BÀI 3 lớp 8

33 70 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:55

...KIỂM TRA BÀI CŨ LIÊM KHIẾT LÀ GÌ? Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỐNG LIÊM KHIẾT? NỘI DUNG CỦA NHỮNG BỨC TRANH Bất lịch sự, không tôn trọng người khác BÀI 3: TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC PHẦN 1:... vàkhông bạn Thắng - Thắng biết tôn trọng lớp cô giáo - Cô giáo tôn trọng ý kiến Thắng có cách xử lí phù hợp *Hng dn học tập nhà : -Chép học -Làm tập 3- 4 trang 10 -Chuẩn bị : “Giữ chữ tín” +Đọc... trách nhiệm gì? Tơn trọng người lúc, nơi Thể cử chỉ, hành động lời nói tơn trọng người khác Ngủ lớp Em làm bạn ? Khóc LUYỆN TẬP Hành vi sau thể không tôn trọng người khác? a) Đi nhẹ, nói khẽ bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 3 lớp 8 , BÀI 3 lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay