BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG RIÊNG của 1 số lại vật LIỆU

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:52

bảng tra trọng lượng riêng một số loại vật liệu, sinh viên và kỹ sư kết cấu xây dựng có thể tải về và lưu lại để tra cứu khi cần thiết. tôi đã sử dụng bảng tra này rất nhiều, cảm thấy nó rất tiện lợi, không phải tra lại sách hay tiêu chuẩn, hy vọng bảng tra trọng lượng riêng của một số loại vật liệu sẽ có ích cho các bạn. ... tông với 1cm chiều dày 3,20 kg/ viên 3,00 kg/ viên 2 ,10 kg/ viên 1, 90 kg/ viên 2,40 kg/ viên 2,60 kg/ viên 0,96 kg/ viên 15 ,0 kg/ m 8,00 kg/ m 0,65 T/ m 1, 35 T/ m 0,50 T/ m 1, 00 T/ m 0, 91 T/ m...43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Ngói máy 13 viên/m Ngói máy 15 viên/m Ngói máy 22 viên/m Ngói bò dài 33... Carton Gỗ xẻ thành phẩm nhóm II, III Gỗ xẻ nhóm IV Gỗ xẻ nhóm VII Gỗ xẻ nhóm VIII Tường 10 gạch thẻ Tường 10 gạch ống Tường 20 gạch thẻ Tường 20 gạch ống Mái Fibrơ xi măng đòn tay gỗ Mái Fibrơ
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG RIÊNG của 1 số lại vật LIỆU, BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG RIÊNG của 1 số lại vật LIỆU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay