Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh

122 111 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:27

PHẦN 1.MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀITrong nền kinh tế thị trường với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và khoa học công nghệ. Cùng với xu thế toàn cầu hóa, hội nhập để phát triển. Sản xuất vì vậy cần phải liên tục đổi mới và áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất vào sản xuất. Việt Nam là một n¬ước có lợi thế về phát triển nông nghiệp nhưng trình độ kỹ thuật và nhận thức của người dân về sản xuất hàng hóa, thị trường sản xuất còn rất hạn chế do vậy vai trò của khuyến nông để truyền tải những tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thông tin, kiến thức mới nhất vào sản xuất là yêu cầu hết sức cần thiết.Khuyến nông với vai trò của mình là khuyến khích và phát triển sản xuất bằng các hình thức là chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo tập huấn để hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp.Vì vậy công tác khuyến nông là một trong những hoạt động đ¬ược Đảng và Nhà n¬ước ta rất quan tâm và chú trọng đầu t¬ư phát triển trong thời gian gần đây. Tuy nhiên hiệu quả của công tác khuyến nông còn chưa tương xứng với tiềm năng và quy mô của nền sản xuất nông nghiệp nước ta.Vì vậy hoạt động Khuyến nông cần có giải pháp để phát triển về chiều sâu và thể hiện vai trò lớn hơn nữa.Hoạt động khuyến nông tại Thuận Thành những năm qua đã góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại địa phương, thay đổi phương pháp canh tác truyền thống giúp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp; trong sản xuất lúa cơ cấu lúa lai, lúa chất lượng cao hàng vụ chiếm tới trên 30% diện tích, ở vụ xuân những năm từ 20132015 còn chiếm tới 50% diện tích. Thêm nhiều đối tượng vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất như: Bò sữa, Hươu, Nhím, Baba, …; các phương pháp canh tác mới được đưa vào sản xuất và đã được áp dụng phổ biến như: Phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp, gieo thẳng, làm mạ khay…Hoạt động Khuyến nông tại huyện Thuận Thành đã hình thành và phát triển với trên mười năm hoạt động, đã có nhiều đóng góp trong thúc đẩy phát triển sản xuất của địa phương. Tuy vậy trong giai đoạn hiện nay nhu cầu sản xuất yêu cầu sản phẩm sạch, an toàn, quy mô lớn, áp dụng cơ giới hóa, liên kết sản xuất và xuất khẩu liệu rằng các giải pháp khuyến nông cũ có còn phù hợp? Hay nói cách khác khuyến nông tại huyện cần phải đổi mới như thế nào để bắt kịp được xu hướng của thị trường góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp địa phương phát triển?Khuyến nông cần phải là cầu nối là mắt xích quan trọng gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ người sản xuất không những về kỹ thuật sản xuất, định hướng cho họ sản xuất những sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao mà cả về xây dựng thương hiệu sản phẩm, liên kết sản xuất với nhau và với các tổ chức kinh doanh nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương phù hợp với xu hướng thị trường, đáp ứng tốt thị yếu của người tiêu dùng, từng bước đưa sản xuất nông nghiệp là ngành kinh tế hàng hóa có giá trị kinh tế cao.Do vậy việc nghiên cứu để tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác khuyến nông là một yêu cầu cấp bách đặt ra. Xuất phát từ những lý do nêu trên chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông tại huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh”.1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI1.2.1. Mục tiêu chungTrên cơ sở đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động khuyến nông và tìm hiểu các giải pháp nâng cao hiệu quả khuyến nông đã và đang triển khai trên địa bàn huyện, đề tài hướng tới đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông huyện Thuận Thành.1.2.2. Mục tiêu cụ thể Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về khuyến nông, hoạt động khuyến nông, hiệu quả của hoat động khuyến nông, và các giải pháp nâng cao hiệu quả khuyến nông; Đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông của huyện Thuận Thành; Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động khuyến nông và các giải pháp nâng cao hiệu quả khuyến nông tại huyện Thuận Thành;Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động Khuyến nôngtại huyện Thuận Thành trong thời gian tới.1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨUĐể đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, đề tài cần phải giải quyết được những câu hỏi sau: Các giải pháp nào đang được triển khai để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông của huyện, hiệu quả các giải pháp đó như thế nào? Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động khuyến nông và việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả khuyến nông tại huyện Thuận Thành là gì? Những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông tại Thuận Thành? 1.4.ĐỐI T¬ƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU1.4.1. Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của đề tài là hiệu quả của năm hoạt động khuyến nông do trạm khuyến nông huyện Thuận Thành tổ chức bao gồm: (1) Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; (2)Thông tin tuyên truyền; (3)Trình diễn và nhân rộng mô hình; (4)Tư vấn và dịch vụ khuyến nông; (5) Hợp tác quốc tế về khuyến nông. Ngoài ra đề tài tìm hiểu các giải pháp đang có tại huyện nhằm nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông.Chủ thể nghiên cứu là các đối tượng hưởng lợi các hoạt động khuyến nông nhà nước: Hộ nông dân,chủ trang trại, các nhóm nông hộ; cán bộ khuyến nông và chính quyền địa phương.1.4.2. Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Giới hạn phân tích các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông chính thống tại trạm khuyến nông huyện Thuận Thành. Tập trung đánh giá hiệu quả của một số hoạt động khuyến nông chính tại địa phương là: Đào tạo tập huấn, thông tin tuyên truyền, xây dựng mô hình trình diễn, tư vấn và dịch vụ khuyến nông, hợp tác quốc tế về khuyến nông. Trong đó, đề tài đứng trên quan điểm của người hưởng lợi từ các hoạt động khuyến nông để phân tích. Về không gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện thuận thành tỉnh Bắc Ninh. Tập trung chọn điểm điều tra tại 3 xã: Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Ninh Xá. Về thời gian:Thời gian thực hiện đề tài từ 092016 đến 092017. Các số liệu sử dụng trong đề tài từ năm 2013 đến 2016. 1.5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về khuyến nông, hoạt động khuyến nông, hiệu quả của hoat động khuyến nông, các giải pháp nâng cao hiệu quả khuyến nông; Đánh giá được thực trạng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông tại huyện Thuận Thành. Đề xuất một số giải pháp đối với địa phương để nâng cao hiệu quả của công tác khuyến nông trên địa bàn huyện. ... tiễn khuyến nông, hoạt động khuyến nông, hiệu hoat động khuyến nông, giải pháp nâng cao hiệu khuyến nông; - Đánh giá hiệu hoạt động khuyến nông giải pháp nâng cao hiệu hoạt động khuyến nông huyện. .. tiễn khuyến nông, hoạt động khuyến nông, hiệu hoat động khuyến nông, giải pháp nâng cao hiệu khuyến nông; - Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động khuyến nông huyện Thuận Thành. .. huyện Thuận Thành; - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động khuyến nông giải pháp nâng cao hiệu khuyến nông huyện Thuận Thành; - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Khuyến nôngtại huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh, Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh, PHẦN 2.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄNVỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG, Đổi mới phương pháp khuyến nông là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện hoạt động khuyến nông những năm qua (Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên, 2015). Trong đó, t, PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay