Hoa tri lieu ung thu

28 44 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 21:27

... học tập  Kể tên nhóm thu c sử dụng hóa trị liệu điều trị ung thư phân loại nhóm thu c theo tác động lên chu kỳ tế bào chế tác dụng  Vận dụng đặc tính phát tri n tế bào ung thư để giải thích... BỆNH UNG THƢ Hình thành phát tri n khối u từ tế bào đột biến HÓA TRỊ LIỆU TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƢ Đƣờng cong tăng trƣởng Gompertzian khối u  Pha lag: phát tri n chậm  Pha log: TB u phát tri n... HÓA TRỊ LIỆU TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƢ Giả thuyết diệt tế bào ung thƣ theo tỷ lệ Cùng liều: số lượng TB phân chia đông bị tiêu diệt nhiều  Sử dụng thu c liều tối đa dung nạp   log kill  Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoa tri lieu ung thu, Hoa tri lieu ung thu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay