BÀI 3 lớp 7

33 44 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:53

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS – THPT TÂN PHÚ CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY BÀI 3: TỰ TRỌNG KIỂM TRA BÀI CŨ Sống trung thực gì? Là học sinh em cần trung thực với ai? Xem phim Cậu bé đánh giày I TRUYỆN ĐỌC Nhóm Hồn cảnh sống cậu bé nào? Nhóm Nhóm Nhóm Cậu bé hứa Vì cậu bé với người khách? làm vậy? Việc làm cậu bé thể đức tính gì? I TRUYỆN ĐỌC Nhóm Mồ cơi, khơng nơi nương tựa, sống nghèo nàn, khốn khổ I TRUYỆN ĐỌC Nhóm Rube hứa trả lại tiền thừa cho người mua diêm I TRUYỆN ĐỌC Nhóm Muốn giữ lời hứa, khơng muốn người khác coi thường mình, ln làm tròn nhiệm vụ, không muốn người khác cười chê I TRUYỆN ĐỌC Nhóm rube coi trọng giữ gìn phẩm chất mình, việc làm thể tính tự trọng? II- NỘI DUNG BÀI HỌC TỰ TRỌNG Khái niệm Ý nghĩa Biểu Cách rèn luyện 10 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Việc làm thể lòng tự trọng Khơng quay cóp Giữ lời hứa Giữ chữ tín Cư xử lịch Ăn mặc lịch Sửa lỗi Dũng cảm nhận lỗi 19 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Biểu Kể lại s ố việc làm thể thiế u tự trọng? 20 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Việc làm thể lòng thiếu tự trọng Sai hẹn Khơng sửa lỗi Ăn mặc lơi thơi Nịnh bợ Sống bn thả Nói dối Nói tục, chưởi thề 21 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Ý nghĩa Tự trọng có ý nghĩa tron g sống ? 22 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Giúp ta có nghị lực vượt qua khó khăn hồn thành nhiệm vụ 23 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Nâng cao phẩm giá, uy tín Người có lòng tự trọng người yêu quý 24 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Rèn luyện Là học sinh em cần rèn luyện lòng t ự trọng nào? 25 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Rèn luyện Giữ lời hứa Cư xử lịch Thật Dũng cảm nhận lỗi Tự giác hồn thành nhiệm vụ, khơng để người khác nhắc nhở 26 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Rèn luyện Trong học t ập em thể lòng tự trọn g ? 27 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Trong học tập Không xem tài liệu Biết giữ lời hứa Thật Dũng cảm nhận lỗi Tự giác hoàn thành nhiệm vụ, không để người khác nhắc nhở 28 CỦNG CỐ Em ch o biết hành vi thể tính t ự trọng? G iải thích? 29 CỦNG CỐ Số Không làm kiên không quay cóp khơng xem bạn 30 CỦNG CỐ Số Dù khó khăn đến giữ lời hứa 31 CỦNG CỐ Số Nếu mắc khuyết điểm, nhắc nhở Nam vui vẻ nhận lỗi không chịu sửa đổi 32 Chúc em học tốt Hẹn gặp lại 33 ... 12 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Biểu Tìm biểu hiệ n tính tự trọng? 13 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Cư xử mực, đàng hoàng 14 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Biết giữ lời hứa, giữ chữ tín 15 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Dũng cảm... nhận lỗi 16 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Tự giác hoàn thành công việc, không để người khác nhắc nhở 17 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Biểu Kể lại s ố thể tự việc làm trọng? 18 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Việc làm thể lòng... chưởi thề 21 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Ý nghĩa Tự trọng có ý nghĩa tron g sống ? 22 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Giúp ta có nghị lực vượt qua khó khăn hồn thành nhiệm vụ 23 II- NỘI DUNG BÀI HỌC Nâng cao phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 3 lớp 7 , BÀI 3 lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay