Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc ninh

119 73 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:33

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀITrong nền kinh tế hiện đại, lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và ngân hàng ngày càng khẳng định vị trí quan trọng và là một trong những lĩnh vực kích thích sự phát triển toàn bộ nền kinh tế của mỗi quốc gia. Trong đó, hoạt động của Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò điều tiết, thu hút, cung cấp vốn và dịch vụ ngân hàng cho sự phát triển kinh tế đất nước. Hoạt động của ngân hàng thương mại vốn chứa đựng rất nhiều rủi ro, trong đó rủi ro về tín dụng là nặng nề nhất vì hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu, thường đem về nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nhất nhưng cũng là hoạt động chứa đựng nhiều phức tạp.Là một trong những ngân hàng có truyền thống trong hoạt động thanh toán quốc tế và cung cấp các sản phẩm dịch vụ, hiện nay, thu nhập từ hoạt động tín dụng vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu nhập của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, vì vậy yêu cầu tăng cường và hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý rủi ro tín dụng là một vấn đề thiết yếu ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động chung của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói chung và các chi nhánh nói riêng, trong đó có chi nhánh Bắc Ninh.Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng trong điều kiện môi trường kinh doanh đầy biến động và phức tạp. Việc cần thiết phải có những biện pháp linh hoạt để hạn chế rủi ro là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Cũng như mọi doanh nghiệp khác, ngân hàng cũng có thể gặp rủi ro và bị mất vốn. Rủi ro xảy ra làm cho ngân hàng tổn thất về mặt tài chính, bị thua lỗ, nghiêm trọng hơn có thể bị phá sản. Không những thế nó còn làm giảm úy tín của ngân hàng, đây là tổn thất còn lớn hơn rất nhiều so với những tổn thất về mặt tài chính. Vì vậy rủi ro trong ngân hàng đặc biệt là rủi ro tín dụng có tầm quan trọng và ảnh hưởng sâu rộng trong nền kinh tế xã hội. Đây là một vấn đề rất đáng để quan tâm và nghiên cứu. BIDV chi nhánh Bắc Ninh là một trong bốn chi nhánh ngân hàng lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong những năm qua cũng như các ngân hàng khác, tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh nhưng khả năng quản lý rủi ro chưa cao. Điều đó đã dẫn đến nợ xấu của BIDV chi nhánh Bắc Ninh đã tăng một cách nhanh chóng. Những năm gần đây, BIDV chi nhánh Bắc Ninh đã thực hiện được một số giải pháp để hạn chế được rủi ro tín dụng, do vậy năm 2014 tỷ lệ nợ nhóm 2 là 13,2%, tỷ lệ nợ xấu là 4,46% tổng dư nợ, năm 2015 tỷ lệ nợ nhóm 2 đã có xu hướng giảm còn 9,95%, tỷ lệ nợ xấu giảm 0,22% tổng dư nợ, đến năm 2016 tỷ lệ nợ nhóm 2 giảm còn 8,94%, tỷ lệ nợ xấu có tăng lên không đáng kể là 0,36% tổng dư nợ,… ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của ngân hàng. Việc quản lý nợ xấu, hạn chế rủi ro xảy ra trong hoạt động tín dụng là mục tiêu cao nhất BIDV chi nhánh Bắc Ninh đặt ra trong giai đoạn này.Với những lý do trên, và từ thực tế làm việc tại BIDV Bắc Ninh, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh” để nghiên cứu. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC BẢNG .vi DANH MỤCSƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN SỞ LUẬN THỰC TIỄN 2.1 sở luận .4 2.1.1 Các khái niệm liên quan 2.1.2 Đặc điểm vai trò quản rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 14 2.1.3 Nội dung quản rủi ro tín dụng NHTM 16 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản rủi ro tín dụng 30 2.2 sở thực tiễn .34 2.2.1 Kinh nghiệm quản rủi ro tín dụng ngân hàng giới 34 2.2.2 Bài học đối kinh nghiệm ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh 36 2.2.3 Các cơng trình nghiên cứu liên quan .37 PHẦN ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .39 i 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .39 3.1.1 Một số đặc điểm tỉnh Bắc Ninh .39 3.1.2 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh 41 3.2 Phương pháp nghiên cứu 44 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin, liệu 44 3.2.2 Phương pháp xử tài liệu .45 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 45 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 46 PHẦN KẾT QUẢ NGHÊN CỨU .47 4.1 Thực trạng quản rủi ro tín dụng bidv chi nhánh bắc ninh 47 4.1.1 Thực trạng hoạt động tín dụng BIDV chi nhánh Bắc Ninh 47 4.1.2 Thực trạng hoạt động quản rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Bắc Ninh 57 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Bắc Ninh .81 4.2.1 Yếu tố chủ quan .81 4.2.2 Yếu tố khách quan 84 4.3 Các giải pháp tăng cường quản rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Bắc Ninh .86 4.3.1 Định hướng chiến lược quản rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Bắc Ninh 86 4.3.2 Giải pháp tăng cường quản rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Bắc Ninh 87 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .104 5.1 Kết luận 104 5.2 Kiến nghị 105 5.2.1 Kiến nghị Chính phủ 105 5.2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 105 5.2.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 Phụ lục 110 ii iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt BIDV CIC DN DNNN ĐT&PT GDKH HĐQT KCN KH KHKD NHNN NHTM NQH QLKH QLRRTD RRTD TCTD TDN TMCP TNHH TSBĐ Nghĩa tiếng Việt Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu phát triển Trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước Đầu phát triển Giao dịch khách hàng Hội đồng quản trị Khu công nghiệp Khách hàng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Nợ hạn Quản khách hàng Quản rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng Tổng dư nợ Thương mại cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Tài sản bảo đảm iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Khuyến cáo mức trích lập dự phòng rủi ro cho tổ chức tín dụng 21 Bảng 3.1 Số lượng mẫu điều tra 45 Bảng 4.1 Kết tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2014-2016 49 Bảng 4.2 cấu dư nợ theo kỳ hạn vay BIDV chi nhánh Bắc Ninh 50 Bảng 4.3 cấu dư nợ theo loại tiền BIDV chi nhánh Bắc Ninh từ năm 2014-2016 51 Bảng 4.4 cấu dư nợ theo khách hàng BIDV chi nhánh Bắc Ninh từ năm 2014-2016 52 Bảng 4.4 cấu dư nợ theo ngành kinh tế BIDV chi nhánh Bắc Ninh từ năm 2014-2016 53 Bảng 4.5 Kết hoạt động kinh doanh BIDV chi nhánh Bắc Ninh 56 Bảng 4.6 Tình hình nợ hạn nợ xấu BIDV chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2014 - 2016 59 Bảng 4.7 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 2014 2016 .60 Bảng 4.8 Tình hình NQH theo nhóm nợ BIDV chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2014 - 2016 61 Bảng 4.9 Tình hình NQH theo thời gian BIDV chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2014 - 2016 63 Bảng 4.10 Tình hình NQH theo thành phần kinh tế BIDV chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2014 - 2016 63 Bảng 4.11 Tình hình NQH theo ngành kinh tế BIDV chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2014 - 2016 .64 Bảng 4.12 Những rủi ro tác động môi trường bên .67 Bảng 4.13 Rủi ro từ ý thức khách hàng vay vốn 68 Bảng 4.14 Rủi ro quản tài khách hàng 70 Bảng 4.15 Những nguyên nhân rủi ro ngân hàng 70 Bảng 4.16 Những nguyên nhân rủi ro kiểm soát khoản vay BIDV Chi nhánh Bắc Ninh 72 Bảng 4.17 Những nguyên nhân rủi ro cán làm sai 75 v Bảng 4.18 Những nguyên nhân rủi ro không thực quy chế quy trình tín dụng 76 vi DANH MỤCSƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 3.1 Mơ hình tổ chức BIDV Bắc Ninh 43 Biểu đồ 4.1 cấu dư nợ theo kỳ hạn vay BIDV chi nhánh Bắc Ninh năm 2016 .51 Biểu đồ 4.2 cấu dư nợ theo ngành kinh tế BIDV chi nhánh Bắc Ninh năm 2016 55 Biểu đồ 4.3 Tình hình nợ hạn nợ xấu BIDV chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2014 - 2016 59 Biểu đồ 4.4 Tình hình NQH theo nhóm nợ BIDV chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2014 - 2016 62 vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong kinh tế đại, lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ngân hàng ngày khẳng định vị trí quan trọng lĩnh vực kích thích phát triển tồn kinh tế quốc gia Trong đó, hoạt động Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò điều tiết, thu hút, cung cấp vốn dịch vụ ngân hàng cho phát triển kinh tế đất nước Hoạt động ngân hàng thương mại vốn chứa đựng nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng nặng nề hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu, thường đem nhiều lợi nhuận cho ngân hàng hoạt động chứa đựng nhiều phức tạp Là ngân hàng truyền thống hoạt động tốn quốc tế cung cấp sản phẩm dịch vụ, nay, thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn cấu thu nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam, u cầu tăng cường hồn thiện cơng tác quản rủi ro tín dụng vấn đề thiết yếu ảnh hưởng tới hiệu hoạt động chung Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam nói chung chi nhánh nói riêng, chi nhánh Bắc Ninh Sự cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng điều kiện môi trường kinh doanh đầy biến động phức tạp Việc cần thiết phải biện pháp linh hoạt để hạn chế rủi roquan trọng cấp thiết Cũng doanh nghiệp khác, ngân hàng gặp rủi ro bị vốn Rủi ro xảy làm cho ngân hàng tổn thất mặt tài chính, bị thua lỗ, nghiêm trọng bị phá sản Khơng làm giảm úy tín ngân hàng, tổn thất lớn nhiều so với tổn thất mặt tàirủi ro ngân hàng đặc biệt rủi ro tín dụng tầm quan trọng ảnh hưởng sâu rộng kinh tế xã hội Đây vấn đề đáng để quan tâm nghiên cứu BIDV chi nhánh Bắc Ninh bốn chi nhánh ngân hàng lớn địa bàn tỉnh Bắc Ninh, năm qua ngân hàng khác, tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh khả quản rủi ro chưa cao Điều dẫn đến nợ xấu BIDV chi nhánh Bắc Ninh tăng cách nhanh chóng Những năm gần đây, BIDV chi nhánh Bắc Ninh thực số giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng, năm 2014 tỷ lệ nợ nhóm 13,2%, tỷ lệ nợ xấu 4,46% tổng dư nợ, năm 2015 tỷ lệ nợ nhóm xu hướng giảm 9,95%, tỷ lệ nợ xấu giảm 0,22% tổng dư nợ, đến năm 2016 tỷ lệ nợ nhóm giảm 8,94%, tỷ lệ nợ xấu tăng lên khơng đáng kể 0,36% tổng dư nợ,… ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động ngân hàng Việc quản nợ xấu, hạn chế rủi ro xảy hoạt động tín dụng mục tiêu cao BIDV - chi nhánh Bắc Ninh đặt giai đoạn Với trên, từ thực tế làm việc BIDV Bắc Ninh, mạnh dạn chọn đề tài “Quản rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh” để nghiên cứu 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng quản rủi ro tín dụng, sở đưa giải pháp nhằm tăng cường quản rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở luận thực tiễn quản rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng quản rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh từ năm 2014 đến năm 2016 - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh thời gian tới 1.3 ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nghiệp vụ quản rủi ro nghiệp vụ tín dụng Ngân TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu * Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu luận thực tiễn quản rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh: - Nghiên cứu sở luận rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại - Nghiên cứu thực trạng việc quản điều hành việc quản rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh - Nghiên cứu đánh giá thực trạng rủi ro quản rủi ro tín dụng đề xuất giải pháp tăng cường quản rủi ro * Về không gian: Đề tài nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh * Về thời gian: Các thông tin, số liệu điều tra đề tài thu thập năm 2014, 2015, 2016 giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nên việc bán tài sản khó khăn (cơ quan cơng chứng không chịu công chứng hợp đồng, người mua e ngại…) Nguyên nhân tình trạng khách hàng ngại tốn chi phí nên khơng đăng ký sở hữu tài sản (đặc biệt nhà xưởng, công trình đất), ngân hàng khơng đơn đốc khách hàng hoàn thiện thủ tục tài sản bảo đảm, việc đăng ký sở hữu tài sản đất gặp nhiều khó khăn thủ tục…nên nhiều tài sản đất, đặc biệt nhà xưởng, cơng trình xây dựng đất chấp Chi nhánh chưa giấy tờ sở hữu tài sản Do hồ sơ bảo đảm tiền vay khơng đầy đủ, gây khó khăn cho trình xử tài sản thu hồi nợ Để giảm rủi ro mặt pháp lý, cần thỏa thuận việc hoàn thiện thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau dự án hoàn thành điều kiện tín dụng, đồng thời thực nghiêm túc công tác kiểm tra, liên tục rà soát hồ sơ pháp thực trạng tài sản bảo đảm Đây biện pháp nhằm san sẻ rủi ro tín dụng, thường thực loại như: bảo hiểm hoạt động cho vay, bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay, bảo hiểm tài sản cầm cố… Hiện theo quy định pháp luật tài sản dùng để cầm cố chấp vay vốn Ngân hàng suất thời gian vay vốn phải mua bảo hiểm đầy đủ Do để hạn chế rủi ro tài sản bảo đảm Ngân hàng phải yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm vật chất toàn giá trị tài sản bảo đảm cho Ngân hàng, đồng thời ký cam kết tay ba Ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm chủ sở hữu tài sản cầm cố, chấp bảo lãnh để Ngân hàng tồn quyền tốn số tiền bồi thường bảo hiểm tài sản trường hợp tài sản bảo đảm bị rủi ro vật chất để thu hồi nợ vay * Thực nghiêm túc phân loại nợ trích lập dự phòng Thực nghiêm túc phân loại nợ, tránh tình trạng kết kinh doanh mà khơng tn thủ tính xác phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Chủ động phân loại nợ theo tính chất, khả thu hồi nợ khoản vay, kiên chuyển nợ hạn trường hợp vi phạm hợp đồng tín dụng nguy gây rủi ro hạ bậc nợ, thực trích lập dự phòng nhằm bù đắp tổn thất rủi ro xảy * Đa dạng hoá phương thức cho vay + Cho vay theo hạn mức: Thường áp dụng khách hàng vay ngắn hạn quan hệ tín dụng thường xun, uy tín với Ngân hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định hiệu 98 + Cho vay đồng tài trợ: Trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng khách hàng nhu cầu vay vốn lớn, khả đáp ứng Ngân hàng không đủ hay việc tập trung mức vào khách hàng để dẫn đến rủi ro lớn khách hàng không trả nợ Thông thường trường hợp Ngân hàng liên kết tham gia thẩm định dự án góp vốn cho vay để chia sẻ rủi ro đảm bảo an tồn kinh doanh + Ngồi hình thức khác như: cho vay trả góp, cho vay uỷ thác, cho vay theo dự án đầu * Đa dạng hoá khách hàng Mở rộng cho vay thành phần kinh tế, đối tượng khách hàng, tránh việc cho vay mức khách hàng, hạn chế rủi ro tập trung khách hàng lớn gặp phải rủi ro không trả nợ Qua việc phân tích rủi ro BIDV chi nhánh Bắc Ninh ta thấy NQH tập trung với cấu lớn công nghiệp xây dựng Do cần phải biện pháp thích hợp để chuyển dịch cấu nợ, mở rộng cho vay doanh nghiệp đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ thành phần kinh tế quốc doanh * Đa dạng hoá lĩnh vực đầu Trong kinh tế thị trường, lĩnh vực kinh doanh chu kỳ tăng trưởng suy thoái Đa dạng hoá lĩnh vực đầu giúp cho Ngân hàng phân tán rủi ro tín dụng, nguồn tiền Ngân hàng đầu vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác Cụ thể: BIDV chi nhánh Bắc Ninh đặt địa bàn thuận lợi vị trí, gần khu Cơng nghiệp làng nghề kinh doanh, tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống sầm uất nhiều hộ nông dân chăn nuôi trang trại gia súc gia cầm lớn… Vì tập trung đầu vốn cho nghành sản xuất nhiều hơn, chu kỳ hoạt động kinh doanh nghành thường ngắn hạn 4.3.2.6 Tăng cường xử nợ xấu Khi rủi ro tín dụng xảy biện pháp hữu hiệu hạn chế tối đa khoản thiệt hại xảy Để công tác xử nợ xấu đạt hiệu cao cần thiết phải phân tích nguên nhân dẫn đến nợ xấu khách hàng để từ biện pháp tháo gỡ phù hợp Khi phát sinh nợ xấu với tỷ lệ cao cần thành lập Tổ xử nợ xấu Giám 99 đốc chi nhánh định, tổ không 03 thành viên bao gồm: 01 thành viên thuộc Ban giám đốc chi nhánh, 01 lãnh đạo phòng tín dụng cán tín dụng liên quan đến khách hàng nợ xấu Nhiệm vụ chủ yếu Tổ xử nợ xấu tham mưu cho lãnh đạo chi nhánh việc xử lý, thu hồi nợ, đầu lập kế hoạch, thực kế hoạch thu hồi báo cáo khoản nợ Tùy theo đối tượng khách hàng nguyên nhân dẫn đến nợ xấu chi nhánh thực biện pháp xử cụ thể sau: Theo dõi đặc biệt, tăng cường tần suất kiểm tra khách hàng tình hình tài sử dụng vốn vay; yêu cầu khách hàng báo cáo thường xuyên để nắm bắt tình hình; Hạn chế, giảm dần dư nợ đồng thời xác định lộ trình cụ thể để sở theo dõi thực hiện; Yêu cầu bổ sung, thay đổi biện pháp đảm bảo an toàn cao hơn; Dừng cấp tín dụng; Miễn giảm lãi để tăng khả thu hồi nợ; Cấu trúc lại thời gian trả nợ, chuyển đổi đồng tiền nhận nợ, giải pháp tài khác; Yêu cầu bên bảo lãnh thực nghĩa vụ trả nợ thay; Phát mại TSBĐ; Bán nợ; Nhận lại TSBĐ để trừ nợ cho khách hàng; Khởi kiện khách hàng; Các biện pháp khác phù hợp với quy định pháp luật Trong xử nợ xấu cần thực bước thận trọng, tránh tình trạng nóng vội làm phá vỡ mối quan hệ thiết lập với khách hàng đặc biệt khách hàng truyền thống Việc làm thực trạng tình hình kinh doanh, TSBĐ, thái độ khách hàngquan trọng để từ biện pháp thích hợp trì quan hệ tín dụng hay lên lộ trình thu hồi nợ bán nợ cho công ty xử nợ Thực tế cho thấy xử nợ xấu giao cho cán trực tiếp liên quan tới khoản nợ xấu hiệu tốc độ tương đối chậm mối quan hệ ràng buộc trước khiến cho cán chần chừ, thiếu kiên Do nhiệm vụ xử nợ xấu nên giao cho cán không liên quan nắm bắt tốt thơng tin khoản vay, kinh nghiệm thực tế cơng tác xử nợ xấu phát huy hiệu cao 4.3.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong kinh tế thị trường, yếu tố người xem yếu tố quan trọng, người tảng phát triển, người định đến thành bại hoạt động xảy Đối với hoạt động tín dụng, yếu tố người lại đóng vai trò quan trọng, định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh ngân hàng, để từ 100 định đến hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng Vì vậy, đề xuất chất lượng nguồn nhân lực cần phải nâng cao tập trung chủ yếu vào vấn đề sau: - Về cơng tác đào tạo: Phải kế hoạch thực triển khai liên tục chương trình đào tạo nghiệp vụ cho cán cấp để đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân thực mở rộng mạng lưới hoạt động, tránh trường hợp thiếu nguồn nhân lực dẫn đến việc sử dụng cán khơng phù hợp với trình độ chun mơn, vị trí cơng tác dồn việc q nhiều vào số cán bộ, điều dẫn đến việc cán khơng thời gian để kiểm tra quản tốt hồ sơ khoản vay Công tác đào tạo nhân quan tâm mực góp phần cho việc hạn chế Rủi ro tín dụng xảy - Về lực cơng tác: Đòi hỏi cán làm cơng tác tín dụng phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác, khả phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng - Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: Yêu cầu cán ngân hàng phải tự giác tu dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp mình, phải ý thức trách nhiệm công việc, cán trực tiếp làm cơng tác tín dụng lĩnh vực cơng tác nhạy cảm dễ bị sa ngã cám dỗ đồng tiền vật chất trước mắt Vì đòi hỏi ngân hàng phải đặc biệt trọng đến phẩm chất đạo đức người cán ngân hàng, yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro tín dụng xảy Ngồi ra, ngân hàng cần phải xây dựng sách đãi ngộ nhân thật hợp lý, thực chế tài thơng thống nhằm thu hút nhân tài trì đủ nhân lực chất lượng đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng Vì việc tăng trưởng tín dụng hàng ngày không đồng với số lượng chất lượng nhân viên tín dụng phụ trách nên dễ dẫn đến nhiều rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng Số lượng nhân viên tín dụng kinh nghiệm BIDV chi nhánh Bắc Ninh thiếu, ngân hàng thành lập lại thu hút nhân với sách đãi ngộ tốt Thực tế, để nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng xảy phận kiểm sốt nội đóng vai trò quan trọng, chất lượng kiểm tra phận kiểm soát nội đánh giá cao 101 Vì vậy, đề xuất ngân hàng cần phải quan tâm việc đào tạo chun mơn bố trí cán làm cơng tác kiểm soát nội bộ, để cán đủ khả trình độ nhận biết, phát sai phạm thiếu sót hồ sơ tín dụng phòng tín dụng, từ biện pháp phòng ngừa xử kịp thời nhằm hạn chế tối đa thiệt hại vốn cho ngân hàng 4.3.2.8 Tăng cường đầu trang thiết bị, công nghệ ngân hàng Công nghệ Ngân hàng đóng vai trò quan trọng phát triển Ngân hàng Nếu Ngân hàng không đầu mức vào việc phát triển cơng nghệ mạnh cơng nghệ Ngân hàng bị nguy bị tụt hậu Để làm việc BIDV chi nhánh Bắc Ninh cần phải thực cơng việc sau: Nhanh chóng hồn thiện việc nâng cấp chương trình đại hố tất phận nghiệp vụ phòng tín dụng, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm để quản nghiệp vụ tập trung Hồ sơ thông tin khách hàng chuẩn hoá, đồng hệ thống, việc tra cứu hồ sơ khách hàng đơn giản thuận tiện Ứng dụng cơng nghệ tính điểm tự động hệ thống INCAS để xếp hạng khách hàng, hạn chế tính chủ quan che dấu thông tin bất lợi khách hàng từ cán tín dụng Thực chương trình quản rủi ro, chiết suất số liệu từ nhiều báo cáo đa chiều phục vụ việc điều hành định phận quản nhằm nâng cao khả quản rủi ro Chi nhánh cần không ngừng nâng cấp hệ thống trang thiết bị, hệ thống mạng nội bộ; áp dụng công cụ quản trị mạng đại công nghệ an ninh bảo mật cho toàn hệ thống mạng nội Ngân hàng Thực kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ rủi ro tín dụng tồn hệ thống chi nhánh thông qua hệ thống cơng nghệ thơng tin, việc kiểm sốt tốc độ tăng trưởng tín dụng phải thực từ đầu năm, tránh tình trạng phải kìm hãm vào cuối năm tỷ lệ tăng trưởng vượt mức cho phép NHNN 102 103 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Hoạt động ngân hàng từ lâu đời với chức huy động vốn kinh tế vay, nên cơng cụ tích tụ tập trung vốn để hỗ trợ doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh, thực việc tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng chiều sâu, thực tốt việc luân chuyển vốn từ ngành tỷ suất lợi nhuận thấp sang ngành tỷ suất lợi nhuận cao Ngân hàng góp phần thu hút đẩy tiền lưu thông, chống lạm phát, ổn định tiền tệ giá cả, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp Hoạt động tín dụng hoạt động đem lại lợi nhuận nhiều cho ngân hàng Tuy nhiên, tín dụng hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro hoạt động ngân hàng Vì vậy, việc nghiên cứu chế phát sinh rủi ro tìm hiểu biện pháp nhằm hạn chế rủi ro cần thiết Từ thực trạng đó, đề tài "Quản rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh” nhiều giải vấn đề sau: Luận văn trình bày chất đặc điểm rủi ro tín dụng cần thiết phải thực công tác quản rủi ro tín dụng Phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro hoạt động tín dụng biện pháp quản rủi ro tín dụng mà NHTM áp dụng để phân tán hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Trên sở luận, luận văn sâu vào phân tích chất lượng QLRRTD Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2014 2016 cho thấy: Đã thực tốt quy trình vay tín dụng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp lớn, việc phân quyền cho vay phòng giao dịch tuân thủ theo quy định, từ giúp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng đơn vị Tỷ lệ NQH năm 2014 tỷ lệ NQH 0,41%, năm 2015 tăng lên 0,74% năm 2016 tăng lên tới 0,98% so với năm 2015 Tuy nợ hạn năm 2016 < 3% xong cảnh báo cho BIDV chi nhánh Bắc Ninh cần phải nâng cao chất lượng tín dụngphản ánh hoạt động tín dụng chiều hướng phức tạp, 104 tiềm ẩn nhiều rủi ro Từ thực tế tình hình QLRRTD Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh luận văn trình bày định hướng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh hoạt động tín dụng Đồng thời, luận văn nêu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng kiến nghị cho quan chức liên quan 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Kiến nghị Chính phủ Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng thương mại Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đòi hỏi cấp bách Nhà nước phải khơng ngừng tạo môi trường pháp lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục hồn thiện, đổi mơi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng 5.2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 5.2.2.1 Tăng cường công tác tra, kiểm sốt Thực thường xun cơng tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng ngân hàng vào quỹ đạo luật pháp Cần xây dựng phương án bổ sung hoán đổi cán tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo tính khách quan tạo mơi trường hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra trau dồi nghiệp vụ Cần phải xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuẩn nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, phẩm chất đạo đức tốt, cập nhật thơng tin sách, pháp luật, thị trường để mặt thực công tác tra, giám 105 sát hoạt động ngân hàng thương mại, mặt khác đưa nhận định, kết luận giúp ngân hàng thương mại nâng cao hiệu hoạt động 5.2.2.2 Nâng cao chất lượng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Hồn thiện hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng cần thiết chẳng hạn là: thông tin tín dụng phải bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn khách hàng Tổ chức Tín dụng, phải phân tích thơng tin tổng hợp khách hàng để lưu ý ngân hàng thương mại Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng thơng suốt, kịp thời Ngân hàng Nhà nước cần phải sách tuyển chọn đào tạo cán làm công tác quản mạng CIC không am hiểu công nghệ thông tin khai thác thông tin qua mạng cơng cụ hỗ trợ khác mà phải khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo thống kê khô khan cho ngân thương mại tham khảo 5.2.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam Trong thời đại ngày nay, muốn thành cơng kinh doanh cần thơng tin hữu ích Khi mà tính minh bạch hoạt động kinh doanh Việt Nam phổ biến u cầu thiết lập kho liệu thơng tin sử dụng cho hoạt động kinh doanh cần thiết Mặc dù năm gần Trung tâm CIC NHNN Trung tâm thông tin tín dụng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam nhiều nỗ lực tạo lập kho liệu doanh nghiệp vay vốn xây dựng đánh giá ngành sản xuất kinh doanh, làm sở phân tích tín dụng khả đáp ứng yêu cầu nhiều hạn chế Đặc biệt thơng tin tín dụng tập trung vào nội dung phản ánh, tính dự báo, đưa giải pháp phòng ngừa khơng phản ánh đặc thù tình hình kinh tế xã hội địa phương Do khả sử dụng thơng tin cho cơng tác thẩm định tín dụng chưa cao chưa đáp ứng yêu cầu phòng ngừa rủi ro Do cần tạo lập hệ thống thơng tin tín dụng tính hữu ích cao theo hướng: Dựa sở hợp tác, NHNN thực kết nối kho thông tin liệu ngân hàng để bổ sung, tăng tính đầy đủ xác kho liệu, khơng liệu khách hàng mà đánh giá dự báo ngành, làm tảng phân tích thẩm định tín dụng 106 Dựa thơng tin doanh nghiệp, ngành hàng, dự án cấp tín dụng, Trung tâm thơng tin tín dụng TMCP Đầu phát triển Việt Nam cần tổng hợp đưa đánh giá, phân tích cung cấp thơng tin hữu ích cho tồn hệ thống để sử dụng thẩm định tín dụng Kho liệu cần tính mở để khả tích hợp với kho liệu ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác cạnh tranh đặt môi trường hội nhập Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam cần thiết lập mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin giới để khai thác, mua tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu thông tin từ Chi nhánh, đặc biệt thơng tin tình hình tài chính, hoạt động cơng ty mẹ - đối tác nước doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế vốn đầu nước ngồi 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Thị Lan (2010) Nghiên cứu giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Thái Bình Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội Huỳnh Kim Trí (2012) Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh ngân hàng Công thương Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Đại học Đà Nẵng Lê Văn (2005) Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Lê Văn (2005) Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Chi nhánh Bắc Ninh (2010) Cẩm nang Tín dụng Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014) Thông số 09/2014/TT-NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007) Quản nợ xấu - Nguyên tắc Basel quản nợ xấu, Bản tin thông tin tín dụng ngân hàng trung ương, vị trí thứ xuống vị trí thứ 14 năm 2007 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007) Quyết định số 18/2007/QĐNHNN phân loại nợ hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010) Thông số 13/2010/TT/NHNN, ngày 20/05/2010 quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013) Thông số 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích , phương pháp trích lập dự 108 phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 11 Ngân hàng Thế giới (2006) Báo cáo quản trị công ty Việt Nam www.worldbank.org.vn 12 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Chi nhánh Bắc Ninh (2014) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 13 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Chi nhánh Bắc Ninh (2015) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 14 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Chi nhánh Bắc Ninh (2016) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 15 Nguyễn Đức (2011) Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam 16 Nguyễn Văn Tiến (2009) Đánh giá phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Tiến (2010) Quản trị rủi ro kinh Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Tiến (2012) Giáo trình Tiền tệ- ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 19 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2010) Luật tổ chức tín dụng 20 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2010) Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 109 PHỤ LỤC NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH PHIẾU ĐIỀU TRA Thời gian từ ngày … /… /2017 đến ngày … /… /2017 A Thông tin chung khách hàng cá nhân Họ tên: Giới tính: Tuổi: Thời gian bắt đầu giao dịch với ngân hàng BIDV: B Thông tin chung khách hàng doanh nghiệp Họ tên: Giới tính: Tuổi: Đơn vị cơng tác: Chức vụ: Thời gian bắt đầu giao dịch với ngân hàng BIDV: Loại hình doanh nghiệp: □ Doanh nghiệp TNHH □ Doanh nghiệp nhân □ Doanh nghiệp cổ phần □ Khác (Ghi rõ: …………………………………………………………………….) Lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp □ Nông lâm nghiệp thủy sản 110 □ Thương mại dịch vụ □ Công nghiệp xây dựng B/ Ý kiến khách hàng rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Bắc Ninh Lượng vốn vay khách hàng - Dư nợ DN đến ngày 31/12/2016 ………………… đồng - Tổng nợ hạn DN đến 31/12/2016:………………………đồng Rủi ro tín dụng tác động từ mơi trường bên ngồi? □ Tác động môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến kinh doanh khách hàng □ Sự biến động thị trường □ Luật văn luật chồng chéo khó thực 3 Rủi ro từ ý thức khách hàng vay vốn? □ Khách hàng cố ý không trả nợ □ Khách hàng không trả nợ Khách hàng không trả nợ do? □ Do sử dụng sai mục đích □ Kinh doanh thua lỗ □ Năng lực quản □ Do thiên tai Rủi ro quản tài doanh nghiệp? □ Quản chi phí SX chưa hiệu □ Quản dòng tiền thu- chi chưa tốt □ Quản nợ phải trả, phải thu chưa tốt □ Qản khả toán chưa hiệu □ Khả sinh lời khách hàng chưa tăng □ Chưa đánh giá thực tế lực điều hành SXKD 6 Những nguyên nhân rủi ro ngân hàng? □ Rủi ro hệ thống kiểm tra, kiểm sốt nội yếu □ Kiểm soát khoản vay chưa thường xuyên □ Do cán làm sai □ Do không thực quy chế quy trình tín dụng Kiểm soát khoản vay chưa thường xuyên? 111 □ Do thu thập, xử thông tin chưa hiệu □ Chưa trực tiếp đến kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay Do cán làm sai? □ Gia hạn, điều chỉnh vốn vay KH theo ý chủ quan □ Kéo dài thời gian thẩm định đề xuất cho vay □ Cho vay DN với nhiều vay Do khơng thực quy chế quy trình tín dụng? □ Khơng thực chấm điểm tín dụng KH □ Sai quy trình tín dụng □ Cho vay sở TSBĐ 10 Ơng/bà sẵn sàng tìm đến BIDV nhu cầu vay vốn thời gian tới? □ □ Khơng 11 Ý kiến khách hàng rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Bắc Ninh? XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG! 112 ... nhuận Ngân hàng với mức rủi ro chấp nhận 2.1.2 Đặc điểm vai trò quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.2.1 Đặc điểm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Quản lý rủi ro tín dụng. .. quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh - Nghiên cứu đánh giá thực trạng rủi ro quản lý rủi ro tín dụng đề xuất giải pháp tăng cường quản lý rủi ro. .. sở lý luận thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh từ năm 2014 đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc ninh, Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc ninh, PHẦN 1. MỞ ĐẦU, PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, Nguyên nhân khách quan, b. Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng, PHẦN 3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU, PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHÊN CỨU, Rủi ro tín dụng do nguyên nhân từ phía BIDV Chi nhánh Bắc Ninh được thể hiện qua bảng sau, Thứ hai, xây dựng được hệ thống khuôn khổ cơ chế, chính sách tín dụng khá đồng bộ, Định hướng chiến lược, tư tưởng chỉ đạo chính sách tín dụng khung và kế hoạch phát triển tín dụng đã được thể hiện trong Sổ tay tín dụng, chiến lược phát triển BIDV đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 và các kế hoạch tín dụng hàng năm; Khung chính sách tí, Trên cơ sở những quan điểm trình bày trong hội thảo về xây dựng chiến lược phát triển của BIDV, dưới góc độ của người tham gia modul quản lý rủi ro tín dụng, để triển khai có hiệu quả công tác quản lý rủi ro tín dụng trong toàn hệ thống, BIDV chi nhánh Bắ, * Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay, Cần phải xây dựng đội ngũ thanh tra, giám sát chuẩn về nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, được cập nhật thông tin về chính sách, pháp luật, thị trường để một mặt thực hiện công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các ngân, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay