BÀI 4 lớp 8

38 74 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:55

...KIỂM TRA BÀI CŨ Tìm hành vi thể Thế tôn tôn trọng người khác trọng người khác? lớp học ? QUAN SÁT VIDEO ĐOẠN PHIM NĨI LÊN NỘI DUNG GÌ? BÀI 4: GIỮ CHỮ TÍN PHẦN 1: ĐẶT VẤN... DUNG BÀI HỌC Trên thị trường, sở xản suất, kinh doanh cần phải làm để giữ lòng tin tín nhiệm khách hàng họ? Đảm bảo chất lượng hàng hóa; giá thành; mẫu mã; thời gian; thái độ PHẦN NỘI DUNG BÀI... giữ chữ tín khơng giữ lời hứa e- Khơng giữ chữ tín khơng giữ lời hứa CON SỐ MAY MẮN A 76 5 35 48 B Điền từ vào chỗ trống: “Quân……, nhất…………”  Quân tử ,nhất ngôn 10 Tính Điền từ vào chỗ trống
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 4 lớp 8 , BÀI 4 lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay