cách tính cầu thang

7 138 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:46

cách tính toán cầu thang dễ hiểu nhất, có ví dụ tính toán cầu thang, giúp cho các bạn sinh viên, kỹ sư kết cấu hiểu cách tính toán càu thang, khi hiểu được bản chất tính toán cầu thang, các bạn sẽ biết được cách tính toán các loại mô hình cầu thang phức tạp hơn. ...3.3.1 Tĩnh tải Tĩnh tải cầu thang bao gồm tải trọng lớp cấu tạo Cấu tạo cầu thang hình: Hình 3.2 Các lớp cấu tạo cầu thang Bảng 3.1: Tĩnh tải chiếu tới Cấu tạo sàn thường... tải tính tốn ptt (kN/m) 3.132 3.6 Tổng tải trọng tính tốn qtt = gtt + ptt (kN/m) 11.04 9.12 Sơ đồ tính nội lực hd 400   2.67  �  hb 150 Chọn sơ đồ tính hai đầu khớp hình Hình 3.3: Sơ đồ tính. .. kN/m  Đối với thang nghiêng: p  n �p tc �1m �cos   1.2 �3 �� 0.87  3.132 kN/m 3.3.3 Tổng tải trọng Bảng 3.4: Tổng tải trọng tính tốn Tĩnh tải tính STT Loại tốn gtt (kN/m) Bản thang 7.908 Bản
- Xem thêm -

Xem thêm: cách tính cầu thang, cách tính cầu thang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay