BÀI 2 lớp 8

24 38 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:55

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS – THPT TÂN PHÚ CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY KIỂM TRA BÀI CŨ TƠN TRỌNG LẼ VÌ SAO PHẢI TƠN PHẢI LÀ GÌ? TRỌNG LẼ PHẢI? EM BIẾT GÌ VỀ NHÂN VẬT NÀY? VIỆC LÀM CỦA MẠC ĐỈNH CHI THỂ HIỆN ĐỨC TÍNH GÌ? ƠNG LÀ NGƯỜI LIÊM KHIẾT BÀI 2: LIÊM KHIẾT PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ MA – RI QUY – RI / DƯƠNG CHẤN / HỒ CHÍ MINH MA – RI QUY – RI NÊU CÁCH XỬ SỰ CỦA DƯƠNG CHẤN NGƯỜI TRÊN? HỒ CHÍ MINH MA – RI QUY – RI Gửi biếu gam Rađi cho Viện Nghiên cứu Từ chối khoảng trợ cấp Chính phủ DƯƠNG CHẤN Khơng nhận biếu, đút lót HỒ CHÍ MINH Từ chối nhà cửa đồ sộ, trang phục đắt tiền MA – RI QUY – RI Không tham lam, vụ lợi DƯƠNG CHẤN CÁCH XỬ Khơng hám lợi SỰ CỦA NGƯỜI CĨ GÌ GIỐNG NHAU? HỒ CHÍ MINH Sống Tinh thần trách nhiệm cao LIÊM KHIẾT LIÊM KHIẾT LÀ GÌ? PHẦN NỘI DUNG BÀI HỌC LIÊM KHIẾT Khái niệm Là phẩm chất đạo đức người Thể lối sống Trong LIÊM KHIẾT LÀ GÌ? Không hám danh, hám lợi Không bận tâm toan tính nhỏ, ích kỷ Ý nghĩa Ý nghĩa Sống liêm khiết mang lại ý nghĩa gì? Làm cho người thản, nhận quý trọng người, góp phần làm cho xã hội sạch, tốt đẹp 3 Rèn luyện Là học sinh em phải làm để trở thành người biết tơn trọng lẽ phải? Xử lý tình Của rơi Trả lại người CỦNG CỐ LIÊM KHIẾT Không tham lam, vụ lợi Không hám lợi Em nhớ Sống gì? Tinh thần trách nhiệm cao LUYỆN TẬP Bài tập nhóm Em tìm số câu ca dao, tục ngữ nói liêm khiết? Cây thẳng bóng Cây cong, bóng vẹo Cây khơng sợ chết đứng Nghèo cho rách cho thơm Cơng bình trực ...KIỂM TRA BÀI CŨ TƠN TRỌNG LẼ VÌ SAO PHẢI TƠN PHẢI LÀ GÌ? TRỌNG LẼ PHẢI? EM BIẾT GÌ VỀ NHÂN VẬT NÀY? VIỆC LÀM CỦA MẠC ĐỈNH CHI THỂ HIỆN ĐỨC TÍNH GÌ? ƠNG LÀ NGƯỜI LIÊM KHIẾT BÀI 2: LIÊM KHIẾT... GIỐNG NHAU? HỒ CHÍ MINH Sống Tinh thần trách nhiệm cao LIÊM KHIẾT LIÊM KHIẾT LÀ GÌ? PHẦN NỘI DUNG BÀI HỌC LIÊM KHIẾT Khái niệm Là phẩm chất đạo đức người Thể lối sống Trong LIÊM KHIẾT LÀ GÌ? Không... KHIẾT Không tham lam, vụ lợi Không hám lợi Em nhớ Sống gì? Tinh thần trách nhiệm cao LUYỆN TẬP Bài tập nhóm Em tìm số câu ca dao, tục ngữ nói liêm khiết? Cây thẳng bóng Cây cong, bóng vẹo Cây
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 2 lớp 8 , BÀI 2 lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay