Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc ninh

119 99 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:33

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀITrong nền kinh tế hiện đại, lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và ngân hàng ngày càng khẳng định vị trí quan trọng và là một trong những lĩnh vực kích thích sự phát triển toàn bộ nền kinh tế của mỗi quốc gia. Trong đó, hoạt động của Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò điều tiết, thu hút, cung cấp vốn và dịch vụ ngân hàng cho sự phát triển kinh tế đất nước. Hoạt động của ngân hàng thương mại vốn chứa đựng rất nhiều rủi ro, trong đó rủi ro về tín dụng là nặng nề nhất vì hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu, thường đem về nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nhất nhưng cũng là hoạt động chứa đựng nhiều phức tạp.Là một trong những ngân hàng có truyền thống trong hoạt động thanh toán quốc tế và cung cấp các sản phẩm dịch vụ, hiện nay, thu nhập từ hoạt động tín dụng vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu nhập của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, vì vậy yêu cầu tăng cường và hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý rủi ro tín dụng là một vấn đề thiết yếu ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động chung của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói chung và các chi nhánh nói riêng, trong đó có chi nhánh Bắc Ninh.Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng trong điều kiện môi trường kinh doanh đầy biến động và phức tạp. Việc cần thiết phải có những biện pháp linh hoạt để hạn chế rủi ro là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Cũng như mọi doanh nghiệp khác, ngân hàng cũng có thể gặp rủi ro và bị mất vốn. Rủi ro xảy ra làm cho ngân hàng tổn thất về mặt tài chính, bị thua lỗ, nghiêm trọng hơn có thể bị phá sản. Không những thế nó còn làm giảm úy tín của ngân hàng, đây là tổn thất còn lớn hơn rất nhiều so với những tổn thất về mặt tài chính. Vì vậy rủi ro trong ngân hàng đặc biệt là rủi ro tín dụng có tầm quan trọng và ảnh hưởng sâu rộng trong nền kinh tế xã hội. Đây là một vấn đề rất đáng để quan tâm và nghiên cứu. BIDV chi nhánh Bắc Ninh là một trong bốn chi nhánh ngân hàng lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong những năm qua cũng như các ngân hàng khác, tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh nhưng khả năng quản lý rủi ro chưa cao. Điều đó đã dẫn đến nợ xấu của BIDV chi nhánh Bắc Ninh đã tăng một cách nhanh chóng. Những năm gần đây, BIDV chi nhánh Bắc Ninh đã thực hiện được một số giải pháp để hạn chế được rủi ro tín dụng, do vậy năm 2014 tỷ lệ nợ nhóm 2 là 13,2%, tỷ lệ nợ xấu là 4,46% tổng dư nợ, năm 2015 tỷ lệ nợ nhóm 2 đã có xu hướng giảm còn 9,95%, tỷ lệ nợ xấu giảm 0,22% tổng dư nợ, đến năm 2016 tỷ lệ nợ nhóm 2 giảm còn 8,94%, tỷ lệ nợ xấu có tăng lên không đáng kể là 0,36% tổng dư nợ,… ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của ngân hàng. Việc quản lý nợ xấu, hạn chế rủi ro xảy ra trong hoạt động tín dụng là mục tiêu cao nhất BIDV chi nhánh Bắc Ninh đặt ra trong giai đoạn này.Với những lý do trên, và từ thực tế làm việc tại BIDV Bắc Ninh, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh” để nghiên cứu. ... nhuận Ngân hàng với mức rủi ro chấp nhận 2.1.2 Đặc điểm vai trò quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.2.1 Đặc điểm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Quản lý rủi ro tín dụng. .. quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh - Nghiên cứu đánh giá thực trạng rủi ro quản lý rủi ro tín dụng đề xuất giải pháp tăng cường quản lý rủi ro. .. sở lý luận thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh từ năm 2014 đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc ninh, Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc ninh, PHẦN 1. MỞ ĐẦU, PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, Nguyên nhân khách quan, b. Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng, PHẦN 3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU, PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHÊN CỨU, Rủi ro tín dụng do nguyên nhân từ phía BIDV Chi nhánh Bắc Ninh được thể hiện qua bảng sau, Thứ hai, xây dựng được hệ thống khuôn khổ cơ chế, chính sách tín dụng khá đồng bộ, Định hướng chiến lược, tư tưởng chỉ đạo chính sách tín dụng khung và kế hoạch phát triển tín dụng đã được thể hiện trong Sổ tay tín dụng, chiến lược phát triển BIDV đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 và các kế hoạch tín dụng hàng năm; Khung chính sách tí, Trên cơ sở những quan điểm trình bày trong hội thảo về xây dựng chiến lược phát triển của BIDV, dưới góc độ của người tham gia modul quản lý rủi ro tín dụng, để triển khai có hiệu quả công tác quản lý rủi ro tín dụng trong toàn hệ thống, BIDV chi nhánh Bắ, * Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay, Cần phải xây dựng đội ngũ thanh tra, giám sát chuẩn về nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, được cập nhật thông tin về chính sách, pháp luật, thị trường để một mặt thực hiện công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các ngân, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay