Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện nông cống, tỉnh thanh hóa

145 21 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:28

PHẦN 1.MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨUTrong những năm gần đây sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Cùng với các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch thì nông nghiệp đã góp một phần không nhỏ trong sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đang dần được nâng cao và cải thiện trong những năm gần đây.Tuy nhiên, nông nghiệp nước ta còn bộc lộ nhiều hạn chế và không bền vững do mức độ cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt nguồn lực hiện có, quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún. Vì vậy để phát triển sản xuất nông nghiệp cần phải có những định hướng mới hơn để nâng cao được chất lượng cuộc sống người dân cũng như tăng tỉ trọng GDP của đất nước. Với xu hướng hội nhập và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, thời gian qua Việt Nam đã và đang có những bước tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường (tăng trưởng xanh). Cùng với đó, Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với một tình hình chung, đó là các thách thức do hậu quả của các cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội xảy ra liên tiếp. Đồng thời, bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt. Đứng trước những thách thức này, Tăng trưởng xanh được coi là một chương trình toàn diện, tạo ra hướng tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế, hướng tới phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, nuôi dưỡng cuộc sống của con người và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Chính vì vậy nhiều quốc gia trên thế giới đang tiếp cận theo xu hướng mới này nhằm hướng tới phát triển bền vững.Tại Việt Nam, thời gian qua, Chính phủ cũng đã hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh thông qua phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, kế hoạch quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 20142020. Trong đó, nhấn mạnh quan điểm Tăng trưởng xanh là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Ngoài ra, chiến lược cũng xác định mục tiêu Khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị tăng cao, hạn chế, tiến tới xóa bỏ những ngành sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện phát triển các ngành sản xuất xanh mới. Có thể nói, đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để các ngành kinh tế phát triển hướng đến tăng trưởng xanh. Điều này đã làm cho nông nghiệp phát triển theo một xu hướng hoàn toàn mới, vừa nâng cao được giá trị sản phẩm tạo ra, vừa đảm bảo chất lượng môi trường trong quá trình sản xuất.Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cơ bản đang là huyện thuần nông, công nghiệp, dịch vụ đang dần phát triển. Nhằm triển khai kế hoạch hành động Quốc gia theo hướng tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020 của Thủ Tướng chính phủ theo quyết định số 403QĐTTg ngày 2032014, quyết định 4162QĐUBND về phê duyệt đề cương kế hoạch hành động và Quyết định số 359QĐUBND ngày 28012016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, huyện Nông Cống đã và đang tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm hướng tới tăng trưởng xanh trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Mặc dù vậy, việc phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện theo định hướng tăng trưởng xanh cũng gặp rất nhiều khó khăn thách thức do thói quen canh tác không khoa học, lạm dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật trong trồng trọt, việc quản lý chất lượng đầu vào của ngành chăn nuôi còn hạn chế, ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Mặt khác việc tiếp cận mục tiêu tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện mới chỉ diễn ra trong thời gian ngắn gây khó khăn trong công tác triển khai thực hiện. Vì vậy, làm thế nào để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo định hướng tăng trưởng xanh là vấn đề đã và đang thu hút sự quan tâm của các cấp các ngành trong huyện. Chính vì vậy tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa” để góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả.1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1.2.1. Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thểGóp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh.Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện trong thời gian tới. ... 4.4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NƠNG CỐNG, TỈNH THANH HĨA 106 4.4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG... trạng phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa; từ đề xuất giải pháp nhằm tăng cường phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng. .. hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện nông cống, tỉnh thanh hóa, Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện nông cống, tỉnh thanh hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay