SLIDE báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại UBND xã Nghĩa Trung huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 đến 2016

23 62 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 08:35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP PHÂN HIỆU MIỀN NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất UBND Nghĩa Trung huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 đến 2016 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thảo Nguyên Lớp: GVHD: KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ • Tổng quan vấn đề nghiên cứu • Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu Kết đạt Kết luận kiến nghị CHƯƠNG I Chương 1.1 Cơ sở pháp lý Cơ sở lý luận Căn pháp lý GCNQSDĐ 1.2.Quy định chung công tác cấp giấysở khoa học CHƯƠNG II 2.1 MỤC TIÊU 2.1.1 Mục tiêu tổng quát • Nâng cao hiệu quản lý đất đai việc công tác cấp GCNQSDĐ 2.1.2 Mục tiêu cụ thể • • • Nắm quy trình Tìm hiểu thực trạng Rút ưu, nhược điểm 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu - Cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân -Những văn liên quan đến công tác cấp GCNQSDĐ 2.2 Đối tượngphạ m vi NC 2.2.2 Phạm vi nghiên cứu - Pham vi không gian: Tiến hành đại bàn Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định - Phạm vi thời gian: Từ năm 2011-2016 - Phạm vi nội dung: Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hửu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sở tơn giáo 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Điều kiện tự nhiên, dân sinh kinh tế  Tình hình quản lý sử dụng đất Nghĩa Trung Đánh giá tình hình sử dụng đất địa bàn Nghĩa Trung Nghiên cứu tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Đánh giá, nhận xét đề xuất phương án 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp kế thừa số liệu  Điều tra nội nghiệp  Điều tra ngoại nghiệp  Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu  Phương pháp vấn  Phương pháp so sánh KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CHƯƠNG III 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN • 3.1.1 Vị trí địa lý – Nghĩa Trung thuộc huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định – Có diện tích 662,62 ha, có số dân 8,561 người  – Phía bắc giáp Nghĩa Châu Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng – Phía đơng giáp Trực Thuận, huyện Trực Ninh thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng – Phía nam giáp Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng – Phía Tây giáp Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình • • • Thời tiết khí hậu: Nam Định mang khí hậu cận nhiệt đới ẩm • Nguồn nước mưa lớn bốc hơi, nguồn nước mặt chiếm 80% nước ngầm chiếm 20%, đủ dùng cho cấy lúa nước rải năm • Địa hình phẳng thoải dần biển theo hướng Tây Bắc – Đông Nam Nghĩa Trung vùng đồng ven biển có đất đai phì nhiêu, có nhiều tiềm phát triển kinh tế tổng hợp ven biển Mật độ lưới sông không đủ để tiêu dư thừa mùa mưa lũ 3.2 Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên đất: diện tích 662,62 hàng năm tăng thêm sông bồi lắng Tài nguyên biển Tài nguyên nước Quỹ đất đai 3.3 THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG • Mơi trường khơng khí: Ơ nhiễm mơi trường khơng khí khu thị khu cơng nghiệp ngày tăng cao với nồng độ khí bụi vượt q tiêu cho phép • • Mơi trường nước:nguồn nước mặt sơng Đáy chưa có dấu hiệu bị nhiễm Mơi trường đất:Diện tích đất nơng nghiệp dùng cho trồng trọt thu hẹp có xu bị xói mòn, cân đối • Dân số: Dân số năm 2016 8,561 người Trong đó: Nam 4,35 người, Nữ: 4,211 người Số hộ 3,509 hộ 3.4 ĐÁNH GIÁ TÍNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN NGHĨA TRUNGTình hình tổ chức thực cơng tác quản lý – quản triệt việc thực văn quy định thống quản lý đất đai trật tự đô thị tổ chức cho cán chuyên môn tham gia học tập, tập huấn luật đất đai Luật xây dựng, luật môi trường… – Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ địa giới hành – Khảo sát, đo đạc lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đấtCông tác, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: tăng cường – Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất : đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất duyệt, tăng số lượng quy mô – – Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền dụng đất Thống kê, kiểm kê đất đai: thực theo quy định Luật đất đai Kết thống kê, kiểm kê đất đai đợt giúp quan quản lý cấp nắm thực trạng quỹ đất – – – Quản lý phát triển thị trường quyền sử dụng đất thị trường bất động sản Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Công tác tra, kiểm tra, giải đơn thu, việc chấp hành quy định pháp luật đất đai sử lý vi phạm pháp luật đất đai • Thanh tra, giải tranh chấp đất đai, giải khiếu nại, tố cáo vi phạm quản lý sử dụng đất đai – Tổ chức phòng tiếp dân luật trì chế độ tiếp công dân thường xuyên; – Từ năm 2011 - 2016 tiếp 262 lượt công dân sở, tiếp nhận, xử lý quy định 789 đơn khiếu nại, tố cáo, giải 69 vụ khiếu nại tranh chấp đất đai, đấu giá 180 lô đất từ nguồn thu hồi đất – Tuy nhiên nhu cầu sử dụng đất đai trở thành vấn đề sôi động chuyển dịch cấu kinh tế, xây dựng sở hạ tầng, nhà nhân dân tăng nhanh Hiện trạng sử dụng đất phi nơng nghiệp   Diện tích: 196,15 chiếm 28,8% tổng diện tích tự nhiên Đất trụ sở quan cơng trình nghiệp bao gồm đất xây dựng trụ sở quan hành chính, nghiệp tổ chức trị, hội với diện tích 150,37 chiếm 27,5% diện tích tự nhiên 3.5 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUA CÁC NĂM TRÊN ĐỊA BÀN NGHĨA TRUNG 3.6 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  Tăng cường công tác lãnh đạo - đạo cấp Đảng ủy, quyền việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ địa  kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ trường hợp chưa kê khai đăng ký biến động cấp GCN-QSDĐ, xác định rõ nguyên nhân tồn  giải vấn đề tranh chấp cho phần đất đồi dư kẹp dự án khu dân cư phần đất bị lấn chiếm tổ chức làm đường  thường xuyên cập nhật thông tin biến động triển khai nhanh chóng, giải dứt điểm, cơng tránh khiếu kiện, tranh chấp gây dư luận không tốt nhân dân  nâng cao ý thức pháp luật đất đai cho cán nhân dân CHƯƠNG IV KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ • Kết luận Nghĩa Trung có vị trí địa lý điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế - hội Nghĩa Trung quan tâm đến việc cấp giấy chứng nhận triển khai liên tục suốt thời gian qua Kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 diện tích đất nơng nghiệp cấp 50,79 ha, diện tích đất phi nơng nghiệp cấp 97,17 Phần lại diện tích 48,88 Nghĩa Trung phải tâm hồn thành việc cấp giấy chứng nhận vào cuối năm 2017 Kiến nghị  Cấp cần khẩn trương rà soát nắm tất đất hộ gia đình, cá nhân nằm địa bàn quản lý mà chưa cấp giấy chứng nhận kể có đồ khơng có đồ  Các quan có chức cần phải có tính phối hợp cơng tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhậnĐề nghị cấp mở lớp tập huấn quản lý nhà nước đất đai cho đối tượng  Đề nghị cấp có thẩm quyền đạo, triển khai giải vướng mắc công tác cấp giấy chứng nhận cách nhanh chóng ... kinh tế tổng hợp ven biển Mật độ lưới sông xã không đủ để tiêu dư thừa mùa mưa lũ 3.2 Tài nguyên thi n nhiên Tài nguyên đất: diện tích 662,62 hàng năm tăng thêm sông bồi lắng Tài nguyên biển Tài... GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUA CÁC NĂM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA TRUNG 3.6 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GẮN
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại UBND xã Nghĩa Trung huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 đến 2016, SLIDE báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại UBND xã Nghĩa Trung huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 đến 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay