỳnh Phụ năm 2016 Cục thống kê tỉnh Thái Bình (2016) Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình năm 2016 Nhà xuất Thống kê, Thái Bình Đào Châu Thu (2008) Sản xuất nông nghiệp hữu cơ, Hội thảo sử dụng đất hiệu quả, bền vững Hội Khoa học Đất Việt Nam, Hà Nội Đào Châu Thu Nguyễn Khang (1998) Giáo trình Đánh giá đất Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội Đỗ Thị Lan Đỗ Anh Tài (2007) Giáo trình kinh tế tài nguyên đất Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Hồ Quế Hậu (2013) Liên kết kinh tế doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân - Thực trạng giải pháp Tạp chí Kinh tế phát triển 196 Tr 72 – 79 Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (2008) Nghị (số 91/2008/NQ - HĐND) Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Quy hoạch phát triển sản xuất nơng nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 UBND tỉnh Thái Bình Lê Thái Bạt (2008) Thối hóa đất sử dụng đất bền vững, Hội thảo sử dụng đất hiệu quả, bền vững Hội Khoa học Đất Việt Nam, Hà Nội 10 Lê Văn Khoa (1994) Vấn đề sử dụng đất bảo vệ mơi trường vùng trung du miên núi phía Bắc Việt Nam Tạp chí khoa học đất 03 Tr 45-50 11 Ngô Ngọc Long (2013) Nghiên cứu hiệu kinh tế mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang Luận văn thạc sỹ Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Hà Nội 12 Nguyễn Đình Bồng (2005) Sử dụng hợp lý tái tạo tài nguyên thiên nhiên Tạp chí Tài nguyên Mơi trường 02 tr 21-24 13 Nguyễn Đình Hợi (1993) Kinh tế tổ chức Quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 14 Nguyễn Ích Tân (2000) Nghiên cứu tiềm đất đai, nguồn nước xây dựng 100 mơ hình sản xuất nơng nghiệp nhằm khai thác có hiệu kinh tế cao số vùng úng trũng đồng sông Hồng Luận án tiến sỹ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội 15 Nguyễn Quang Tin (2011) Nghiên cứu áp dụng giải pháp kỹ thuật thị trường nhằm nâng cao hiệu sản xuất ngô đậu tương hàng hóa số tỉnh miền núi phía Bắc Đề tài nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Việt Nam 16 Nguyễn Thị Thu Hương (2016) Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sỹ Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Bộ (2014) Bón phân cân đối hợp lý cho trồng Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Xuân Thành (2001) Một số kết nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến mơi trường sản xuất nơng nghiệp Tạp chí nông nghiệp phát triển nông thôn 19 Phạm Vân Đình (1998) Kinh tế nơng nghiệp Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội 20 Phạm Văn Vân, Nguyễn Thanh Trà (2010) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Chương Mỹ (Hà Nội).Tạp chí Khoa học Phát triển 21 Phòng Tài ngun & mơi trường huyện Quỳnh Phụ (2015) Thống kê, kiểm kê diện tích đất phân theo đơn vị hành năm 2015 22 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật đất đai 2013, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Quyền Đình Hà (1993) Đánh giá kinh tế đất lúa vùng Đồng Sông Hồng Luận án tiến sĩ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 24 Thanh Hòa (2017) Khai thác, sử dụng, quản lý bảo vệ thiên nhiên, môi trường Việt Nam Tạp chí cộng sản 25 Trần Mai Hiền (2017) Cạnh tranh lưu thông để nâng cao hiệu tiêu thụ nông sản thực phẩm Tạp chí cộng sản 26 Trần Thị Minh Châu (2007) Về sách đất nơng nghiệp nước ta Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27 UBND huyện Quỳnh Phụ (2016) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016; Mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017 28 UBND huyện Quỳnh Phụ (2017) Báo cáo tổng kết công tác Nông nghiệp & PTNT năm 2016; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 29 Vũ Thị Phương Thụy (2000) Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học Nông Nghiệp I, Hà Nội 101 Tiếng Anh 30 ESCAP/FAO/UNIDO (1993) Balanced Fertilizer Use It Practical Importance and Guidelines for Agriculture in Asia Pacific Region, United nation NewYork 31 FAO (1990) World Food Dry, Rome 32 FAO (1976) Fframeworth for Land Evaluation, Rome 102 Mã phiếu PHỤ LỤC Huyện: Quỳnh Phụ Xã : Thôn : PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ HIỆU QUẢ MƠ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT Tên chủ hộ: Tuổi: Giới tính: Trình độ văn hố I THÔNG TIN CHUNG Số nhân khẩu: Nam…….Nữ…… Số người độ tuổi lao động: Số lao động tham gia sản xuất nông nghiệp: Nguồn thu nhập gia đình Trồng trọt Chăn nuôi Nuôi trồng thủy sản Khác Số hộ Số thửa: Diện tích thửa: Thửa 1: .m2 Thửa 2: .m2 Thửa 3: .m2 Tổng diện tích đất nơng nghiệp: m2 Trong đó: - Đất lúa: ……………………m2 - Đất chuyên màu: m2 - Đất lúa – màu: .m2 103 - Đất trồng lâu năm:……………………… m2 - Đất nuôi trồng thủy sản: m2 - Đất chăn nuôi: .m2 - Đất nông nghiệp khác:………………………m2 II HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH Trồng trọt 1.1 Kết sản xuất trồng trọt Diện (m2) Cây trồng Lúa xuân Lúa Lúa mùa Su hào Bắp cải Đậu tương Cà chua Lạc Cây hàng năm Ngơ Ớt Bí xanh Khoai tây Cây lâu năm 104 Đào cảnh tích Năng suất Sản lượng (tạ/ha) (tấn) 1.2 Chi phí sản xuất trồng trọt vụ vừa qua ĐVT: 1000đ Cây trồng Giống Phân bón Thuốc Lao động Th máy Chi phí khác Lúa Su hào Bắp cải Đậu tương Cà chua Lạc Ngơ Ớt Bí xanh Khoai tây Đào cảnh 1.3 Lượng phân bón sử dụng cho loại trồng vụ ĐVT: kg Cây trồng Lúa Su hào Bắp cải Đậu tương Cà chua Lạc Ngô 105 Đạm Lân Kali Phân chuồng Cây trồng Ớt Bí xanh Khoai tây Đào cảnh 106 Đạm Lân Kali Phân chuồng Chăn nuôi 2.1 Kết sản xuất chăn nuôi lợn thịt Hạng mục ĐVT Quy mô chăn nuôi Giá trị Con Thời gian nuôi lứa Tháng Số lứa năm Lứa Sản lượng Tấn Giá bán bình quân 1000đ Doanh thu năm 1000đ 3.2 Chi phí chăn ni Hạng mục ĐVT Giống Con Thức ăn Bao Thuốc thú y Liều Lao động Công Khác 1000 đ Số lượng Giá trị (1000 đ) Tổng chi phí III HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM ĐẦU RA VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẢM CỦA HỘ GIA ĐÌNH Địa điểm bán nơng sản hộ gia đình Tại ruộng Qua hợp tác xã Sàn giao dịch nông sản Kênh tiêu thụ nông sản hộ gia đình Thương lái 107 Qua hợp tác xã Sàn giao dịch nông sản Giá bán nông sản hộ gia đình ĐVT: 1000đ Cây trồng Thương lái Qua HTX Sàn giao dịch nơng sản Bắp cải Bí xanh Su hào Ngô Khoai tây Lúa Cà chua Đậu tương Ớt Lạc Theo anh chị, giá nông sản biến động hay nhiều nơng sản sau (tích vào chọn) Cây trồng Bắp cải Bí xanh Su hào Ngơ Khoai tây Lúa Cà chua Đậu tương 108 Ít Trung bình Nhiều Ớt Lạc 109 IV ĐẦU TƯ VỐN VÀ KỸ THUẬT CHO SẢN XUẤT * Vốn Hiện gia đình có vay vốn cho sản xuất khơng? Có Khơng Lãi suất vay: % Dùng vốn vay để phát triển sản xuất: Sản xuất gì? Dùng vốn vay để làm việc khác: Làm việc ? Gia đình có vay vốn sản xuất từ: - Ngân hàng nơng nghiệp: Số tiền…………………….đồng Lãi suất………% - Quỹ tín dụng nhân dân: Số tiền…………………….đồng Lãi suất………% - Từ dự án nhà nước: Số tiền…………………….đồng Lãi suất………% - Từ tư nhân: Số tiền…………………….đồng Lãi suất………% * Kỹ thuật Gia đình có dự lớp tập huấn sản xuất nông nghiệp khơng? Khơng Có Nội dung lớp tập huấn: Hướng dẫn kỹ thuật canh tác Phổ biến loại trồng, vật ni Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh Giới thiệu mơ hình sản xuất có hiệu Nội dung khác Có áp dụng kiến thức phổ biến vào sản xuất khơng? Khơng 110 Có Vì khơng áp dụng kiến thức học? Khơng quen Khơng nhớ Khơng hiểu Có khó khăn việc áp dụng kỹ thuật vào sản xuất? V DỰ ĐỊNH SẢN XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Theo ông/ bà có sách đất đai áp dụng địa phương gây cản trở cho sản xuất ? Vì ? Gia đình có dự kiến sống lâu dài khơng ? Khơng Có Vì sao? Gia đình dự định sản xuất năm tới ? + Trồng ? + Ni ? + Sản xuất nghề phụ ? Ông bà cho biết thuận lợi khó khăn sản xuất nơng sản hàng hố gia đình: 4.1 Thuận lợi 4.2 Khó khăn - Thiếu đất sản xuất: - Thời hạn giao đất: - Thủy lợi: - Vốn lao động sản xuất: - Tiêu thụ sản phẩm đầu ra: - Khác: 111 VI NHẬN XÉT CHUNG Chủ hộ Điều tra viên (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) 112 ... tiễn hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp - Phân tích đánh giá hiệu mơ hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp địa. .. nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu mơ hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu mơ hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện. .. Trên sở hệ thống hóa lý luận, thực tiễn kết đánh giá hiệu mơ hình sử dụng đất nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đề xuất giải pháp nâng cao hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình, Đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay