Chuyên đề toán rèn luyện kĩ nẵng ứng dụng toán vào thực tế

10 22 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 22:25

CHUYÊN ĐỀ : BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP VẬN DỤNG TỐT KIẾN THỨC HÌNH HỌC VÀO THỰC TẾ I ĐẶT VẤN ĐỀ: Lý chọn đề tài: Hiện giới đạt thành tựu lớn khoa học cơng nghệ Trong tình hình đó, giáo dục với chức chuẩn bị lực lượng lao động cho xã hội phải chuyển biến để đáp ứng tình hình Giáo dục Việt Nam năm gần tập trung đổi mới, hướng tới giáo dục tiến bộ, đại, bắt kịp xu hướng nước khu vực giới Một mục tiêu lớn giáo dục nước ta hoạt động giáo dục phải gắn liền với thực tiễn Điều cụ thể hóa qui định luật giáo dục nước ta (năm 2005) chương I, điều 3, khoản : “ Hoạt động giáo dục phải thực theo ngun lí học đơi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất , lí luận gắn liền với thực tiễn , giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội.” Chính dạy học nói chung dạy học mơn Tốn nói riêng, vai trò việc vận dụng kiến thức vào thực tế cấp thiết mang tính thời Ở trường Trung học sở, kiến thức toán học áp dụng nhiều vào sống như: việc tính tốn tiền bạc, đo đạc ruộng đất, dựng hình,…Vì nhiệm vụ giáo viên dạy Toán phải đưa Toán học vào sống, gắn chúng với hình ảnh thực tế xung quanh học sinh để góp phần giảm bớt khơ khan, trừu tượng mơn tốn giúp học sinh thấy ý nghĩa thiết thực môn toán sống Trong năm gần đây, toàn ngành chủ trương tăng cường giáo dục rèn luyện cho học sinh kỹ vận dụng kiến thức toán học để giải vấn đề thực tế thông qua việc triển khai áp dụng chuyên đề:"Dạy học dựa giải vấn đề" "Dạy học theo chủ đề tích hợp" Điều thiết thực có vai trò quan trọng hồn cảnh giáo dục nước ta Trong chương trình Tốn bậc trung học sở hình học lớp sáu cung cấp kiến thức hình học phẳng, học sinh tiếp cận mơ tả trực quan với hỗ trợ trực giác, tưởng tượng chủ yếu Vì thế, giáo viên cần cho học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn nhằm giúp em nắm vững kiến thức, giảm bớt trừu tượng thấy ý nghĩa thiết thực mơn hình học Từ đó, nâng cao hứng thú học tập mơn hình nói riêng, mơn Tốn nói chung học sinh nhằm thúc đẩy phong trào học tập lớp, trường, khắc phục tình trạng học vẹt, học đối phó Chính vậy, nhóm Tốn trường trung học sở Hồng Văn Thụ nghiên cứu áp dụng đề tài “Biện pháp giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức hình học lớp sáu vào thực tế” Thực trạng: Hiện thực tế dạy học mơn Tốn ứng dụng Toán học vào thực tiễn chưa quan tâm cách mức thường xuyên Vì nhiều lí khác nhau, giáo viên Tốn thường tập trung vào vấn đề, toán nội toán học mà chưa ý nhiều đến nội dung liên môn thực tế Học sinh thường thấy ứng dụng mơn Tốn với phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ngồi học sinh khơng biết “học Tốn để làm gì” Đặc biệt phân mơn hình học, đa số học sinh dường có tâm lí “né tránh, chán nản” mà khơng thấy ứng dụng rộng rãi nó.Từ thực trạng trên, chúng tơi – nhóm Tốn trường THCS Hoàng Văn Thụ - nghiên cứu đưa kiến thức tốn học vận dụng vào thực tiễn Phạm vi đối tượng nghiên cứu đề tài: * Phạm vi đề tài : chương I hình học lớp Kiến thức vận dụng vào thực tế là: + Ba điểm thẳng hàng; đường thẳng qua hai điểm + Khi AM + MB = AB + Trung điểm đoạn tuhẳng * Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp trường THCS Hồng Văn Thụ Cơ sở lí luận sở thực tiễn: a Cơ sở lí luận Luật giáo dục năm 2005, điều 28 ghi: “Phương pháp dạy học phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh phù hợp với đặc điểm lớp học, bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh” Trong “Học tập - kho báu tìm ẩn” Hội đồng quốc tế giáo dục xuất năm 1996 viết:“Học tập phải dựa bốn trụ cột là: Học để biết; học để làm; học để chung sống với nhau; học để làm người Trong đó, học để làm không liên quan đến việc nắm kỹ mà đến việc ứng dụng kiến thức Học để làm nhằm làm cho người học nắm khơng nghề mà có khả đối mặt với nhiều tình biết làm việc đồng đội” Hiện nay, phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực” giáo dục kỹ sống cho học sinh thơng qua môn học nội dung quan trọng khơng thể thiếu Với mơn tốn việc giáo dục kỹ sống cho học sinh tốt thông qua việc giáo dục rèn luyện kỹ ứng dụng thực tiễn Chương trình hình học lớp sáu trình bày theo kiểu tiếp cận qui nạp, từ thử nghiệm, đo, vẽ, nêu nhận xét dần đến kiến thức Do đó, giáo viên cần cho học sinh áp dụng kiến thức vào thực tiễn nhằm khắc sâu kiến thức học bước đầu hình thành ý thức áp dụng kiến thức hình học vào thực tế cho học sinh đầu cấp trung học sở Thông qua đây, thể phương pháp dạy học trực quan, dạy học giải vấn đề mà giáo viên cần sử dụng trình đổi phương pháp dạy học b Cơ sở thực tiễn Hiện nay, chúng tơi nhận thấy q trình giảng dạy, giáo viên thường tập trung vào kiến thức kỹ cần thiết để phục vụ cho kiểm tra, thi cử mà chưa thực quan tâm đến việc rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn cho học sinh Cụ thể trình hình thành kiến thức mới, chưa thường xuyên đưa tập, tình có vấn đề gắn liền với thực tiễn để học sinh liên tưởng áp dụng Để chuẩn bị cho mới, yêu cầu học sinh nhà làm tập sách giáo khoa sách tập mà chưa ý vào việc giao nhiệm vụ cho em nhà tìm hiểu sống, môi trường xung quanh vấn đề có liên quan đến kiến thức học để học sinh có tâm vào cách hứng thú Và theo chưa ý dành thời gian để học sinh đưa khúc mắc giải đáp tượng mà em quan sát đời sống Trong học nói chung, em thường thụ động nghe giảng tư để làm tập, hay giải vấn đề mang tính lí luận, việc liên hệ lí luận thực tiễn hạn chế Hơn nữa, tiết thực hành phân phối chương trình ít; ngồi ra, đề kiểm tra, đề thi có tập mang nội dung thực tế nên HS không tâm đến việc rèn luyện kỹ vận dụng Chính vậy, mà học sinh chưa hình thành thói quen liên hệ kiến thức lý thuyết học với thực tế xung quanh Nên dù học sinh giỏi trường nhà gặp tình cần phải sử dụng kiến thức tốn học để giải em lại lúng túng, có khơng biết làm Trong năm gần đây, toàn ngành triển khai thực chuyên đề: “Dạy học dựa giải vấn đề" "Dạy học theo chủ đề tích hợp", đồng thời tăng cường giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua môn học Điều khẳng định trọng vận dụng kiến thức vào thực tế Đối với trường THCS Hồng Văn Thụ, xã miền núi nhiều khó khăn, điều kiện học tập hạn chế việc rèn cho học sinh ứng dụng kiến thức hình học vào thực tế điều cần thiết, nhằm thúc đẩy niềm say mê học tập mơn Tốn em, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Để giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức hình học vào thực tế, tiến hành biện pháp sau: Minh họa kiến thức ví dụ thực tế: Trong q trình dạy học, giáo viên phải thường xuyên minh họa kiến thức ví dụ thực tế nhằm giúp học sinh thấy liên hệ chặt chẽ toán học thực tế, từ hình thành ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn Giáo viên dùng tranh, ảnh, vật thật để minh họa, ưu tiên hình ảnh gần gũi, hình ảnh mà em yêu thích Ví dụ 1: Để minh họa cho kiến thức điểm thuộc hay không thuộc đường thẳng, giáo viên đưa hình ảnh bóng nằm hay nằm ngồi đường kẻ sân bóng Ví dụ 2: - Hình ảnh đường thẳng: dây điện kéo dài vơ tận hai đầu - Hình ảnh đoạn thẳng: thước thẳng em có - Hình ảnh tia: Tay cầm đầu sợi cuộn chỉ, tay cầm cuộn kéo Ví dụ 3: Để minh họa cho trung điểm đoạn thẳng, giáo viên dùng hình ảnh cầu bập bênh Bổ sung tốn có nội dung thực tế: Ở sách giáo khoa Tốn tập có hai toán thực tế hay 48 ?trang 125 số lượng tốn dạng ít, giáo viên trang 121, tập cần bổ sung thêm cách phát biểu lại đề toán sách giáo khoa dạng vấn đề thực tế cần giải hay bổ sung thêm số câu hỏi, toán thực tế a) Phát biểu toán dạng vấn đề thực tế cần giải Ví dụ: Bài tốn ban đầu: (bài ví dụ trang 120) Cho điểm M điểm nằm A B Biết AM = 3cm, AB = 8cm Tính MB Bài toán mới: Nhà Lan nằm nhà Hoa nhà Mai (ba nhà nằm đường thẳng) Biết khoảng cách từ nhà Lan đến nhà Hoa 20m, khoảng cách từ nhà Lan đến nhà Mai 89m Tính khoảng cách từ nhà Hoa đến nhà Mai b) Bổ sung số câu hỏi, toán thực tế * Ví dụ 1: - Làm để căng sợi dây ? - Làm để chôn trụ thẳng hàng để làm bờ rào? - Làm để em xếp hàng vào lớp cho hàng đường thẳng? - Làm để đo chiều dài lớp học thước cuộn hay thước có giới hạn đo 1m? * Ví dụ 2: Ba em muốn đóng bàn cho em Ba em có gỗ dài vừa đủ để cắt chân bàn, nhà lại khơng có thước đo Vậy em làm để giúp Ba em chia gỗ theo ý muốn? (Bài phát triển từ ? trang 125) Phân tích kiến thức áp dụng giải tình huống, tốn thực tế: Giáo viên cho học sinh kiến thức áp dụng giải tình huống, tốn thực tế, đồng thời sữa chữa sai lầm em (nếu có) * Ví dụ 1: - Làm để căng sợi dây ? + Cách làm: Dùng hai người hay hai cọc hay cọc người để căng sợi dây + Kiến thức vận dụng: “Có đường thẳng qua hai điểm.” Trong : Sợi dây đường thẳng, hai điểm hai người hay hai cọc hay cọc người - Làm để chôn trụ thẳng hàng để làm bờ rào? + Cách làm: Cách 1: Căng sợi dây, hai đầu dây trồng hai trụ thẳng đứng với mặt đất, trụ lại nằm đường dây + Kiến thức vận dụng: “ba điểm thẳng hàng ba điểm thuộc đường thẳng” Ở đây: sợi dây đường thẳng, điểm trụ, trụ muốn thẳng hàng phải nằm sợi dây Cách 2: Như sách giáo khoa Toán – tập một, trang 110 111 + Kiến thức vận dụng: “ba điểm thẳng hàng ba điểm thuộc đường thẳng” Ở cách đường ngắm trụ A che hai trụ B,C tức tạo ba điểm A,B,C thẳng hàng thuộc đường ngắm - Làm đo chiều dài mép bàn, chân bàn học, thước thẳng có giới hạn đo 20cm 30cm? + Cách làm: Đặt đầu thước đầu mép bàn, đánh dấu đuôi thước mép bàn Tiếp tục đặt đầu thước chỗ vừa đánh dấu, lại đánh dấu đuôi thước mép bàn Tiếp tục lặp lại trình cuối mép bàn Độ dài mép bàn độ dài thước nhân với số lần đo cộng thêm phần lẻ thước (nếu có) + Kiến thức vận dụng: “Khi điểm M nằm hai điểm A B AM + MB = AB” Ở đây, mép bàn đường thẳng Các điểm đánh dấu điểm (M) nằm đầu đuôi mép bàn (hai điểm A B) Vì tổng lần đo độ dài mép bàn * Ví dụ 2: Ba em muốn đóng bàn cho em Ba em có gỗ thẳng dài vừa đủ để cắt chân bàn, nhà lại khơng có thước đo Vậy em làm để giúp Ba em chia gỗ theo ý muốn? + Kiến thức vận dụng: “Trung điểm đoạn thẳng điểm nằm cách hai đầu mút đoạn thẳng” + Cách làm: Chia đôi gỗ ba lần sợi dây - Lần 1: dùng dây căng gỗ cần chia gấp đôi lại Làm ta chia gỗ thành hai đoạn - Lần 2; 3: Tiếp tục chia đôi gỗ thành hai lần Học sinh dùng cách gang tay để chia, giáo viên cần lưu ý với em cách làm tương đối, khơng xác tuyệt đối độ mở gang tay khơng Rèn thói quen tính nhẩm, ước lượng: Giáo viên cần rèn cho học sinh cách tính nhẩm, tính hợp lí; cách ước lượng độ dài đoạn thẳng mắt sau kiểm tra lại dụng cụ để rèn ước lượng , thiếu thực tế đời sống Dạy tiết thực hành cách nghiêm túc: Học sinh thích học tiết thực hành em phần giải phóng khỏi buổi học tốn nặng nề lí thuyết khơng khí lớp học vui vẻ Chúng ta cần tổ chức tốt tiết học thực hành, tránh biến thành tiết luyện tập, cho điểm em thực hành tốt Thông qua tiết thực hành, học sinh khắc sâu,nhớ lâu kiến thức thấy áp dụng toán học vào thực tế Ra đề kiểm tra có câu hỏi liên hệ thực tế: Trong kiểm tra 15 phút hay tiết lồng câu hỏi, tập yêu cầu vận dụng kiến thức giải tình Bài tốn 1: Bạn An tính chiều dài lớp học cách đếm số viên gạch lót nền, theo em bạn làm có khơng? Em giải thích cách làm Bài tốn 2: Tính số viên gạch dùng để lót phòng hình vng có diện tích 100m2, biết viên gạch hình vng có cạnh 5dm Làm đồ chơi vật liệu dễ tìm: Giáo viên tìm hiểu số đồ chơi dân gian có vận dụng kiến thức hình học, cho học sinh tự làm yêu cầu nêu kiến thức áp dụng làm Chẳng hạn như: chong chóng tre, ná bắn đá,… III KẾT LUẬN: Sau thời gian học tập hầu hết em có thói quen vận dụng, nói tất đồ dùng phòng học, nhìn đâu em thấy tốn học Nhờ mà khả tư em phát triển hơn, nhanh nhẹn, sáng tạo hiểu biết sống thể rõ qua cách giải vấn đề giáo viên đặt vấn đề em đưa Mỗi tiết học thật sôi hấp dẫn Tuy nhiên, mặt học sinh chưa quen với cách học mặt khác thời lượng tiết học có hạn mà việc truyền thụ kiến thức chiếm phần lớn thời gian nên việc giáo dục rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức học vào thức tế gặp nhiều khó khăn Ngồi ra, số kiến thức Tốn học khác mang tính nội chưa trực tiếp áp dụng vào thực tế, gây khó khăn cho giáo viên muốn thực chuyên đề Mặc dù tổ tốn chúng tơi có nhiều cố gắng việc nghiên cứu, trình bày nội dung để hoàn thành đề tài kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, lực hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý chân thành thầy đồng nghiệp để đề tài hồn thiện ngày 19 tháng 11 năm 2015 Nhóm Tốn trường THCS 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề toán rèn luyện kĩ nẵng ứng dụng toán vào thực tế, Chuyên đề toán rèn luyện kĩ nẵng ứng dụng toán vào thực tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay