CHỦ ĐIỂM THỰC VẬT(GIÁO ÁN MẦM NON)

61 63 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 23:14

GIÁO ÁN MẦM NON CHỦ ĐỀ:THỰC VẬT ................................................................................................................................................................................................................................................................................. ... nhảy lò cò * Kết thúc: - Cô nhận xét học - Lớp hát “Em yêu xanh” CHỦ ĐIỂM: THỰC VẬT CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: VƯỜN RAU CỦA BÉ Thời gian thực 01 tuần từ ngày: 01/01/2018 đến 06/01/2018 Tên Thứ Thứ Thứ Thứ... cách chăm sóc bảo vệ hoa - Cho trẻ hát bài: “ Bầu Bí” - Chuyển hoạt động CHỦ ĐIỂM: THỰC VẬT CHỦ ĐỀ NHÁNH : HOA ĐẸP Thời gian thực 01 tuần từ ngày: 08/01/2015 đến13/01/2015 Tên Hoạt động Đón trẻ TDS... chăm động nguy nhóm thực bảo vệ cây, hoa, nhóm thực sóc bảo vệ chiều khơng an toàn phẩm giàu phẩm giàu cây, hoa, ăn uống vitamin vitamin phòng tránh(trẻ muối khoáng muối khoáng biết cười đùa ăn
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ ĐIỂM THỰC VẬT(GIÁO ÁN MẦM NON), CHỦ ĐIỂM THỰC VẬT(GIÁO ÁN MẦM NON)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay