BÀI 4 lớp 9

52 71 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:56

...TRÒ CHƠI HÁT THEO NHẠC NỘI DUNG CỦA BÀI HÁT LÀ GÌ? HỊA BÌNH BÀI 4: BẢO VỆ HỊA BÌNH PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ Quan sát tranh kết hợp với số liệu trả lời câu... chất độc màu da cam 14 Quan sát tranh cho biết? Nhóm 1: Suy nghĩ em? Nhóm 2: Chiến tranh đã gây những hậu người của? Nhóm 3: Em có suy nghĩ Mỹ gây chiến tranh Việt Nam? Nhóm 4: Em muốn sống xã... thương, chết chóc, mát Chỉ có sống xã hội hồ bình người có sống bình n, ấm no, hạnh phúc 19 20 PHẦN NỘI DUNG BÀI HỌC BẢO VỆ HỊA BÌNH Khái niệm Vì phải bảo vệ hòa bình? Trách nhiệm bảo vệ hòa bình
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 4 lớp 9 , BÀI 4 lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay