Cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

96 93 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:16

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIHiện nay với sự phát triển ngày càng cao của ngành công nghiệp, dịch vụ thì ngành nông nghiệp đang dần chuyển dịch theo cơ cấu giảm dần. Tuy nhiên nông nghiệp có vai trò hết sức quan trọng đối với nông thôn cũng như nền kinh tế quốc dân, là nền tảng góp phần phát triển và ổn định kinh tế xã hội. Để nền nông nghiệp được đẩy mạnh, phát triển hơn nữa thì cần phải đưa khoa học công nghệ, kỹ thuật vào trong sản xuất. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay, công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn được coi là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi nước ta đang nỗ lực tập trung triển khai quá trình nông thôn mới. Quá trình đó không thể không nhắc đến cơ giới hóa nông nghiệp. Cơ giới hóa nông nghiệp là một trong những thành tựu vĩ đại của thế kỷ 20, là yếu tố tác động trực tiếp đến việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Cơ giới hóa đóng vai trò quyết định trong sản xuất nông nghiệp như giảm lao động thủ công, lao động nặng nhọc và giảm tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho cây trồng phát triển..., làm tăng năng suất và chất lượng. Cơ giới hóa được thực hiện bằng công nghệ cao đã tạo ra những giá trị to lớn trong sản xuất thông qua việc sử dụng có hiệu quả hơn về lao động, kịp thời của các hoạt động và quản lý đầu vào hiệu quả hơn, với trọng tâm là năng suất cao bền vững. Trong lịch sử hiện đại máy móc được sản xuất giúp con người tăng năng lực và đạt các tiêu chuẩn hóa các hoạt động đánh giá thông qua việc nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, đó chính là chìa khóa của cơ giới hóa nông nghiệp. Trong xu thế hội nhập kinh tế của nước ta đặt ra câu hỏi lớn là làm thế nào để nâng cao chất lượng, giá cả hợp lý và sản xuất có hiệu quả là rất có ý nghĩa trong lĩnh vực trồng trọt. Chính vì vậy cần đẩy nhanh việc nâng cao năng suất, hiệu quả lao động. Để làm được điều này thì Nhà nước cần phải giải quyết hàng loạt các vấn đề có liên quan trực tiếp hay gián tiếp về đầu tư vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ giới hóa, các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy chế tạo máy nông nghiệp, hỗ trợ nông dân hay doanh nghiệp đầu tư máy móc phục vụ sản xuất… Trên thực tế vấn đề cơ giới hóa trong nông nghiệp đang ngày càng được đẩy mạnh, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế như diện tích đất canh tác còn manh mún, nhỏ lẻ, hệ thống thủy lợi tưới tiêu chưa hợp lý…. Trong những năm qua tại nhiều địa phương đã mạnh dạn đưa công nghệ, máy móc vào các khâu trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong trồng trọt. Điều này mang lại lợi ích lớn cho nông dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho người nông dân thâm canh tăng vụ, nâng cao giá trị sản xuất cây trồng. Bắc Ninh đến nay đã bước đầu hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hạ tầng phục vụ sản xuất như hệ thống đê điều, hệ thống tưới tiêu, công tác dồn điền đổi thửa cơ bản được hoàn thành, góp phần không nhỏ trong việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại. Nông nghiệp các địa phương trong tỉnh cũng đang dần có sự chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: vùng rau xanh 300 triệuhanăm, thị xã Từ Sơn, các huyện Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh; vùng hành tỏi 150 triệuha tại huyện Gia Bình, Lương Tài; vùng cà rốt 120 triệuha tại Gia Bình, Lương Tài; vùng khoai tây từ 7090 triệuha tại Quế Võ, Yên Phong; vùng bí xanh, bí đỏ 6070 triệuha tại Lương Tài, Gia Bình. Tuy nhiên hiện nay Tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh, lao động nông nghiệp trong những năm gần đây có xu hướng giảm mạnh. Điều này đặt ra cho ngành nông nghiệp tỉnh bài toán làm thế nào để sản xuất đạt hiệu quả cao trong tình trạng lao động ngày càng ít đi. Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng đã góp phần đem lại sức sống mới cho sản xuất. Quế Võ là huyện thuôc tỉnh Bắc Ninh, diện tích canh tác đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp bởi hiện nay sự phát triển của các khu công nghiệp ngày càng mạnh mẽ, các khu đô thị được xây dựng nhiều hơn. Tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ ngày càng lớn. Chính vì vậy mà yêu cầu cấp thiết đặt ra là ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất, trồng trọt nhằm làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp cũng như hiệu quả lao động, đảm bảo nguồn an ninh lương thực của địa phương. Trong thời gian vừa qua Huyện cũng đã có những chủ trương để hỗ trợ người dân đưa máy móc vào trong lĩnh vực trồng trọt, cũng như cơ bản thực hiện công tác dồn điền đổi thửa. Ngoài ra nhiều hộ nông dân cũng đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Tuy nhiên việc ứng dụng này còn gặp nhiều hạn chế và chưa được mở rộng. Xuất phát từ thực tiễn trên tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh” ... nghiệm giới hóa lĩnh vực trồng trọt giới Việt Nam nào? Thực trạng giới hóa lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh năm qua nào? Cơ giới hóa lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ,. .. trạng giới hóa lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến giới hóa lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Đề xuất giải pháp đẩy mạnh giới. .. đẩy mạnh giới hóa lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (1) Thế giới hóa lĩnh vực trồng trọt? Cơ giới hóa lĩnh vực trồng (2) (3) (4) (5) trọt bao gồm nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh, Cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh, PHẦN 1. MỞ ĐẦU, PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Xử lý tài liệu thứ cấp: Tổng hợp đối chiếu, so sánh để chọn ra những thông tin phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài., PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, Chính vì lực lượng lao động trong trồng trọt có trình độ còn thấp, khả năng vận hành hay sửa chữa máy móc khi có sự cố còn nhiều hạn chế nên trong những năm tới huyện Quế Võ cần chú trọng trong việc tập huấn kĩ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng được , PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay