Đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình

112 96 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 10:00

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾTĐất đai là yếu tố sản xuất không thể thiếu trong quá trình sản xuất nói chung, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp. Đất đai là nền tảng để định cư và tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội, nó không chỉ là đối tượng lao động mà còn là tư liệu sản xuất không thể thay thế được, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp. Đất là cơ sở của sản xuất nông nghiệp, là yếu tố đầu vào có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng là môi trường sản xuất ra lương thực, thực phẩm nuôi sống con người. Việc sử dụng đất có hiệu quả và bền vững cũng đang trở thành vấn đề cấp thiết với mỗi quốc gia nhằm duy trì sức sản xuất của đất đai cho hiện tại và tương lai.Xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo những đòi hỏi ngày càng tăng về lương thực thực phẩm, chỗ ở cũng như các nhu cầu về văn hóa, xã hội Vì vậy, con người đã tìm nhiều cách để khai thác đất nhằm giải quyết những thách thức này. Không những bị giới hạn về diện tích, sản xuất nông nghiệp còn đối mặt với nguy cơ suy thoái đất dưới tác động của thiên nhiên và sự thâm canh quá mức trong sản xuất nông nghiệp. Không những vậy, trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra ngày cành mạnh cùng với đó là sự mở rộng của các khu công nghiệp thì áp lực thu hẹp quỹ đất sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng.Quỳnh Phụ là huyện có nhiều tiềm năng trong phát triển nông nghiệp. Năm 2016 diện tích đất nông nghiệp là 14,7 nghìn ha chiếm 70% so với tổng diện tích tự nhiên của huyện. Thực tế, từ những năm đổi mới cho đến nay, sản xuất nông nghiệp của huyện đã giành được nhiều thắng lợi, tương đối toàn diện cả về trồng trọt, chăn nuôi phát triển tương đối mạnh cả về chất và lượng. Bộ mặt nông thôn ở huyện Quỳnh Phụ đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận trong nhiều lĩnh vực kinh tế, đời sống, văn hóa và xã hội.Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cũng không thể tránh khỏi những vấn đề về thoái hóa đất do sử dụng đất không hiệu quả cũng như quỹ đất nông nghiệp bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Bên cạnh đó, biến động nhu cầu thị trường, biến động giá đầu ra của nông sản, yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng tăng là những thách thức đặt ra đối với sản xuất nông nghiệp, cụ thể là ở huyện Quỳnh Phụ. Trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, người dân áp dụng một số mô hình sử dụng đất nông nghiệp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tuy nhiên, hiệu quả của các mô hình sử dụng đất này như thế nào, liệu có thực sự hiệu quả hay không, nhu cầu đầu ra cho các sản phẩm nông sản này có được đảm bảo hay không, có đáp ứng được các yêu cầu của thị trường hay không,.. là những câu hỏi đặt ra và cần được đánh giá một cách cụ thể.Hiện nay, đã có rất nhiều nghiên cứu về thực trạng sản xuất nông nghiệp, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Quỳnh Phụ. Các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng đất nói chung; tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể nào về các mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Để đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp, từ đó lựa chọn ra những mô hình hiệu quả để sử dụng theo quan điểm bền vững đang là vấn đề đặt ra. Do đó, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình”1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1.2.1. Mục tiêu chungTrên cơ sở hệ thống hóa lý luận, thực tiễn và kết quả đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả các mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.1.2.2. Mục tiêu cụ thểGóp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả của mô hình sử dụng đất nông nghiệp.Phân tích và đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU1.3.1. Đối tượng nghiên cứuNhững vấn đề lý luận và thực tiễn về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.Với chủ thể nghiên cứu là các hộ gia đình trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.1.3.2. Phạm vi nghiên cứu1.3.2.1. Phạm vi về không gianĐề tài được triển khai nghiên cứu trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với 3 xã có diện tích đất nông nghiệp lớn, có các mô hình sử dụng đất đặc trưng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của huyện, bao gồm: xã Quỳnh Hải, Quỳnh Hội và Quỳnh Minh.1.3.2.2. Phạm vi về thời gianThu thập số liệu thứ cấp cơ bản từ năm 2010 đến nay, những văn bản chính sách sẽ thu thập linh động hơn về thời gian, dựa trên tính hiệu lực của các văn bản chính sách.1.3.2.3. Phạm vi nội dungNhững lý luận về mô hình sử dụng đất nông nghiệp, hiệu quả của mô hình sử dụng đất nông nghiệp.Đề tài tập trung nghiên cứu hiệu quả của các mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện.Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở đánh giá và phân tích các mô hình sử dụng đất nông nghiệp. ... tiễn hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp - Phân tích đánh giá hiệu mơ hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp địa. .. nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu mơ hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Quỳnh Phụ Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu mơ hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện. .. Trên sở hệ thống hóa lý luận, thực tiễn kết đánh giá hiệu mơ hình sử dụng đất nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đề xuất giải pháp nâng cao hiệu mơ hình sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình, Đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay