Quan hệ song song trong không gian

26 43 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 23:51

Quan hệ song song trong không gian ( ÔN THI ĐẠI HỌC)................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ... Trong sau mệnh đề đúng? A Hình chiếu song song hai đường thẳng cắt song song với B Hình chiếu song song hai đường thẳng chéo song song với C Hình chiếu song song hai đường thẳng chéo song song... ( ) song song với (  ) C Trong ( ) có chứa hai đường thẳng phân biệt hai đường thẳng song song với (  ) ( ) (  ) song song D Qua điểm nằm mặt phẳng cho trước ta vẽ đường thẳng song song... Các mệnh đề sai Trong không gian hai đường thẳng không chéo Chọn khẳng định khẳng định sau : A Trùng B Song song với C Đồng phẳng D Cắt Cho đường thẳng a mặt phẳng ( P ) song song với Khi số
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ song song trong không gian, Quan hệ song song trong không gian

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay