GIÁO án ngôi nhà của bé (GIÁO án mầm NON)

23 69 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 22:53

GIÁO ÁN HAY CHO TRẺ MẦM NON.GIÚP GIÁO VIÊN CÓ THÊM TÀI LIỆU ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ... dung hoạt động học: Trẻ kể ngơi nhà Nhà So sánh kiểu nhà Kể tên số kiểu nhà khác Nh cao tng Nhà Nh bè Trò chơi: Nhà biến Trò chơi: Về ỳng nh trẻ tô tranh kiểu nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án ngôi nhà của bé (GIÁO án mầm NON), GIÁO án ngôi nhà của bé (GIÁO án mầm NON)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay