Chuyên đề cấp huyện môn tiếng anh

16 43 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 22:14

... dạy tiếng Anh phải trọng kỹ dạy ngơn ngữ, kỹ dạy giao tiếp tiếng Anh đóng vai trò quan trọng việc hình thành phát triển ngôn ngữ cho HS B/ CƠ SƠ LÍ LUẬN 2 Dạy tiếng Anh theo chương trình đề án... hiệu việc dạy học tiếng Anh Sự ban hành đề án cần thiết để sớm triển khai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Mục tiêu Đề án xác định là: Đổi toàn diện việc dạy học tiếng Anh toàn quốc Triển... CỦA ĐỀ ÁN 2020” A/ ĐẶT VẤN ĐỀ Năm học 2016-2017 năm học tiếp tục thực đề án thực chương trình đổi việc dạy tiếng Anh theo Quyết định số 1400/QĐ-TT ngày 30/9/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề cấp huyện môn tiếng anh, Chuyên đề cấp huyện môn tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay