Dẫn luận ngôn ngữ ÂM TỐ file ppt (FULL)

29 64 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:30

.. .ÂM TỐ KHÁI NIỆM VỀ ÂM TỐ NGUYÊN ÂM PHÂN LOẠI & MIÊU TẢ PHỤ ÂM Ý NGHĨA BÁN ÂM KHÁI NIỆM VỀ ÂM TỐ  Âm tố (sound) đơn vị âm nhỏ lời nói, tách mặt cấu âm – thính giác, đồng... loại: Âm mũi - Âm rít [k], Âm tắc - -Âm Âmrung vang - Âm khơng rít - -Âm Âmvỗ ồn PHƯƠNG VD: [m], [n], [ŋ] THỨC CẤU Âm xát Phân Loại: VD: Oan Âm rung ÂM Phân loại: Âm bên nửa xát [wan], red, - Âm. .. chất khoảng thời gian định thường ứng với âm vị VD: Âm tiết “ta” có âm tố, “tơi” có âm tố  Số lượng âm tố vô hạn  Âm tố ghi vào hai kí hiệu [ ] VD: Âm tố [a], [b], [c], v.v… (P.156 – DLNNH NTG)
- Xem thêm -

Xem thêm: Dẫn luận ngôn ngữ ÂM TỐ file ppt (FULL), Dẫn luận ngôn ngữ ÂM TỐ file ppt (FULL)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay