Chủ đề nước và HTTN(giáo án mầm non)

132 284 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 22:30

Chủ đề:Nước và Hiện tượng tự nhiên hay.Giúp giáo viên có giáo án hay.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... - Nước có mùi vị gì? Cho trẻ ngửi cốc nước - Vì nước bỏ vào tủ lạnh uống ngụm để nhận xét thành đá Cơ tóm lại nước không mùi không màu không vị - Đá cho vào nước uống 22 ta pha vào nước loại nước. .. tay nước đâu? - Nước vòi - Nước vòi nguồn nước đâu? - Nguồn nước giếng Cho trẻ quan sát nguồn nước giếng qua tranh, cho - Trẻ quan sát tranh đọc trẻ đọc tên nguồn nước giếng - Nước giếng nguồn nước. .. - Nước giếng nguồn nước hay nước bẩn, - Nguồn nước nước giếng có uống khơng? - Nước phải nấu chín - Nước giếng có ích lợi gì? - Nước giếng có ích lợi - Ngồi nguồn nước có nơi đâu? nấu ăn , tắm
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề nước và HTTN(giáo án mầm non), Chủ đề nước và HTTN(giáo án mầm non)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay