Khám phá động vật sống trong rừng(giáo án mầm non)

32 54 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 22:59

GIÁO ÁN TRẺ 4 TUỔI.Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô và các bạn về dự chương trình :THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT của lớp 4 tuổi ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Nhiệt liệt chào mừng thầy cô bạn dự chương trình :TGĐĐ lớp tuổi D Trường mầm non Đại Đồng Năm học: 2014-2015 Chủ đề :Thế giới động vật Đề tài :Tìm hiểu số vật sống rừng Đối tượng 4-5 tuổi Thời gian :25-30 phút Người dạy:Nguyễn thị Hằng Phần  Mình khởi động Phần  Mình khám phỏ Ô cửa bí mật Ô cửa bí mật Con gu Ô cöa bÝ mËt ê Con hổ Con hươu cao cổ Con ngựa Con cụng Ô cửa bí mật Phn 3:TI NĂNG NHÍ Con vËt nµo biÕn mÊt? TRỊ CHƠI 43 Trò chơi:2 Xem thơng minh Trò chơi:3 Giúp tơi nhà Xin chào tạm biệt hen gặp lại bạn thầy chương trình lần sau ...Chủ đề :Thế giới động vật Đề tài :Tìm hiểu số vật sống rừng Đối tượng 4-5 tuổi Thời gian :25-30 phút Người dạy:Nguyễn thị Hằng Phần  Mình khởi động Phần  Mình cựng khỏm phỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Khám phá động vật sống trong rừng(giáo án mầm non), Khám phá động vật sống trong rừng(giáo án mầm non), Phần 3:TÀI NĂNG NHÍ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay