Cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

96 69 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 09:16

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIHiện nay với sự phát triển ngày càng cao của ngành công nghiệp, dịch vụ thì ngành nông nghiệp đang dần chuyển dịch theo cơ cấu giảm dần. Tuy nhiên nông nghiệp có vai trò hết sức quan trọng đối với nông thôn cũng như nền kinh tế quốc dân, là nền tảng góp phần phát triển và ổn định kinh tế xã hội. Để nền nông nghiệp được đẩy mạnh, phát triển hơn nữa thì cần phải đưa khoa học công nghệ, kỹ thuật vào trong sản xuất. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay, công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn được coi là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi nước ta đang nỗ lực tập trung triển khai quá trình nông thôn mới. Quá trình đó không thể không nhắc đến cơ giới hóa nông nghiệp. Cơ giới hóa nông nghiệp là một trong những thành tựu vĩ đại của thế kỷ 20, là yếu tố tác động trực tiếp đến việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Cơ giới hóa đóng vai trò quyết định trong sản xuất nông nghiệp như giảm lao động thủ công, lao động nặng nhọc và giảm tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho cây trồng phát triển..., làm tăng năng suất và chất lượng. Cơ giới hóa được thực hiện bằng công nghệ cao đã tạo ra những giá trị to lớn trong sản xuất thông qua việc sử dụng có hiệu quả hơn về lao động, kịp thời của các hoạt động và quản lý đầu vào hiệu quả hơn, với trọng tâm là năng suất cao bền vững. Trong lịch sử hiện đại máy móc được sản xuất giúp con người tăng năng lực và đạt các tiêu chuẩn hóa các hoạt động đánh giá thông qua việc nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, đó chính là chìa khóa của cơ giới hóa nông nghiệp. Trong xu thế hội nhập kinh tế của nước ta đặt ra câu hỏi lớn là làm thế nào để nâng cao chất lượng, giá cả hợp lý và sản xuất có hiệu quả là rất có ý nghĩa trong lĩnh vực trồng trọt. Chính vì vậy cần đẩy nhanh việc nâng cao năng suất, hiệu quả lao động. Để làm được điều này thì Nhà nước cần phải giải quyết hàng loạt các vấn đề có liên quan trực tiếp hay gián tiếp về đầu tư vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ giới hóa, các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy chế tạo máy nông nghiệp, hỗ trợ nông dân hay doanh nghiệp đầu tư máy móc phục vụ sản xuất… Trên thực tế vấn đề cơ giới hóa trong nông nghiệp đang ngày càng được đẩy mạnh, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế như diện tích đất canh tác còn manh mún, nhỏ lẻ, hệ thống thủy lợi tưới tiêu chưa hợp lý…. Trong những năm qua tại nhiều địa phương đã mạnh dạn đưa công nghệ, máy móc vào các khâu trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong trồng trọt. Điều này mang lại lợi ích lớn cho nông dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho người nông dân thâm canh tăng vụ, nâng cao giá trị sản xuất cây trồng. Bắc Ninh đến nay đã bước đầu hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hạ tầng phục vụ sản xuất như hệ thống đê điều, hệ thống tưới tiêu, công tác dồn điền đổi thửa cơ bản được hoàn thành, góp phần không nhỏ trong việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại. Nông nghiệp các địa phương trong tỉnh cũng đang dần có sự chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: vùng rau xanh 300 triệuhanăm, thị xã Từ Sơn, các huyện Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh; vùng hành tỏi 150 triệuha tại huyện Gia Bình, Lương Tài; vùng cà rốt 120 triệuha tại Gia Bình, Lương Tài; vùng khoai tây từ 7090 triệuha tại Quế Võ, Yên Phong; vùng bí xanh, bí đỏ 6070 triệuha tại Lương Tài, Gia Bình. Tuy nhiên hiện nay Tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh, lao động nông nghiệp trong những năm gần đây có xu hướng giảm mạnh. Điều này đặt ra cho ngành nông nghiệp tỉnh bài toán làm thế nào để sản xuất đạt hiệu quả cao trong tình trạng lao động ngày càng ít đi. Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng đã góp phần đem lại sức sống mới cho sản xuất. Quế Võ là huyện thuôc tỉnh Bắc Ninh, diện tích canh tác đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp bởi hiện nay sự phát triển của các khu công nghiệp ngày càng mạnh mẽ, các khu đô thị được xây dựng nhiều hơn. Tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ ngày càng lớn. Chính vì vậy mà yêu cầu cấp thiết đặt ra là ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất, trồng trọt nhằm làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp cũng như hiệu quả lao động, đảm bảo nguồn an ninh lương thực của địa phương. Trong thời gian vừa qua Huyện cũng đã có những chủ trương để hỗ trợ người dân đưa máy móc vào trong lĩnh vực trồng trọt, cũng như cơ bản thực hiện công tác dồn điền đổi thửa. Ngoài ra nhiều hộ nông dân cũng đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Tuy nhiên việc ứng dụng này còn gặp nhiều hạn chế và chưa được mở rộng. Xuất phát từ thực tiễn trên tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh” MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BQ Bình quân BVTV Bảo vệ thực vật CC cấu CGH giới hóa CNTT Cơng nghệ thơng tin ĐVT Đơn vị tính FDI Foreign Direct Investment: Đầu tư trực tiếp nước GDP Gross Domestic Product: Tổng sản phẩm nội địa GDP/PPP Tổng sản phẩm quốc nội theo sức mua tương đương GRDP Tổng sản phẩm GTSX Giá trị sản xuất HTX Hợp tác xã IFMC Tổ hợp giới hóa nơng nghiệp tổng hợp IPSARD Viện sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn NN & PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn PTNT Phát triển nông thôn R&D Research and Development: Nghiên cứu phát triển RDA Rural Development Aministration: Cục quản lý phát triển nông thôn RPC Rice Processing Combination: Tổ hợp chế biến lúa gạo SXNN Sản xuất nông nghiệp THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HỘP TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Chinh Tên luận văn: “Cơ giới hóa lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh” Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 sở đào tạo: Học viện nông nghiệp Việt Nam Kết nghiên cứu Quếhuyện lớn tỉnh Bắc Ninh với diện tích 170km2, dân số tính đến 31/12/2015 160 nghìn người, Quế đầy đủ tiềm mạnh phát triển kinh tế - xã hội Theo Quy hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 huyện đạt 10,5%/năm; giai đoạn 2021-2030 đạt từ 9,5%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 3.230 USD đến năm 2030 đạt 10.390 USD Đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại hình thành thị xã, bổ trợ trực tiếp cho đô thị lõi (Bắc Ninh- Tiên Du- Từ Sơn), từ tạo điều kiện thuận lợi để Quế Võ phát triển dich vụ khu công nghiệp đô thị, tạo hội trở thành cầu nối liên kết sản xuất phát triển công nghệ cao công nghệ vùng, khu vực tương lai Trong phát triển chung, Huyện ưu tiên phát triển nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hố, ứng dụng công nghệ cao, tạo đột phá suất, chất lượng đạt hiệu kinh tế cao, tăng giá trị kinh tế đơn vị diện tích đất, xây dựng vùng sản xuất hàng hoá tập trung sở khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Tuy nhiên để nông nghiệp phát triển cách mạnh mẽ hiệu cần phải giới hóa Trên thực tế, thực trạng giới hóa nơng nghiệp, đặc biệt trồng trọt địa bàn huyện thời gian qua gặp nhiều hạn chế từ cơng tác quy hoạch, hỗ trợ nguồn vốn, hạ tầng nông thôn tới kĩ thuật áp dụng máy móc vào trồng trọt… Xuất phát từ vấn đề lý luận thực tiễn trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Cơ giới hóa lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh” Đề tài mục tiêu chung sở đánh giá thực trạng giới hóa lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ; từ đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh giới hóa lĩnh vực trồng trọt Để thực mục tiêu chung, đề tài số mục tiêu cụ thể như: Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn giới hóa lĩnh vực trồng trọt; Đánh giá thực trạng giới hóa lĩnh vực trồng trọt; Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến giới hóa lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ; Đề xuất số giải pháp đẩy mạnh giới hóa lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ Đề tài hệ thống hóa số lý luận giới hóa, giới hóa lĩnh vực trồng trọt Đề tài sử dụng số phương pháp phân tích: phương pháp so sánh, phương pháp thống kê mô tả Qua nghiên cứu đề tài thu số kết sau: Đến Quế Võ hoàn thiện khâu sản xuất nông nghiệp Cụ thể công đoạn làm đất, thu hoạch giới hóa thành cơng, giúp giảm đáng kể chi phí lao động tăng suất hiệu trồng trọt Điều đáng nói là tất công cụ công cụ chuyên dụng, tách rời sử dụng động máy kéo đa Kubota hiệu gấp hàng chục lần lao động chân tay Công tác quy hoạch đất đai triển khai hiệu quả, nhiên nhiều hạn chế Tỉnh Bắc Ninh UBND huyện Quế sách hỗ trợ mua máy móc tập huấn kĩ thuật vận hành, sửa chữa máy móc gặp cố cho người dân Đến nay, gần 100% đường trục xã, đường liên thơn gần 80% ngõ xóm cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội huyện Năm 2015 thôn, xã thực dồn điền đổi Đường giao thơng nội đồng cải thiện, kiên cố hóa Bên cạnh huy động nhân dân tự đóng góp lên đến 813 triệu đồng để thực công tác dồn điền đổi UBND tỉnh Bắc Ninh Quyết định hỗ trợ đầu tư xây dựng kênh mương, ngân sách tỉnh hỗ trợ 250.000.000 đồng/1km Qua nghiên cứu thực trạng đề tài phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến giới hóa lĩnh vực trồng trọt: Điều kiện đất đai địa hình; Điều kiện khí hậu; Điều kiện ni trâu, bò kéo; Hệ thống tưới tiêu, giao thông nội đồng; Phong tục tập quán phương thức sản xuất; Chi phí dịch vụ giới hóa trồng trọt; Nguồn lao động gia đình Từ kết tơi đề xuất phương hướng giải pháp đẩy mạnh giới hóa lĩnh vực trồng trọt thời gian tới Giải pháp nên hướng vào vấn đề chủ yếu sau: Thực tốt công tác quy hoạch đất đai, dồn điền đổi thửa, vùng sản xuất tập trung; Nâng cấp sở hạ tầng, giao thông nội đồng phù hợp với việc đưa máy móc vào trồng trọt; Nâng cấp sở hạ tầng, giao thông nội đồng phù hợp với giới hóa trồng trọt; Hỗ trợ, khuyến khích đầu tư máy móc, thiết bị vào trồng trọt; Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ giới hóa trồng trọt THESIS ABSTRACT PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hiện với phát triển ngày cao ngành cơng nghiệp, dịch vụ ngành nơng nghiệp dần chuyển dịch theo cấu giảm dần Tuy nhiên nơng nghiệp vai trò quan trọng nông thôn kinh tế quốc dân, tảng góp phần phát triển ổn định kinh tế- xã hội Để nông nghiệp đẩy mạnh, phát triển cần phải đưa khoa học công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất Trong bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng nay, cơng nghiệp hóa- đại hóa nơng nghiệp nơng thơn coi yêu cầu cấp thiết, nước ta nỗ lực tập trung triển khai trình nơng thơn Q trình khơng thể khơng nhắc đến giới hóa nơng nghiệp giới hóa nông nghiệp thành tựu vĩ đại kỷ 20, yếu tố tác động trực tiếp đến việc nâng cao suất chất lượng sản phẩm nơng nghiệp giới hóa đóng vai trò định sản xuất nông nghiệp giảm lao động thủ công, lao động nặng nhọc giảm tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho trồng phát triển , làm tăng suất chất lượng giới hóa thực công nghệ cao tạo giá trị to lớn sản xuất thơng qua việc sử dụng hiệu lao động, kịp thời hoạt động quản lý đầu vào hiệu hơn, với trọng tâm suất cao bền vững Trong lịch sử đại máy móc sản xuất giúp người tăng lực đạt tiêu chuẩn hóa hoạt động đánh giá thơng qua việc nâng cao suất hiệu lao động, chìa khóa giới hóa nơng nghiệp Trong xu hội nhập kinh tế nước ta đặt câu hỏi lớn làm để nâng cao chất lượng, giá hợp lý sản xuất hiệu ý nghĩa lĩnh vực trồng trọt Chính cần đẩy nhanh việc nâng cao suất, hiệu lao động Để làm điều Nhà nước cần phải giải hàng loạt vấn đề liên quan trực tiếp hay gián tiếp đầu tư vốn, xây dựng sở hạ tầng, giới hóa, sách hỗ trợ, thúc đẩy chế tạo máy nông nghiệp, hỗ trợ nơng dân hay doanh nghiệp đầu tư máy móc phục vụ sản xuất… Trên thực tế vấn đề giới hóa nơng nghiệp ngày đẩy mạnh, nhiên nhiều khó khăn hạn chế diện tích đất canh tác manh mún, nhỏ lẻ, hệ thống thủy lợi tưới tiêu chưa hợp lý… Trong năm qua nhiều địa phương mạnh dạn đưa cơng nghệ, máy móc vào khâu sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trồng trọt Điều mang lại lợi ích lớn cho nơng dân phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho người nông dân thâm canh tăng vụ, nâng cao giá trị sản xuất trồng Bắc Ninh đến bước đầu hình thành vùng sản xuất nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hạ tầng phục vụ sản xuất hệ thống đê điều, hệ thống tưới tiêu, công tác dồn điền đổi hồn thành, góp phần khơng nhỏ việc chuyển dịch cấu nông nghiệp theo hướng đại Nông nghiệp địa phương tỉnh dần chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: vùng rau xanh 300 triệu/ha/năm, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh; vùng hành tỏi 150 triệu/ha huyện Gia Bình, Lương Tài; vùng cà rốt 120 triệu/ha Gia Bình, Lương Tài; vùng khoai tây từ 70-90 triệu/ha Quế Võ, Yên Phong; vùng bí xanh, bí đỏ 60-70 triệu/ha Lương Tài, Gia Bình Tuy nhiên Tỉnh tốc độ cơng nghiệp hóa, đại hóa nhanh, lao động nơng nghiệp năm gần xu hướng giảm mạnh Điều đặt cho ngành nơng nghiệp tỉnh tốn làm để sản xuất đạt hiệu cao tình trạng lao động ngày Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, đưa giới hóa vào sản xuất nông nghiệp giải pháp quan trọng góp phần đem lại sức sống cho sản xuất Quếhuyện thuôc tỉnh Bắc Ninh, diện tích canh tác đất nơng nghiệp dần bị thu hẹp phát triển khu công nghiệp ngày mạnh mẽ, khu đô thị xây dựng nhiều Tốc độ cơng nghiệp hóa, thị hóa diễn nhanh chóng, chuyển dịch cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ ngày lớn Chính mà yêu cầu cấp thiết đặt ứng dụng khoa học kỹ thuật, giới hóa sản xuất, trồng trọt nhằm làm tăng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp hiệu lao động, đảm bảo nguồn an ninh lương thực địa phương Trong thời gian vừa qua Huyện chủ trương để hỗ trợ người dân đưa máy móc vào lĩnh vực trồng trọt, thực cơng tác dồn điền đổi Ngồi nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng giới hóa vào sản xuất Tuy nhiên việc ứng dụng gặp nhiều hạn chế chưa mở rộng 10 4.3.1 Thực tốt công tác quy hoạch đất đai, dồn điền đổi thửa, vùng sản xuất tập trung Thời gian qua, với sách tỉnh Bắc Ninh, huyện Quế Võ đẩy mạnh công tác thực quản lý quy hoạch, quy hoạch sản xuất đất nông nghiệp, tạo điều kiện cho hộ nông dân sử dụng đất ổn định, lâu dài để phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp gắn với đề án thí điểm tích tụ ruộng đất thơng qua hình thức th, góp ruộng; ban hành nhiều sách phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn Đặc biệt, Quế Võ khuyến khích xã đẩy mạnh cơng tác dồn điền đổi để đưa giới hóa vào canh tác, nâng cao hiệu kinh tế đơn vị diện tích canh tác Tuy nhiên, quy mơ, diện tích đất canh tác nông nghiệp huyện Quế Võ manh mún, nhỏ lẻ, góc cạnh, tính hàng hóa khâu sản xuất thấp nên, loại máy cơng suất lớn Do yêu cầu đảm bảo thời vụ, né tránh dịch bệnh gây nhiều khó khăn áp dụng máy móc vào trình trồng trọt nên cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, quy hoạch đồng ruộng, triển khai tốt mơ hình “Cánh đồng mẫu lớn” 4.3.2 Nâng cấp sở hạ tầng, giao thông nội đồng phù hợp với việc đưa giới hóa vào trồng trọt Nâng cấp sở hạ tầng phù hợp với việc đưa máy móc canh tác vào phục vụ sản xuất: Đầu tư xây dựng hoàn thiện sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn bao gồm: Quy hoạch, cải tạo, san phẳng đồng ruộng, kiên cố hóa hệ thống tưới, tiêu; giao thơng nội đồng giao thơng nơng thơn 4.3.3 Hỗ trợ, khuyến khích đầu tư máy móc, thiết bị vào trồng trọt Để đẩy nhanh giới hóa khâu sản xuất nơng nghiệp, theo Sở NN PTNT, cần khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư Ngân sách tỉnh hỗ trợ phần kinh phí đầu tư mua máy, thiết bị phục vụ phát triển giới hóa, vật tư xử lý nhiễm môi trường chăn nuôi, hỗ trợ đào tạo, huấn luyện, tập huấn kỹ thuật Khuyến khích doanh nghiệp sản xuất kinh doanh máy nông nghiệp địa bàn tỉnh hình thức ưu đãi người mua máy giới nông nghiệp Các sở, ngành chức phối hợp với doanh nghiệp tập huấn nâng cao lực quản lý, kỹ thuật sử dụng, bảo quản sửa chữa máy nông nghiệp cho tổ hợp tác dịch vụ, hộ nông dân sử dụng máy giới nông nghiệp để nâng cao lực quản lý, sử dụng máy đạt hiệu kinh tế; 82 Thực xã hội hóa cơng tác nghiên cứu khoa học cơng nghệ, khuyến khích tổ chức, cá nhân sáng chế hưởng sách hỗ trợ Nhà nước Hỗ trợ 100% vốn mua quyền chế tạo máy nông nghiệp, máy động lực loại động cơng suất lớn (trên 50 mã lực) Thực nghiên cứu với chế tạo chuyển giao máy móc, thiết bị doanh nghiệp theo chế đặt hàng Xây dựng hình thành cụm nghiên cứu- đào tạo- sản xuất công nghệ cao theo vùng sinh thái, khuyến khích hình thành sở nghiên cứu tư nhân viện gắn với doanh nghiệp Xây dựng mơ hình trình diễn giới hố đồng sản xuất nơng nghiệp, trước tiên với thâm canh lúa, k khoai, rau màu vùng sản xuất tập trung, hàng hoá Tăng cường công tác chuyển giao tiến kỹ thuật điện nông nghiệp thông qua mô hình khuyến cơng nơng nghiệp Rà rốt kiến nghị Chính phủ giảm thuế suất thuế nhập số loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp nước chưa sản xuất Cụ thể là: máy gieo hạt, máy trồng máy cấy; máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch sản phẩm củ rễ (mã hàng 8432, 8433) thuế suất nhập 5%, giảm xuống 0% Nghiên cứu, bổ sung chế hỗ trợ trực tiếp cho nơng dân hình thức kinh tế hợp tác mua máy nông nghiệp chế tạo nước (hỗ trợ 30-50% giá trị máy) Ngân sách nhà nước cấp bù phần chênh lệch cho các doanh nghiệp chế tạo máy nơng nghiệp Bố trí gói tín dụng ổn định hàng năm để hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp đầu tư máy nông nghiệp phục vụ sản xuất theo Quyết định số 68/2013/QĐTTg Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp 4.3.4 Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ giới hóa trồng trọt Chính lực lượng lao động trồng trọt trình độ thấp, khả vận hành hay sửa chữa máy móc cố nhiều hạn chế nên năm tới huyện Quế Võ cần trọng việc tập huấn kĩ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trồng trọt Đến năm 2020: 83 đào tạo khí nơng nghiệp công nghệ sau thu hoạch, thu hút lực lượng lao động trẻ làm nòng cốt địa phương Chú trọng đào tạo nghề khí, vận hành máy móc, thiết bị sản xuất nơng nghiệp cho nơng dân, hình thức tập huấn ngắn hạn, chỗ thơng qua cơng tác khuyến cơng, hội thao trình diễn Hỗ trợ trực tiếp cho người học sử dụng máy móc, thiết bị nơng nghiệp học nghề, (cấp thẻ học nghề) Thực xã hội hóa đào tạo nghề cho nông dân, hợp tác, liên kết sở đào tạo với doanh nghiệp, gắn đào tạo với sử dụng lao động chỗ đặt hàng đào tạo 4.3.5 Tạo liên kết chặt chẽ bốn nhà (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp) Vì liên kết bốn nhà (Nhà nước, nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp) điểm trọng tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn mà liên kết huyện Quế Võ hạn chế, lỏng lẻo Hiện nhiều hợp tác xã sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn an tồn, gặp khó khăn đầu khơng liên kết doanh nghiệp tiêu thụ Trong DN lại thiếu hụt nguồn cung nơng sản “sạch” chưa tìm nơi cung ứng ổn định, doanh nghiệp nơng nghiệp địa bàn huyện lại Chính quyền quan lại chưa mạnh dạn vào để tổ chức liên kết, hỗ trợ liên kết, xây dựng chế, sách phù hợp để liên kết Chinh cần: Phát triển cơng nghiệp hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp FDI thương hiệu mạnh, khuyến khích liên doanh, liên kết, sản xuất sản phẩm phụ trợ, phụ tùng thay để chế tạo máy móc thiết bị, đáp ứng nhu cầu sản xuất nơng nghiệp nước xuất Triển khai kết Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn Rà sốt, bổ sung, hồn thiện chế, sách nhằm thúc đẩy giới hố nơng nghiệp lâu dài cần chiến lược để phát triển khí nơng nghiệp giảm tổn thất sau thu hoạch cách cơ, toàn diện, chế sách thúc đẩy chế tạo máy móc nước, thay nhập Đổi quản lý, nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước điện nông nghiệp từ Trung ương đến địa phương (sắp xếp, phân công rõ ràng quản lý nhà nước điện nông nghiệp, bố trí cán chun trách thuộc Sở Nơng nghiệp Phát triển nông thôn để giúp Sở đạo lĩnh vực này) 84 Xây dựng hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật loại máy nông nghiệp; ban hành quy định quản lý, giám định máy nông nghiệp (cả máy máy cũ nhập khẩu) để hạn chế rủi ro, thiệt hại cho nông dân Tổ chức thông tin, tun truyền, chuyển giao khoa học cơng nghệ, máy móc, thiết bị điện nông nghiệp bảo quản sau thu họach 85 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu nhận rõ khó khăn, thuận lợi, yếu tố ảnh hưởng đến q trình giới hóa địa bàn huyện Quế Võ Việc đẩy mạnh ứng dụng máy móc, khoa học kỹ thuật vào sản xuất gặp phải số khó khăn quy hoạch chưa đồng bộ, kĩ thuật nơng dân hạn chế, sở hạ tầng phục vụ cho trồng trọt, sản xuất nơng nghiệp yếu Các dự án máy nơng nghiệp thuộc “chương trình khí trọng điểm nhà nước” chậm triển khai Trong đó, đa phần nơng dân khó tiếp cận vốn vay mua máy móc đại sản xuất khơng tài sản chấp Bên cạnh đó, đặc thù đồng ruộng huyện Quế Võ phân tán, manh mún làm hạn chế việc giới hóa hiệu Hầu hết người vận hành máy móc nơng nghiệp trình độ thấp, chưa dược đào tạo chuyên sâu, Bên cạnh khó khăn đó, giới hóa huyện Quế Võ quan tâm, vừa đảm bảo cho phát triển nông nghiệp vừa đảm bảo đẩy mạnh cơng nghiệp hóa Nhờ giới hóa nên nhiều công việc nặng nhọc trồng trọt giảm bớt, người dân giải phóng sức lao động, cơng việc làm nông trở nên dễ dàng Việc chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp hóa dịch vụ nơng thơn để chuyển đổi cấu lao động, tạo mơi trường thuận lợi điều kiện để đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp trồng trọt Một số kết luận rút từ nghiên cứu sau: Một là, luận văn hệ thống hóa số sở lý luận giới hóa nơng nghiệp nói chung trồng trọt nói riêng Luận văn trình bày khái niệm liên quan đến giới hóa, yếu tố ảnh hưởng vai trò giới hóa trồng trọt Về mặt thực tiễn, luận văn nêu lên kinh nghiệm giới hóa trồng trọt giới số nước thành tựu to lớn giới hóa Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel Việt Nam Từ rút học giới hóa vào lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ Hai là, năm gần kinh tế huyện Quế Võ phát triển nhanh, sống người dân bước cải thiện Phương thức sản xuất nơng nghiệp nhiều thay đổi, diện tích nơng nghiệp bị thu hẹp Việc 86 ứng dụng máy móc đại, cơng nghệ cao, đòi hỏi kĩ thuật trồng trọt ngày trở nên quan trọng cần thiết nhằm đảm bảo an ninh lương thực hiệu kinh tế cho người nơng dân, nâng cao thu nhập giải phóng sức lao động cho họ Nhờ sách hỗ trợ Nhà nước, cấp quyền, doanh nghiệp liên quan mà giới hóa trồng trọt năm qua tăng lên diện tích khâu sản xuất Trong khâu làm đất khâu thu hoạch giới hóa nhiều Việc giới hóa xuất phát từ nhu cầu thực tiễn hoạt động tuyên truyền hỗ trợ Tỉnh, huyện Ba là, giới hóa trồng trọt mang lại hiệu lớn cho người dân Nó góp phần nâng cao đời sống, tăng hiệu kinh tế, mang lại thu nhập cao, giải phóng sức lao động cho nơng dân Bốn là, năm qua giới hóa trồng trọt địa bàn huyện Quế chuyển biến tích cực gặp nhiều khó khăn Để giải vấn đề đó, luận văn đưa số giải pháp tiếp tục hồn thiện cơng tác dồn điền đổi hoạt động khuyến nông; quy hoạch vùng sản xuất lúa, khoai tây, rau màu, xây dựng mơ hình “cánh đồng mẫu lớn” không riêng biệt số xã mà nhân rộng nhiều xã khác; hỗ trợ đầu tư người dân sản xuất; mở lớp tập huấn kĩ thuật máy móc, canh tác, đào tạo nguồn lao động trồng trọt chất lượng cao; phát triển hình thức liên doanh, liên kết việc chuyển giao máy móc, kĩ thuật; chủ động lập kế hoạch phát triển, tổ chức sản xuất địa phương… 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với Nhà nước Nhà nước cần chủ trương, sách khuyến khích phát triển cơng nghiệp hóa nơng thơn, hỗ trợ đưa máy móc vào sản xuất để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khả tự chủ đầu tư, tiếp cận khoa học công nghệ đại trồng trọt, nâng cao đời sống khiến cho công việc làm nơng trở nên dễ dàng Chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng nơng thơn, chương trình nông thôn cần đẩy mạnh hơn, tạo điều kiện cho vùng nông thôn tiếp cận khoa học kĩ thuật, công nghệ trồng trọt 87 5.2.2 Đối với huyện Quế Võ Hỗ trợ kinh phí giống trồng, máy móc Mở lớp tập huấn cách sử dụng máy móc nơng nghiệp, kĩ thuật canh tác phù hợp với giống mới, công nghệ Đẩy mạnh công tác dồn điền đồi để thuận lợi cho việc đưa máy móc vào trồng trọt, khâu làm đất sách ưu tiên phát triển sở hạ tầng nông nghiệp 5.2.3 Đối với cấp xã Tiếp tục tuyên truyền tích tụ ruộng đất, chuyển giao máy móc vào sản xuất nơng nghiệp tới nơng dân Phối hợp với quan, tổ chức mở lớp tập huấn kĩ thuật canh tác lúa, kĩ thuật sử dụng máy móc đại trồng trọt 5.2.4 Đối với hộ nông dân Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, học hỏi tích lũy kĩ thuật vào trồng trọt Tiếp tục thực tích tụ ruộng đất, chủ động đầu tư máy móc để nâng cao hiệu sản xuất phát triển kinh tế 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài viết tác giả Nguyễn Cường – Phó Giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang Theo Báo Bắc Giang Báo cáo kinh tế- xã hội năm 2010-2015 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm 2010-2015 Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Quế Võ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Báo cáo đẩy mạnh giới hóa tạo động lực tái cấu ngành nông nghiệp Cục chế biến nông lâm thủy sản nghề muối ngày 12/6/2015 Nguồn: Cù Ngọc Bắc cộng (2008) Giáo trình khí Nơng ngiệp, nhà xuất 10 Nông nghiệp Hà Nội http://blogtiengviet.net/nguyenlandung/? blog=277955&title=naang_nghiar_p_mars_maolu_hannh_caang_ng&cat=597959 11 12 &posts=10&page=1&more=1&c=1&tb=1&pb=1&disp=single#c2001807 http://quevo.bacninh.gov.vn/ http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/kinh-nghiem-cua- 13 israel-ve-ung-dung-cong-nghe-cao-trong-san-xuat-nong-nghiep-70730.html http://www.cogioihoa.com/tin-tuc-su-kien/bao-cao-day-manh-co-gioi-hoa-tao- 14 dong-luc-tai-co-cau-nganh-nong-nghiep/ http://www.daikynguyenvn.com/kinh-te/vi-sao-nganh-nong-nghiep-my-dung- 15 hang-dau-the-gioi.html http://www.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/37/48376/hieu-qua-tu-mo-hinh- 16 lien-ket-4-nha Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016-2020 17 Kỹ sư Hà Đức Hồ Phó tổng thư ký – Hội khí nơng nghiệp Việt Nam (2015) Một số nét bật giới hóa nơng nghiệp Hàn Quốc, nguồn: http://www.vsage.vn/tin-tuc-su-kien/mot-so-net-noi-bat-ve-co-gioi-hoa-nongnghiep-han-quoc/ 18 Lê Văn Bành ( )tình hình ứng dụng giới hóa sản xuất nơng nghiệp Đồng sông Cửu Long 89 19 Lê Văn Bành (2012) Tình hình ứng dụng giới hóa sản xuất nông nghiệp đồng sông Cửu Long 20 Nguyễn Anh Vũ (2012) Thực trạng giải pháp ứng dụng giới hóa sản xuất 21 lúa Bắc Ninh Nguyễn Công Quyết (2012) Công tác dồn điền, đổi đất nông nghiệp 22 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Đại học Kinh tế- Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Lân Dũng (2011) Nông nghiệp Mỹ: mẫu hình cơng nghiệp hóa, đại 23 hóa,nguồn: Nguyễn Thị Bé Ba, Nguyễn Kim Hồng (2015) Tạp chí khoa học Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh số Tăng cường giới hóa sản xuất lương thực góp phần đảm bảo an ninh lương thực Đồng sông Cửu 24 Long Trang 99-109 Phạm Hồng Hà Thực trạng giải pháp tăng cường giới hóa sản xuất, 25 chế biến nơng sản chủ yếu Bình Phước Tạp chí Tài (2015) Kinh nghiệm Israel ứng dụng công nghệ cao 26 sản xuất nông nghiệp, nguồn: Vũ Thị Thanh Huyền (2008) Đánh giá hiệu kĩ thuật hiệu phân bổ sản xuất cam hộ gia đình huyện Văn Chấn, Yên Bái 90 PHỤC LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NƠNG DÂN GIỚI HĨA VÀO TRỒNG TRỌT A B f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) THÔNG TIN CHUNG Họ tên:……………………………….Tuổi:……… Giới tính:……… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Trình độ học vấn:………………………………………………………… Trình độ chun mơn: …………………………………………………… Nghề nghiệp chính:……………………………………………………… Thu nhập bình qn hàng năm:………………………………………… THƠNG TIN VỀ HỘ Tổng số nhân khẩu:…….…….Số người độ tuổi lao đông:……… Diện tích đất hộ: Diện tích đất ở:…………………………………………………………… Diện tích đất canh tác:…………………………………………………… Diện tích đất trồng trọt: Lúa:…………………………………… Khoai:………………………………… Rau màu……………………………… Điều kiện vốn phục vụ cho trồng trọt hộ: Số lượng máy làm đất:………… … giá trị…………………………… … Số lượng máy tuốt lúa:……………… giá trị…………………………… Số lượng máy bơm nước:…………….giá trị……….…………………… Số lượng máy gặt lúa:………….…… giá trị…………… ……………… Số lượng máy gặt đập liên hợp:………giá trị…………………………… Số lượng máy thu hoạch khoai tây:… giá trị…………………………… Số lượng máy/bình phun thuốc trừ sâu:……giá trị……………………… Số lượng máy cấy lúa:……………… giá trị…………………………… Số lượng trâu bò:………………… …giá trị………………………….… Số lượng máy tạo luống:…….……… giá trị………………………… Loại máy khác (nếu có):…………… giá trị…………………………… Nhà ơng/bà sử dụng phương tiện giới hóa vào khâu trồng trọt?  Làm đất  Gieo trồng  Chăm sóc/phun thuốc trừ sâu hoạch  Thu Diện tích đất trồng trọt giới hóa khâu?  Làm đất  Gieo trồng Số ruộng giới hóa khâu  Làm đất  Gieo cấy  Thu hoạch  Phun thuốc Diện tích đất làm thuê/vụ:…………………… (sào) Diện tích đất trồng trọt thuê/vụ:…………………… (sào) 91  Thu hoạch Diện tích đất thu hoạch thuê/vụ:………………… (sào) Chi phí thuê dịch vụ giới hóa trồng trọt Đơn vị tính: 1000 đồng STT Chỉ tiêu Thuê làm đất Thuê trồng trọt Thuê máy thu hoạch Số lượng Đơn giá Thành tiền Chi phí thuê phương tiện công tác thủ công truyền thống cho trồng trọt STT Chỉ tiêu Thuê làm đất Thuê trồng khoai Thuê cấy lúa Thuê gặt Thuê thu hoạch khoai Thuê vận chuyển …… Số lượng Đơn giá Thành tiền 10 Một số đánh giá hiệu việc giới hóa vào trồng trọt t) Giảm công sức lao động: …………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …… u) Giảm tính căng thẳng thời vụ: ……………………………………………… v) Tiết kiệm chi phí sản xuất: ……………… …………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… w) Ý kiến khác: ……………………………………………………………… 92 ……………………………………………………………………………… 11 Một số khó khăn giới hóa lĩnh vực trồng trọt: x) Vốn:………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………… y) Diện tích canh tác: …………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………… z) Kỹ thuật sử dụng: ………………………………………………………… ……………………………………….…………………………………… aa) Thói quen sản xuất: ………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ab) Ý kiến khác: …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………… 12 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh/ tăng cường giới hòa lĩnh vực trồng trọt địa phương ………………………… ………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………….…………………………………… ac) Một số kiến nghị (nếu có): ………………………… ………………… ………………………… ……………………….………………………… ………………………… …………………………… ……………………………… ……………………………………………… …………………….………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông (bà)! 93 94 PHỤC LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA LÃNH ĐẠO ỦY BAN, CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN A B THÔNG TIN CHUNG Họ tên:…………………………………………Tuổi………………… Chức vụ: :………………………………………………………………… Nơi cơng tác: :…………………………………………………………… THƠNG TIN PHỎNG VẤN, ĐIỀU TRA Theo Ơng/bà tình hình phát triển lĩnh vực trồng trọt nào? Không phát triển Tương đối phát triển Phát triển Rất phát triển Việc giới hóa lĩnh vực trồng trọt cần thiết hay không? Không cần thiết Tương đối cần thiết Cần thiết Rất cần thiết giới hóa trồng trọt gặp khó khăn khâu nào? Làm đất Gieo trồng, chăm sóc Thu hoạch Vận chuyển Trình độ người dân phù hợp để giới hóa khơng? Không phù hợp Tương đối phù hợp Phù hợp Rất phù hợp Chính sách “dồn điền đổi thửa” hiệu hay không? Không hiệu 95 Tương đối hiệu Hiệu Rất hiệu Nguồn vốn cho giới hóa phù hợp hay chưa? Không phù hợp Tương đối phù hợp Phù hợp Rất phù hợp Các loại máy móc, thiết bị, cơng cụ giới hóa phù hợp với điều kiện địa phương hay không? Không phù hợp Tương đối phù hợp Phù hợp Rất phù hợp giới hóa trồng trọt đạt hiệu nào? Không hiệu Tương đối hiệu Hiệu Rất hiệu 10 Công tác tuyên truyền, tập huấn kĩ thuật để giới hóa hiệu hay chưa? Không hiệu Tương đối hiệu Hiệu Rất hiệu 11 sở hạ tầng, kiên cố hóa kênh mương, giao thơng nội đồng phù hợp để giới hóa trồng trọt chưa? Khơng phù hợp Tương đối phù hợp Phù hợp Rất phù hợp 12 Khó khăn giới hóa trồng trọt gì? ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …… 13 Làm để cải thiện thói quen canh tác lạc hậu người dân để giới hóa dễ dàng hơn? …………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………… 14 Đề xuất Ông/bà đẩy mạnh giới hóa trồng trọt? 96 ... nghiệm giới hóa lĩnh vực trồng trọt giới Việt Nam nào? Thực trạng giới hóa lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh năm qua nào? Cơ giới hóa lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ,. .. trạng giới hóa lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến giới hóa lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Đề xuất giải pháp đẩy mạnh giới. .. đẩy mạnh giới hóa lĩnh vực trồng trọt địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (1) Thế giới hóa lĩnh vực trồng trọt? Cơ giới hóa lĩnh vực trồng (2) (3) (4) (5) trọt bao gồm nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh, Cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh, PHẦN 1. MỞ ĐẦU, PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Xử lý tài liệu thứ cấp: Tổng hợp đối chiếu, so sánh để chọn ra những thông tin phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài., PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, Chính vì lực lượng lao động trong trồng trọt có trình độ còn thấp, khả năng vận hành hay sửa chữa máy móc khi có sự cố còn nhiều hạn chế nên trong những năm tới huyện Quế Võ cần chú trọng trong việc tập huấn kĩ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng được , PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay