BÀI 2 lớp 8

24 53 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:55

...KIỂM TRA BÀI CŨ TƠN TRỌNG LẼ VÌ SAO PHẢI TƠN PHẢI LÀ GÌ? TRỌNG LẼ PHẢI? EM BIẾT GÌ VỀ NHÂN VẬT NÀY? VIỆC LÀM CỦA MẠC ĐỈNH CHI THỂ HIỆN ĐỨC TÍNH GÌ? ƠNG LÀ NGƯỜI LIÊM KHIẾT BÀI 2: LIÊM KHIẾT... GIỐNG NHAU? HỒ CHÍ MINH Sống Tinh thần trách nhiệm cao LIÊM KHIẾT LIÊM KHIẾT LÀ GÌ? PHẦN NỘI DUNG BÀI HỌC LIÊM KHIẾT Khái niệm Là phẩm chất đạo đức người Thể lối sống Trong LIÊM KHIẾT LÀ GÌ? Không... KHIẾT Không tham lam, vụ lợi Không hám lợi Em nhớ Sống gì? Tinh thần trách nhiệm cao LUYỆN TẬP Bài tập nhóm Em tìm số câu ca dao, tục ngữ nói liêm khiết? Cây thẳng bóng Cây cong, bóng vẹo Cây
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 2 lớp 8 , BÀI 2 lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay