Kế toán bán hàng và xác định kết quả doanh thu tại công ty chè

74 110 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 08:29

... - Tên Doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân chè Hà Nam - Vốn điều lệ : 1.500.000.000 đồng ( Một tỷ năm trăm triệu đồng ) - Mã số thuế : 2600417624 - Trụ sở : Khu - xã Đồng Xuân- huyện Thanh Ba-... 31/12 năm dương lịch - Kỳ kế toán: Tháng - Đơn vị tính: Đồng Việt Nam - Hình thức kế tốn: Kế tốn máy - Phương pháp tính giá vật tư, hàng hóa xuất kho: bình qn gia quyền kỳ dự trữ - Phương pháp ghi... huyện Thanh Ba- Phú Thọ - Điện thoại : 0210.3886 011 - Fax : 0210 3886 225 - Giấy chứng nhận kinh doanh số 1801000318 sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày tháng 11 năm 2007 - Ngành nghề kinh doanh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả doanh thu tại công ty chè, Kế toán bán hàng và xác định kết quả doanh thu tại công ty chè, Sổ Nhật ký chung, CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ HÀ NAM, (Nguồn phòng hành chính nhân sự), Sơ đồ 2.7: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tài sản cố định, Nguyên nhân của hạn chế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay