BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG RIÊNG của 1 số lại vật LIỆU

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:52

bảng tra trọng lượng riêng một số loại vật liệu, sinh viên và kỹ sư kết cấu xây dựng có thể tải về và lưu lại để tra cứu khi cần thiết. tôi đã sử dụng bảng tra này rất nhiều, cảm thấy nó rất tiện lợi, không phải tra lại sách hay tiêu chuẩn, hy vọng bảng tra trọng lượng riêng của một số loại vật liệu sẽ có ích cho các bạn. TRỌNG LƢỢNG ĐƠN VỊ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG ( Trị số tiêu chuẩn ) Stt Tên vật liệu, sản phẩm Trọng lƣợng đơn vị (1) (2) (3) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Cát nhỏ ( cát đen ) Cát vừa ( cát vàng ) Sỏi loại Đá đặc nguyên khai Đá dăm 0,5  2cm Đá dăm  8cm Đá hộc 15cm Gạch vụn Xỉ than loại Đất thịt Vữa vôi Vữa tam hợp Vữa bê tông Bê tông gạch vỡ Khối xây gạch đặc Khối xây gạch có lỗ Khối xây đá hộc Bê tơng thường Bê tông cốt thép Bê tông bọt để ngăn cách Bê tông bọt để xây dựng Bê tông thạch cao với xỉ lò cao Bê tơng thạch cao với xỉ lò cao cấp phối Bê tơng nặng với gang dập Bê tông nhẹ với xỉ hạt Bê tông nhẹ với keramzit Gạch loại Gạch nem 20x20x1,5 cm Gạch dừa 20x20x3,5 cm Gạch dừa 15,8x15,8x3,5 cm Gạch xi măng lát vỉa hè 30x30x3,5 cm Gạch thẻ 5x10x20 cm Gạch nung lỗ 10x10x20 cm Gạch rỗng lỗ vuông 20x9x9 cm Gạch hourdis loại Gạch trang trí 20x20x6 cm Gạch xi măng hoa 15x15x1,5 cm Gạch xi măng hoa 20x10x1,5 cm Gạch men sứ 10x10x0,6 cm Gạch men sứ 15x15x0,5 cm Gạch lát granitô Ngói móc 1,20 T/m 1,40 T/m 1,56 T/m 2,75 T/m 1,60 T/m 1,55 T/m 1,50 T/m 1,35 T/m 0,75 T/m 1,40 T/m 1,75 T/m 1,80 T/m 2,35 T/m 1,60 T/m 1,80 T/m 1,50 T/m 2,40 T/m 2,20 T/m 2,50 T/m 0,40 T/m 0,90 T/m 1,30 T/m 1,00 T/m 3,70 T/m 1,15 T/m 1,20 T/m 2,30 kg/ viên 1,00 kg/ viên 1,10 kg/ viên 1,60 kg/ viên 7,60 kg/ viên 1,60 kg/ viên 1,60 kg/ viên 1,45 kg/ viên 4,40 kg/ viên 2,15 kg/ viên 0,75 kg/ viên 0,70 kg/ viên 0,16 kg/ viên 0,25 kg/viên 56,0 kg/ viên 1,20 kg/ viên 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Ngói máy 13 viên/m Ngói máy 15 viên/m Ngói máy 22 viên/m Ngói bò dài 33 cm Ngói bò dài 39 cm Ngói bò dài 45 cm Ngói vẩy cá ( làm tường hoa ) Tấm fibrơ xi măng sóng Tơn sóng Ván gỗ dán Vơi nhuyễn thể đặc Carton Gỗ xẻ thành phẩm nhóm II, III Gỗ xẻ nhóm IV Gỗ xẻ nhóm VII Gỗ xẻ nhóm VIII Tường 10 gạch thẻ Tường 10 gạch ống Tường 20 gạch thẻ Tường 20 gạch ống Mái Fibrơ xi măng đòn tay gỗ Mái Fibrơ xi măng đòn tay thép hình Mái ngói đỏ đòn tay gỗ Mái tơn thiếc đòn tay gỗ Mái tơn thiếc đòn tay thép hình Trần ván ép dầm gỗ Trần gỗ dán dầm gỗ Trần lưới sắt đắp vữa Cửa kính khung gỗ Cửa kính khung thép Cửa ván gỗ ( panô ) Cửa thép khung thép Sàn dầm gỗ , ván sàn gỗ Sàn đan bê tông với 1cm chiều dày 3,20 kg/ viên 3,00 kg/ viên 2,10 kg/ viên 1,90 kg/ viên 2,40 kg/ viên 2,60 kg/ viên 0,96 kg/ viên 15,0 kg/ m 8,00 kg/ m 0,65 T/ m 1,35 T/ m 0,50 T/ m 1,00 T/ m 0,91 T/ m 0,67 T/ m 0,55 T/ m 200 kg/m 180 kg/m 400 kg/m 330 kg/m 25 kg/m 30 kg/m 60 kg/m 15 kg/m 20 kg/m 30 kg/m 20 kg/m 90 kg/m 25 kg/m 40 kg/m 30 kg/m 45 kg/m 40 kg/m 25 kg/m ... tông với 1cm chiều dày 3,20 kg/ viên 3,00 kg/ viên 2 ,10 kg/ viên 1, 90 kg/ viên 2,40 kg/ viên 2,60 kg/ viên 0,96 kg/ viên 15 ,0 kg/ m 8,00 kg/ m 0,65 T/ m 1, 35 T/ m 0,50 T/ m 1, 00 T/ m 0, 91 T/ m...43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Ngói máy 13 viên/m Ngói máy 15 viên/m Ngói máy 22 viên/m Ngói bò dài 33... Carton Gỗ xẻ thành phẩm nhóm II, III Gỗ xẻ nhóm IV Gỗ xẻ nhóm VII Gỗ xẻ nhóm VIII Tường 10 gạch thẻ Tường 10 gạch ống Tường 20 gạch thẻ Tường 20 gạch ống Mái Fibrơ xi măng đòn tay gỗ Mái Fibrơ
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG RIÊNG của 1 số lại vật LIỆU, BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG RIÊNG của 1 số lại vật LIỆU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay