CHỦ đề GIAO THÔNG (GIÁO án mầm NON)

101 51 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 23:07

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TIỆN GIA THÔNG......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... Ích lợi việc nhận thấy chấp hành luật lệ giao thông công việc, tham gia giao việc làm tốt thông đẹp đường nhữn người tham gia giao thông Trật tự giao thông LV-PHÁT TRIỂN THẨM MỸ MT 89: Trẻ -Kể... ……………………………………………………………………………… CHỦ ĐỀ NHÁNH II: Phương tiện giao thông đường thủy Thời gian thực ( từ 26/02- 02/03/2018) 1.Kiến thức: - Trẻ biết tên gọi đặc điểm số phương tiện giao thông đường thủy - Bò... màu xé dán biển hiệu giao thong,PTGT góc Góc sách: Xem tranh sách`về phương tiện giao thong Góc thiên nhiên: Chăm sóc HĐ chiều Thứ /ngày LVHĐ THỂ DỤC SÁNG - Nghe âm đoán tên phương tiện giao thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ đề GIAO THÔNG (GIÁO án mầm NON), CHỦ đề GIAO THÔNG (GIÁO án mầm NON)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay