BÀI 4 lớp 8

38 30 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:55

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS – THPT TÂN PHÚ CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY KIỂM TRA BÀI CŨ Tìm hành vi thể Thế tôn tôn trọng người khác trọng người khác? lớp học ? QUAN SÁT VIDEO ĐOẠN PHIM NĨI LÊN NỘI DUNG GÌ? BÀI 4: GIỮ CHỮ TÍN PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tình số SGK tr.11 Tìm việc làm Vua Lỗ? Tại Vua Tề yêu cầu Nhạc Chính Tử mang đỉnh sang? Nhạc Chính Tử làm gì? Nước Lỗ có đỉnh q bị nước Tề bắt đem dâng Vua Lỗ tiếc lắm, cho làm đỉnh giả đưa sang cho làm đỉnh giảbảo đưa: sang Vua Tề “Phải có Nhạc Chính Tử đem đỉnh sang nói ta tin” Vua Lỗ cho gọi Nhạc Chính Tử đến, bảo Nhạc Chính Tử hỏi: “Sao khơng đưa đỉnh thật?” Vua Lỗ nói : “Ta quý đỉnh lắm” Nhạc Chính Tử thưa : “Nhà vua quý đỉnh tơi q đức “tin” tơi thế” Sau đó, Vua Lỗ phải đưa đỉnh thật, Nhạc Chính Tử chịu PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Nhạc Chính Tử làm gì? Nhạc Chính Tử hỏi: “Sao khơng đưa đỉnh thật?” Vua Lỗ nói : “Ta quý đỉnh lắm” Nhạc Chính Tử thưa : “Nhà vua quý đỉnh tơi q đức “tin” tơi thế” Sau đó, Vua Nhạc Chính Tử chịu Lỗ phải đưa đỉnh thật, Nhận xét Nhạc Chính Tử Ơng người coi trọng niềm tin người khác PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tình số SGK tr.11 Sau năm trở về, Bác làm gì? Khi Bác chuẩn bị công tác, em bé nhờ Bác điều gì? Nhạc Chính Tử làm gì? Bài : GIỮ CHỮ TÍN TIẾT - TUẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Hồi Pác Bó, hơm, Bác chuẩn bị cơng tác, có em bé số em thường ngày quấn quýt bên Bác, đòi Bác mua cho vòng Bạc Hơn hai năm sau Bác trở về, người mừng rỡ đón Bác, hỏi thăm sức khỏe Bác, khơng nhớ chuyện em bé đòi Bác mua quà năm xưa Nhưng riêng Bác Bác nhớ đinh ninh Bác từ từ mở túi, lấy vòng bạc tinh trao cho em bé Bác bảo : “Cháu nhờ mua tức muốn Mình hứa phải làm cho kì được, khơng làm đừng có hứa” Bác bảo chữ “tín”, cần giữ trọn Sau năm trở về, Bác làm gì? - Giữ lời hứa - Đúng hẹn - Giữ lòng tin ần 26 - Tiết 26 DẶN DÒ - Học thuộc - Làm tập SGK - Nghiên cứu 5, so sánh khác pháp luật kỉ luật Bài tập /sgk:Tình biểu hành vi giữ chữ tín( khơng giữ chữ tín) Giải thích ? a- Khơng giữ chữ tín khơng giữ lời hứa giúp đỡ mà cho Quang b- Giữ chữ tín cơng việc khách quan mang lại c- Khơng giữ chữ tín khơng giữ lời hứa d- Khơng giữ chữ tín khơng hồn thành cơng việc đ- Khơng giữ chữ tín khơng giữ lời hứa e- Khơng giữ chữ tín khơng giữ lời hứa CON SỐ MAY MẮN A 76 5 35 48 B Điền từ vào chỗ trống: “Quân……, nhất…………”  Quân tử ,nhất ngôn 10 Tính Điền từ vào chỗ trống : “Một lần… tín,vạn lần tin.”  Một lần bất tín,vạn lần bất tin 10 Tính consốmaymắn Điền từ vào chỗ trống: “Mua danh…vạn, bán danh….đồng” 10 Tính Mua danh vạn, bán danh đồng Điền từ vào chỗ trống : “Người …hẹn nên, Tơi sao…hẹn quên mười” Người hẹn nên, Tơi chín hẹn qn mười 10 Tính consốmaymắn Điền từ vào chỗ trống : “Nói chín nên làm… Nói mười làm … kẻ cười người chê”  Nói chín nên làm mười Nói mười làm chín kẻ cười người chê 10 Tính Điền từ vào chỗ trống: “Nói … phải giữ lấy …… Đừng bướm đậu lại bay” Nói lời phải giữ lấy lời Đừng bướm đậu lại bay 10 Tính Điền từ vào chỗ trống: “Treo đầu … ,bán thịt… ” Treo đầu dê, bán thịt chó 10 Tính Hướng dẫn học tập: *Đối *Đối với với bài học học ởở tiết tiết này: này: - Học - Làm tập SGK trang 13 *Đối *Đối với với bài học học ởở tiết tiết tiếp theo :: - Đọc : “ Pháp luật kỉ luật” -Trả lời câu hỏi SGK? - Sự giống khác Pháp luật kỉ luật? 37 Chúc em học tốt ! 38 ...KIỂM TRA BÀI CŨ Tìm hành vi thể Thế tôn tôn trọng người khác trọng người khác? lớp học ? QUAN SÁT VIDEO ĐOẠN PHIM NĨI LÊN NỘI DUNG GÌ? BÀI 4: GIỮ CHỮ TÍN PHẦN 1: ĐẶT VẤN... DUNG BÀI HỌC Trên thị trường, sở xản suất, kinh doanh cần phải làm để giữ lòng tin tín nhiệm khách hàng họ? Đảm bảo chất lượng hàng hóa; giá thành; mẫu mã; thời gian; thái độ PHẦN NỘI DUNG BÀI... giữ chữ tín khơng giữ lời hứa e- Khơng giữ chữ tín khơng giữ lời hứa CON SỐ MAY MẮN A 76 5 35 48 B Điền từ vào chỗ trống: “Quân……, nhất…………”  Quân tử ,nhất ngôn 10 Tính Điền từ vào chỗ trống
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 4 lớp 8 , BÀI 4 lớp 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay