Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn tỉnh hải dương

117 77 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:30

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIKhuyến nông được hình thành và phát triển gắn liền với sự phát triển của sản xuất nông nghiệp. Việt Nam là một nước nông nghiệp có nền văn minh lúa nước phát triển tương đối sớm, trải qua các thời kỳ lịch sử của các triều đại. Nhà nước Việt Nam đều có những chủ trương, chính sách về phát triển nông lâm nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân. Những chủ trương, chính sách và biện pháp đó chính là các hoạt động công tác khuyến nông (Nguyễn Thị Mai Lan, 2016).“Hoạt động khuyến nông bám sát vào mục tiêu định hướng của Trung ương, của tỉnh góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, tạo khối lượng hàng hoá phục vụ chế biến và xuất khẩu giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân, phát triển hộ nông dân sản xuất giỏi” (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, 2014).Sau nhiều năm hoạt động công tác khuyến nông ngày càng phát triển cả về tổ chức và nội dung, khuyến nông đã góp phần đáng kể vào thành tựu sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới đã được áp dụng vào sản xuất làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hàng hóa và có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tăng thu nhập cho người lao động góp phần xóa đói giảm nghèo ở nông thôn. Khuyến nông đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của nhà nông (Nguyễn Thị Mai Lan, 2016).Hiện nay Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nông sản của Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế của mình. Đời sống của đại bộ phận nông dân ngày càng được cải thiện. Có được những thành tựu này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, sự nỗ lực của hàng chục triệu hộ nông dân và đóng góp to lớn của tất cả các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, trong đó có hệ thống Khuyến nông Việt Nam nói chung, Khuyến nông Hải Dương nói riêng. Khuyến nông Hải Dương đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của nhà nông, là người thầy, người bạn thân thiết với nông dân, giúp nguời nông dân phát triển sản xuất, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống kinh tế của người nông dân cùng gặp gỡ, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển cộng đồng, góp phần tạo nên một diện mạo mới cho phát triển nông nghiệp (Trần Văn Hạnh, 2005). Đóng góp vào sự thành công của hệ thống khuyến nông không thể thiếu đội ngũ KNVCS. KNVCS là một bộ phận của hệ thống khuyến nông, bao gồm người làm công tác khuyến nông ở các xã, thôn bản và các cộng tác viên khuyến nông. Đây là đội ngũ cán bộ khuyến nông có vai trò, nhiệm vụ chính là chuyển giao TBKT trực tiếp cho bà con nông dân, người sản xuất, thực hiện các hoạt động từ nghiên cứu địa bàn, đánh giá nhu cầu, cho đến tổ chức các hoạt động, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật giúp bà con nông dân sản xuất hiệu quả (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, 2013).Đã có nhiều nghiên cứu về hoạt động khuyến nông như: Hệ thống tổ chức, dịch vụ khuyến nông, các hoạt động khuyến nông cho người nghèo, phương pháp tiếp cận, các phương pháp đào tạo, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân,… do các tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện. Qua đó các cơ quan, tổ chức đã có những đề xuất, kiến nghị nhằm giúp cho hoạt động khuyến nông hiệu quả, thiết thực hơn đối với bà con nông dân. Tuy nhiên đến nay chưa có một nghiên cứu nào đề cập, xem xét một cách có hệ thống về nâng cao năng lực cho KNVCS trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Trung tâm Khuyến nông Hải Dương, 2017).Tỉnh Hải Dương có 265 xã, phường, thị trấn, trong đó có 257 xã, phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp. Hệ thống tổ chức khuyến nông tỉnh Hải Dương được hình thành từ năm 1993 và đang trong quá trình phát triển. Toàn tỉnh có 294 cán bộ khuyến nông, trong đó KNVCS là 232 người (chiếm 78,91%) trình độ từ Trung cấp trở lên. KNVCS tỉnh Hải Dương nhiệt tình, tận tâm với công việc, tuy nhiên còn yếu về nghiệp vụ, kỹ năng, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, do đó chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất (Trung tâm Khuyến nông Hải Dương, 2017).Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của KNVCS trên địa bàn tỉnh Hải Dương, yêu cầu đặt ra là phải tiến hành nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng năng lực KNVCS, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, các yếu tố ảnh hưởng, từ đó xây dựng những giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực hệ thống KNVCS. Nhằm góp phần giải quyết vấn đề này, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ Khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. ... trạng lực, giải pháp nâng cao lực cho đội ngũ Khuyến nông viên sở địa bàn tỉnh Hải Dương năm qua, nghiên cứu đề xuất định hướng số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao lực làm việc cho đội ngũ Khuyến nông. .. 85 4.4.3 Các giải pháp chủ yếu nâng cao lực khuyến nông viên sở tỉnh Hải Dương 86 4.4.3 Các giải pháp chủ yếu nâng cao lực khuyến nông viên sở tỉnh Hải Dương 86 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ... viên sở địa bàn tỉnh Hải Dương 69 4.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ KHUYẾN NÔNG VIÊN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 77 4.3.1 Bản thân khuyến nông viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn tỉnh hải dương, Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay