Dẫn luận ngôn ngữ ÂM TỐ file ppt (FULL)

29 42 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:30

ÂM TỐ GV: Hồng Kim Oanh Nhóm thực hiện: Nhóm - T5 - Năm học 2016 - 2017 ÂM TỐ KHÁI NIỆM VỀ ÂM TỐ NGUYÊN ÂM PHÂN LOẠI & MIÊU TẢ PHỤ ÂM Ý NGHĨA BÁN ÂM KHÁI NIỆM VỀ ÂM TỐÂm tố (sound) đơn vị âm nhỏ lời nói, tách mặt cấu âm – thính giác, đồng chất khoảng thời gian định thường ứng với âm vị VD: Âm tiết “ta” có âm tố, “tơi” có âm tố  Số lượng âm tố vô hạn  Âm tố ghi vào hai kí hiệu [ ] VD: Âm tố [a], [b], [c], v.v… (P.156 – DLNNH NTG) PHÂN LOẠI & MIÊU TẢ  Dựa theo cách thoát luồng âm khơng khí phát âm, âm tố thường phân làm hai loại chính: Ngun Âm (vowel) và Phụ Âm (consonant)  Ngồi ra, có loại mang tính chất trung gian: bán nguyên âm hay bán phụ âm NGUYÊN ÂM (VOWEL) [a], [i], [u], [e], [o],  ĐẶC TRƯNG CHUNG  Về chất âm học:  Nguyên âm cấu tạo nên  Nó có đường cong biểu diễn tuần hồn  Về mặt cấu âm:  Nguyên âm tạo nên luồng tự (P.156 )  XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN ÂM  Lưỡi cao hay thấp miệng mở hay khép  Lưỡi trước hay sau  Môi tròn hay dẹt (P.157 )  PHÂN LOẠI NGUYÊN ÂM  Có cách phân loại nguyên âm:  Vị trí lưỡi  Độ mở miệng  Hình dáng mơi  Ngồi số cách phân loại khác theo: trường độ; tính cố định/khơng cố định âm sắc tính chất mũi hóa (P.157  P.158)  Theo vị trí lưỡi: Có thể chia nguyên âm thành ba dòng: trước – – sau  Nguyên âm dòng trước: [i], [e],… VD: chi, nhé,  Nguyên âm dòng giữa: [ơ], [a]… VD: cha, bơ,  Nguyên âm dòng sau: [u], [o],… VD: cố, ngã,  Theo độ mở miệng : Các nguyên âm phân thành nguyên âm có độ mở rộng – hẹp  Nguyên âm có độ mở hẹp: [i], [u], VD: bí, củ,…  Ngun âm có độ mở trung bình: [e], [o], VD: me, nho,…  Nguyên âm có độ mở rộng: [a], [ă], VD: ta, ăn, cá,… PHỤ ÂM (CONSONANT [b], [m], [n], ) [p], [r],  ĐẶC TRƯNG CHUNG  Về chất âm học:  Phụ âm thường tạo nên tần số không ổn định  Âm phát tiếng động, tiếng ồn  Về mặt cấu âm:  Khi phát âm phụ âm, máy phát âm làm việc khơng điều hòa, căng chùng  Luồng khơng khí thường có cường độ mạnh phát âm nguyên âm  XÁC ĐỊNH CÁC PHỤ ÂM  Phụ âm tiếng động cấu tạo cản trở khơng khí lối  Miêu tả phụ âm xác định âm theo tiêu chuẩn:  Phương thức cấu âm  Vị trí cấu âm  PHÂN LOẠI PHỤ ÂM PHỤ ÂM PHƯƠNG THỨC CẤU ÂM VỊ TRÍ CẤU ÂM ĐẶC TRƯNG ÂM HỌC  Theo phương thức cấu âm: (P.166  P.171) Phân Loại: VD: [t], [d], [g], Phân Loại: Phân loại: Âm mũi - Âm rít [k], Âm tắc - -Âm Âmrung vang - Âm khơng rít - -Âm Âmvỗ ồn PHƯƠNG VD: [m], [n], [ŋ] THỨC CẤU Âm xát Phân Loại: VD: Oan Âm rung ÂM Phân loại: Âm bên nửa xát [wan], red, - Âm vô -[f], Âm bên xát VD: [v], [z], thing Âm bên - Âm hữu VD: R [θɪŋ], tiếng Việt  Theo vị trí cấu âm: Lưỡi - Răng (P.171  P.175) Vd: [p],[b], Lưỡi – Lợi Âm đầu lưỡi [m], Môi - Môi Lưỡi – Ngạc Âm môi Mơi - Răng VỊ TRÍ CẤU ÂM Âm hầu Vd: [f],[v], Âm ngạc Âm yết hầu CẤU ÂM BỔ SUNG HIỆN TƯỢNG BẬT HƠI NGẠC HÓA YẾT HẦU HĨA (P.175  P.177) MẠC HĨA MƠI HĨA  Theo đặc trưng âm học: Âm vang Âm ồn ĐẶC TRƯNG ÂM HỌC Âm hữu Âm vô  MIÊU TẢ MỘT PHỤ ÂM  Đó việc nhận xét hai mặt phương thức cấu âm vị trí cấu âm xác định xem âm xét thuộc nhóm phụ âm nào, có tượng kèm theo (P.178 ) NỘI DUNG | NGUYÊN ÂM | PHỤ ÂM BÁN ÂM [-u] ngắn, [-i] ngắn, Âm tố Bán âm  Những âm tố có đăc điêm giống nguyên âm măt cấu tạo (cách phát âm, cách thể kí hiệu) thường kèm, thân không tạo thành âm tiết  Nói cách khác chúng giống phụ âm măt chức Nên gọi là bán nguyên âm hay bán phụ âm Ý NGHĨA SỰ PHÂN LOẠI ÂM TỐ VỀ MẶT CẤU ÂMÂM HỌC  Nghiên phương âmngữ, học  Nghiên cứu cấuâm âmtrên để dạy họcdiện ngoại xáctiếng địnhcho đặcphim điểmtừ âm ngữ tố tiếp, lồng ngôn nàycách sangtrực ngôn ngữ không thông động máy phát khác (làm choqua âmhoạt củacủa lời dịch khớp vớiâm cấuVì âm giúp đọcmàn có cảm nhận củachúng diễn viên đangngười nói ảnh),v.v xác mặt âm ngôn ngữ QUESTION SỰ Khái KHÁC niệmNHAU ÂM GIỮA TỐNGUYÊN ÂM TỐÂM VÀ PHỤ phânÂM làmVỀ BẢN loại? CHẤT (DON’T ÂM HỌC LOOK LÀ GÌ? INTO YOUR BOOK – PLEASE PLAY FAIR)  ÂM TỐ (sound) làÂM đơn vị âm nhỏ lời nói, có NGUYÊN PHỤcủaÂM thể tách mặt cấu âm – thính giác, đồng chất khoảng thờicấu giantạo nhấtnên, định thường ứngvề vớicơ âmlàvị.tiếng Do Phụ âm  lượng âm tố vơ hạn cóSốđường cong biểu diễn động, có đường cong  ÂM TỐ chia làm loại chính: ÂM &tuần PHỤ ÂM, tuần hồn biểuNGUN diễn khơng ngồi ra, có loại mang tính chất trung gian BÁN ÂM (bán hoàn nguyên âm hay bán phụ âm) THANKS FOR YOUR ATTENTION! .. .ÂM TỐ KHÁI NIỆM VỀ ÂM TỐ NGUYÊN ÂM PHÂN LOẠI & MIÊU TẢ PHỤ ÂM Ý NGHĨA BÁN ÂM KHÁI NIỆM VỀ ÂM TỐ  Âm tố (sound) đơn vị âm nhỏ lời nói, tách mặt cấu âm – thính giác, đồng... loại: Âm mũi - Âm rít [k], Âm tắc - -Âm Âmrung vang - Âm khơng rít - -Âm Âmvỗ ồn PHƯƠNG VD: [m], [n], [ŋ] THỨC CẤU Âm xát Phân Loại: VD: Oan Âm rung ÂM Phân loại: Âm bên nửa xát [wan], red, - Âm. .. chất khoảng thời gian định thường ứng với âm vị VD: Âm tiết “ta” có âm tố, “tơi” có âm tố  Số lượng âm tố vô hạn  Âm tố ghi vào hai kí hiệu [ ] VD: Âm tố [a], [b], [c], v.v… (P.156 – DLNNH NTG)
- Xem thêm -

Xem thêm: Dẫn luận ngôn ngữ ÂM TỐ file ppt (FULL), Dẫn luận ngôn ngữ ÂM TỐ file ppt (FULL)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay