Chính sách tiền lương khu vực công ở việt nam

17 150 2
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 08:01

LỜI MỞ ĐẦU Chính sách tiền lương có ảnh hưởng đến lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội và có tác động lớn đến hệ thống kinh tế xã hội của cả nước trên tầm vĩ mô, tác động lớn đến bản thân người lao động hưởng lương và gia đình họ; do vậy tiền lương là mối quan tâm hàng đầu và là động lực làm việc của người lao động trong bất cứ tổ chức nào. Với tầm quan trọng đó, việc xây dựng một hệ thống tiền lương khoa học, hợp lý, làm đòn bẩy kích thích năng suất và chất lượng, hiệu quả lao động luôn là nhiệm vụ lớn đặt ra cho các cơ quan Nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động của khu vực Nhà nước kém hấp dẫn hơn so với khu vực tư nhân và làn sóng ra đi của những người tài, có năng lực trong các cơ quan Nhà nước đang gia tăng. Mặc dù trong những năm qua luôn được Nhà nước quan tâm cải cách, điều chỉnh song chính sách tiền lương khu vực công ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và bất hợp lý, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các cơ quan Nhà nước nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Với tầm quan trọng và thực trạng của chính của chính sách tiền lương khu vực công của nước ta hiện nay, em đã chọn đề tài Chính sách tiền lương khu vực công ở Việt Nam làm đề tài tiểu luận của mình.+ Mục tiêu nghiên cứu: Thực trạng chính sách tiền lương Việt Nam, đối chiếu với cơ sở lý luận và thực tiễn, tìm ra những ưu, nhược điểm, nguyên nhân của hạn chế, đưa ra những khuyến nghị nhằm góp phần xây dựng chính sách tiền lương trong khu vực công một cách hợp lý.+ Đối tượng nghiên cứu: Chính sách tiền lương khu vực hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang của Việt Nam.+ Nội dung bài tiểu luận gồm 3 phần:1. Cơ sở lý luận về tiền lương2. Thực trạng chính sách tiền lương khu vực công ở Việt Nam3. Một số khuyến nghị ... phần: Cơ sở lý luận tiền lương Thực trạng sách tiền lương khu vực công Việt Nam Một số khuyến nghị CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG 1.1 Môt số khái niệm 1.1.1 Khái niệm tiền lương Tiền lương giá sức... nhiệm theo công việc 1.2.5 Quản lý nhà nước tiền lương Bộ máy quản lý tiền lương khu vực công Việt Nam gồm : khu vực hành chính, khu vực nghiệp có thu, khu vực lực lượng vũ trang Mỗi khu vực phân... quản lý tiền lương khu vực công lực lượng vũ trang: Bộ Quốc Phòng – Bộ Cơng An, Ban huy quân khu – Sở Công An, Ban huy quân cấp huyện, xã THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tiền lương khu vực công ở việt nam, Chính sách tiền lương khu vực công ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay