Chuyên đề cấp huyện môn tiếng anh

16 20 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 22:14

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS CHUYÊN ĐỀ CẤP HUYỆN “NHỮNG KỸ NĂNG DẠY BÀI SPEAKING CHO HỌC SINH 6,7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CỦA ĐỀ ÁN 2020” Trường : THCS … Tổ :Tiếng Anh Năm học : 2016-2017 1 “KỸ NĂNG DẠY BÀI SPEAKING CHO HỌC SINH 6,7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CỦA ĐỀ ÁN 2020” A/ ĐẶT VẤN ĐỀ Năm học 2016-2017 năm học tiếp tục thực đề án thực chương trình đổi việc dạy tiếng Anh theo Quyết định số 1400/QĐ-TT ngày 30/9/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, nhằm đổi tạo bước chuyển rõ nét chất lượng, hiệu việc dạy học tiếng Anh Sự ban hành đề án cần thiết để sớm triển khai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Mục tiêu Đề án xác định là: Đổi toàn diện việc dạy học tiếng Anh tồn quốc Triển khai nghiêm túc, đồng Chương trình cấp học, tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên để đảm bảo triển khai dạy học từ cấp Tiểu học từ năm học 2016-2017; đổi công tác bồi dưỡng, nâng cao lực giáo viên; tăng cường đầu tư xây dựng sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học môn Phấn đấu đến năm 2020, học sinh phổ thông học chương trình đạt chuẩn theo khung lực ngoại ngữ bậc dành cho Việt Nam; đa số học sinh tốt nghiệp THPT có lực sử dụng tiếng Anh độc lập, tự tin giao tiếp góp phần phát triển xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Chính việc thực đề án đổi việc dạy học tiếng Anh trường phổ thông giai đoạn 2016-2020 nhiệm vụ quan trọng Dạy tiếng AnhTHCS theo chương trình hướng HS hồn thiện HS kỹ nghe- nói- đọc- viết, trọng phát triển HS kỹ giao tiếp, nhằm mục đích giúp cho học sinh có khả sử dụng Tiếng Anh công cụ giao tiếp mức độ tương đối thành thạo hình thức Nghe- Nói - Đọc - Viết, tiến đến việc hình thành lực sử dụng Tiếng Anh dễ dàng, có hiệu giao tiếp thơng thường Chính giáo viên dạy tiếng Anh phải trọng kỹ dạy ngơn ngữ, kỹ dạy giao tiếp tiếng Anh đóng vai trò quan trọng việc hình thành phát triển ngơn ngữ cho HS B/ CƠ SƠ LÍ LUẬN 2 Dạy tiếng Anh theo chương trình đề án hướng đến dạy HS biết kỹ giao tiếp tiếng anh Như tài liệu tham khảo nhận định “ Phương pháp Giao tiếp hay Đường hướng Giao tiếp (Communicative Approach) xem phương pháp dạy học ngoại ngữ phổ biến hiệu nay” Chương trình Sách giáo khoa biên soạn dựa theo quan điểm phương pháp Mục tiêu cuối dạy học ngoại ngữ phát triển kỹ giao tiếp/kỹ ngôn ngữ (linguistic skills), lực giao tiếp (communicative competence) Để giao tiếp được, phương pháp đòi hỏi phải tính đến phương diện xã hội, văn hóa ngơn ngữ, điều kiện xã hội q trình sản sinh ngơn ngữ, tính đến ngơn ngữ dùng sống hàng ngày Ngoài ra, phương pháp Giao tiếp ý tới phương diện nghĩa ngơn ngữ, hay nói cách khác cần lưu ý tới ý định giao tiếp (intention of communication) Khái niệm sau nhà ngôn ngữ gọi chức ngơn ngữ (language function) Mục đích cuối người học ngoại ngữ không tiếp thu nắm kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) mà cần phải đạt lực (khả năng) giao tiếp; tức phát triển tất kỹ ngơn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) sử dụng ngơn ngữ để giao tiếp Chính , Giáo viên dạy tiếng Anh hướng HS đến hoàn thiện kỹ năng:nghe- nói -đọc- viết, kỹ nói đóng vai trò quan trọng C/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đứng trước tình hình thực tế, tổ Tiêng Anh trường THCS Nguyễn Trãi thực chương trình TA hai năm Chúng tơi tiếp tục thực đề án 20162020.Tuy thời gian dạy chương trình chưa nhiều, chưa có kinh nghiệm chương trình TA mới, chúng tơi cố gắng tìm tòi , hệ thống kỹ dạy speaking để giúp HS phát triển ngôn ngữ giao tiếp TA Muốn dạy kỹ speaking cho HS đạt hiệu , GV phải nắm vững thủ thuật dạy kỹ speaking Do chúng tơi chọn đề tài “Những kỹ dạy “speaking” cho HS 6,7 theo chương trình đề án 2020” D/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Để thực thành công dạy speaking, giáo viên cần: 3 + Giảm tối đa thời gian nói GV lớp, tăng thời gian sử dụng ngôn ngữ cho HS + Dạy học theo cách gợi mở - GV gợi mở dẫn dắt để HS tự tìm ngữ liệu ngơn ngữ tình ngữ cảnh + Khai thác kiến thức sẵn có/kiến thức văn hố, xã hội ngôn ngữ HS luyện tập ngơn ngữ + Có thái độ tích cực lỗi ngôn ngữ HS Chấp nhận lỗi phần tất yếu trình học ngoại ngữ, giúp HS học tập từ lỗi thân bạn bè + Không ý đến sản phẩm cuối luyện tập (product) mà trọng đến trình (process) luyện tập kỹ nói HS Trong chương trình SGK tiết dạy phần lớn có dạy kỹ nói TA” có tiết “communication” dạy kỹ giao tiếp Muốn dạy tốt tiết speaking GV phải biết kỹ dạy speaking Một dạy speaking bao gồm: -Warm up -Speaking +Pre –speaking +While- speaking +Post- speaking Sau kỹ dạy speaking I/ Warm up: 1/ GV thường cho HS xem tranh ảnh đoạn phim , sau giáo viên gợi mở kiến thức từ HS,qua GV giới thiệu chủ điểm học Thông qua hoạt động GV cung cấp sơ lược thêm cho HS kiến thức văn hóa , xã hội… mà có liên quan đến HS thực hành nói 2/ GV cho HS tham gia hoạt động cặp nhóm thảo luận chơi trò chơi, Thơng qua hoạt động này, GV giới thiệu chủ điểm học GV dùng thủ thuật là: 4 - Brainstorming Chatting Discussion Kim’s game/ Lucky numbers II/ Speaking: 1/Pre-speaking: a/ Vocabulary: -GV dạy số từ theo yêu cầu nội dung -Trong phần GV giúp cho HS có vốn kiến thức từ vựng chủ điểm mà em thực hành nói -GV hướng dẫn HS làm số tập từ vựng chủ đề học, tập nhằm giúp HS tăng thêm ngữ liệu ngôn ngữ chủ điểm mà HS nói phần while – speaking phần post- speaking Các dạng tập HS thường thực hiện: -Matching English words with the pictures -Put the words into the correct groups -Write words that match the pictures -Complete the sentences b/ Grammar: -GVgiới thiệu ngữ liệu mới: thường giới thiệu thông qua hội thoại , khoá, ngữ cảnh tranh ảnh -GV làm rõ nghĩa, cách phát âm, cấu trúc hình thái, cách dùng ngữ liệu ngơn ngữ ngữ cảnh định -Hình thái (Form: pronunciation; grammar) - Ngữ nghĩa (Meaning) - Cách sử dụng (Use) Do thơng qua tập ngữ pháp, giáo viên dùng câu hỏi gợi mở để HS tự rút cách sử dụng từ cấu trúc câu Các tập thường là: -Complete the dialogue 5 - Complete the sentences -Write the sentences 2/ While- speaking - GV đưa mẫu –HS thực hành theo mẫu - Học sinh dựa vào tình gợi ý (qua tranh vẽ, từ ngữ, cấu trúc câu cho sẵn hội thoại mẫu) để luyện nói theo yêu cầu - HS luyện nói theo cá nhân/ cặp /nhóm kiểm sốt của GV (sửa lỗi phát âm, lỗi ngữ pháp, gợi ý từ …) -GV gọi cá nhân cặp HS trình bày (nói lại) phần thực hành nói theo yêu cầu Các dạng tập phần là: -Picture drill -Word cue drill -Mapped dialogue -Khi giáo viên nhận thấy học sinh làm tốt phần while-speaking chuyển sang phần luyện tập sáng tạo với loại tập mang tính giao tiếp 3/ Post –speaking: (Free practice/ Production) -HS nói kinh nghiệm thân, bạn bè, người thân gia đình quê hương, đất nước hay địa phương nơi - GV không nên hạn chế ý tưởng ngơn ngữ, nên để HS tự nói, phát huy khả sáng tạo HS -Để thực mục giáo viên cần lưu ý số điểm sau: +Cần phối hợp sử dụng thường xuyên hình thức luyện tập nói theo cặp (pairs) theo nhóm (groups) để em có nhiều hội sử dụng tiếng Anh lớp qua em cảm thấy tự tin mạnh dạn giao tiếp + Cần hướng dẫn cách tiến hành, làm rõ yêu cầu tập gợi ý hay cung cấp ngữ liệu trước cho học sinh làm việc theo cặp nhóm Việc hướng dẫn gợi ý cho phần luyện nói cần sáng tạo thủ thuật phong phú giáo viên, không nên bám sát tuý vào sách 6 + Ngữ cảnh cần giới thiệu rõ ràng Sử dụng thêm tranh ảnh để gợi ý hay tạo tình ·+ Có thể mở rộng tình huống, khai thác tình có liên quan đến hồn cảnh địa phương, khuyến khích liên hệ đến tình hình cụ thể sống thật HS Các dạng tập phần là: Interview then retell Ask and answer Role play Discussion Talk to your friends about somethings Grade UNIT 2: MY HOME Lesson 4: Communication A Objectives: By the end of this lesson, students can ask about and describe houses, rooms and furniture B Language Focus: Vocabulary: town house, country house, villa, stilt house, apartment Structures: There is / There isn’t There are / There aren’t Prepositions of place C Method: Communicative approach D Teaching aids: Course book, CD player E Procedures: I/ Warm up: Discussion Where you live? 7 How many room are there in your house? Is there a garden in front of the house? II/ speaking 1/ Pre- speaking: phần GV cung cấp cho HS từ vựng đồ vật nhà, luyện HS đọc hiểu thêm cấu trúc diễn đạt hữu đồ vật nhà a/ Extra vocabulary: T introduces extra vocabularies by the pictures T asks SS to match English words with the pictures o Town house o Country house o Villa o Stilt house o Apartment T asks SS to exercises 1: T uses a picture to help SS to this exercise 8 My grandparents live in a……………….house in Nam Dinh There…………….four rooms in a house and a big garden I like the living room There………… a big window in this room There…………….four chairs and a table in the middle of the room Key: country Are Is Are 3/ Grammar T elicits the target language: There are four chairs and a table in the middle of the room Form: There is/are…………+ preposition of place…… Use: Dùng để nói hữu đồ vật người nơi Meaning: Có……… II/ While- speaking: Make the dialogue with the pictures SS have to complete the table bathroom Nick’s house Mi’s house picture chair table sofa clock 1 - Ask Ss in each pairs not to look at each other’s picture and to make similar conversations Ask Ss to note down the differences between the two houses Ask some pairs to act out the conversation Ask other pairs listen and add more differences if there are any Example: A: Nick lives in a country house Where does Mi live? B: Mi lives in a town house Suggested questions: A: How many rooms are there in Mi’s house? B: There are six rooms What about Nick’s house? SS work in pairs using the poster they have done Production: Tell about the house with the picture (GV đưa tranh mô tả tranh cho HS nghe) - Give Ss – minutes to draw a simple plan of their house - Have Ss work in pairs to tell each other about their house - Call on some Ss to describe their friend’s house to the class - Ask Ss listen and give comments Grade 10 UNIT 1: MY HOBBIES 10 Lesson 4: Communication A Objectives: By the end of this lesson, students can describe and give opinions about hobbies B Language Focus: Vocabulary: the items related to hobbies Structures: The present simple and the future simple tense Verbs of liking + V-ing C Method: Communicative approach D Teaching ads: Course book, CD player, pieces of paper E Procedures: I/ Warm up SS will wacth a short movie which is about the students’ activities after school T: What are their hobbies? SS: playing the guitar, collecting stamps, taking photos, arranging flowers II/Speaking 1/Pre- speaking: phần GV giúp HS nắm thêm từ vựng hoạt động sở thích a/ Vocabulary : T teaches vocabularies Making pottery Carving wood Unusual Take up sth T asks SS to exercises 1: T uses pictures to help SS to this exercise Match the activities with pictures 11 11 Making models Making pottery T asks SS to exercises 2: Boring Ice-skating Dancing Carving wood SS complete the table unsual interesting Making pottery dancing Ice- skating Making models Carving wood - Before Ss this activity, have them look at the Look Out! Box Write some examples sentences on the board to make one sentence with each picture - Call Ss to give some examples - Ask Ss to work individually and tick the appropriate boxes Then, they move on to complete the five sentences I find making pottery……………… because……………… I think dancing is ………………… because………………… I find ice –skating…………….because………………… 12 12 I think making models is …………….because…………… - Call on a student to model the first sentence - Ask Ss to write their anwers on the board - Have other Ss give comments b/ Grammar: T elicits the target languages I find making pottery interestng I think dancing is interesting Form: find + sth/ doing +adj Think (that) sth/ doing sth +is + adj Use: Đưa ý kiến điều Meaning: Nhận thấy…… 2/ While –speaking: - Have Ss give comments ( SS use pictures to give their opinions) T asks SS to complete the sentences: I find making pottery interesting because I enjoy/ like making pottery I think dancing is boring because I hate dancing 13 13 Ss practice: Picture drill 3/ Post- speaking ( Production) -Role play - Have Ss work in pairs to make conversations as in the example -Ask Ss to take turns being the person who ask the questions This student has to note down his/ her partner’s answers to report to the class later - Call on some Ss to report the answers to the class - Interview a classmate about the hobbies Take note and present your partner ‘s answers to the class Example: You: What you think about making pottery? Mai: I think it is … / I find it … You: Why? Mai: Because … You: Will you take up making pottery in the future? Mai: Yes, I will./ I’m not sure 14 14 SS make another dialogue with another pictures E/ KẾT LUẬN Với nội dung tơi trình bày kỹ dạy tiết speaking cho HS lớp 6,7 chương trình mới, chương trình biên soạn theo hướng dạy kĩ giao tiếp cho HS Trong nội dung tơi đưa ví dụ vài để áp dụng, thực tế dạy chọn thủ thuật để áp dụng Không vậy, áp dụng cho tiết dạy reading, listening, listen and read Nếu giáo viên nắm kỹ dạy speaking giáo viên biết tổ chức tốt hoạt động dạy speaking giúp HS hoạt động kỹ nói tiếng Anh đạt hiệu Đó kinh nghiệm kỹ dạy speaking cho HS 6,7 theo chương trình đề án Tơi chưa có kinh nghiệm nhiều chương trình đề án Vậy kính mong q đồng nghiệp đóng góp ý kiến thêm để kinh nghiệm tơi hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO • 15 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 6,7 theo chương trình giáo dục đào tạo 15 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 6,7 dành cho giáo viên theo chương trình giáo dục đào tạo • Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Đổi phương pháp dạy học đổi kiểm tra đánh giá • Phương pháp dạy học mơn Tiếng Anh THCS (ELT Methodology - Middle Schools) • TỔ TIẾNG ANH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 16 16 ... dạy tiếng Anh phải trọng kỹ dạy ngơn ngữ, kỹ dạy giao tiếp tiếng Anh đóng vai trò quan trọng việc hình thành phát triển ngôn ngữ cho HS B/ CƠ SƠ LÍ LUẬN 2 Dạy tiếng Anh theo chương trình đề án... hiệu việc dạy học tiếng Anh Sự ban hành đề án cần thiết để sớm triển khai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Mục tiêu Đề án xác định là: Đổi toàn diện việc dạy học tiếng Anh toàn quốc Triển... CỦA ĐỀ ÁN 2020” A/ ĐẶT VẤN ĐỀ Năm học 2016-2017 năm học tiếp tục thực đề án thực chương trình đổi việc dạy tiếng Anh theo Quyết định số 1400/QĐ-TT ngày 30/9/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề cấp huyện môn tiếng anh, Chuyên đề cấp huyện môn tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay